Lege promulgată: Prime pentru producătorii agricoli care comercializează produse primare, pescăreşti şi de acvacultură

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede acordarea unei prime producătorilor agricoli ce comercializează produse agricole primare, produse pescăreşti şi de acvacultură, această prevedere aplicându-se din 2021 până la sfârşitul anului 2023.

Legea vizează stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescăreşti şi de acvacultură.

Se instituie acordarea unei prime la comercializarea produselor agricole primare, produselor pescăreşti şi de acvacultură, de către producătorii agricoli, acvacultori sau pescari comerciali, după caz.

Beneficiază de această prevedere persoanele fizice şi juridice, persoanele fizice autorizate/ întreprinderile familiale/ întreprinderile individuale din România care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

* deţin în proprietate sau în arendă suprafeţe de teren agricol, luciu de apă sau construcţii destinate producţiei agricole pe teritoriul României

* posedă atestat de producător, sau documente de înregistrare, sau licenţă de acvacultură, sau licenţă de pescuit comercial, după caz, emise de autorităţile române

* comercializează pe piaţă produsele agricole primare, produsele pescăreşti şi de acvacultură, din producţia proprie

* fac dovada comercializării produselor agricole primare pentru care posedă atestat de producător sau licenţă de acvacultură, sau licenţă de pescuit comercial, după caz

Potrivit actului normativ, valoarea primei de comercializare reprezintă contravaloarea în lei a 200 euro/ tonă/ 10.000 ouă pentru produsele agricole primare, produsele pescăreşti şi de acvacultură, comercializate către unităţi de procesare şi nu poate depăşi 20.000 de euro anual de beneficiar, respectiv contravaloarea în lei a 100 euro/ tonă/ 10.000 ouă pentru produsele agricole primare, produsele pescăreşti şi de acvacultură, comercializate direct pentru consum, care nu poate depăşi 10.000 de euro anual de beneficiar.

Prima de comercializare se acordă la cerere pe baza mai multor documente, mai prevede legea.

Producătorii pot solicita prima de comercializare fără a depăşi limita capacităţilor proprii de producţie.

“Fondurile pentru plata primei de comercializare se plătesc de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, fiind prevăzut capitol distinct de cheltuieli, cu această destinaţie. În aplicarea prevederilor prezentei legi se emit norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, stipulează actul normativ.

Legea intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021 şi se aplică până la data de 31 decembrie 2023., potrivit Agerpres.

BVBStiri BVB

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (26/11/2020)

Participare si vot electronic la AGA din 26.11.2020

VES SA (VESY) (26/11/2020)

Informatii suplimentare privind operatiunile de capital social

ROMCAB SA (MCAB) (26/11/2020)

Depunere plan de reorganizare

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (26/11/2020)

Link acces direct AGOA & AGEA 26.11.2020