Update articol:

Licitaţia pentru achiziţia primelor 40 de rame electrice regionale, suspendată din nou, din cauza contestaţiilor

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a suspendat licitaţia pentru achiziţia primului lot de 40 de rame electrice (RE-R) în urma contestaţiilor aflate în curs de soluţionare în instanţă.

Potrivit unui comunicat al instituţiei, s-a încheiat evaluarea financiară şi verificarea documentaţiei suport DUAE (Documentaţie Unică de Achiziţie Europeană) actualizate, depuse în cadrul licitaţiei pentru achiziţia primului lot de 40 de Rame Electrice Regionale RE-R, de către cei trei ofertanţi, respectiv Asocierea CRRC-Astra Vagoane Arad, Siemens Mobility şi Alstom Ferroviaria S.p.A.

ARF spune: “Având în vedere contestațiile în curs de soluționare de către Tribunalul București și Curtea de Apel București, ce fac obiectul mai multor dosare reunite, comisia de evaluare a hotărât, raportându-se la prevederile legale în vigoare, suspendarea procedurii de atribuire până la comunicarea de către instanţele de judecată a hotărârilor definitive.

Menționăm că perioada de valabilitate a garanției de participare și a perioadei de valabilitate a ofertelor a fost prelungită de cei trei ofertanți, până la data de 20.07.2020”.

ARF a lansat în luna aprilie 2019 licitaţia pentru “Achiziţie material rulant nou destinat transportului regional şi suburban feroviar de călători (trenuri electrice regionale RE-R)”, contractul având valoarea de până la 4,5 miliarde lei. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia publică a 40 unităţi rame electrice regionale şi mentenanţa acestora pe o perioadă de 15 ani de la livrarea fiecărei rame electrice, urmând ca acestea să fie livrate în termen de 32 de luni de la semnarea contractului.

Potrivit procesului verbal al şedinţei de evaluare a propunerilor financiare pentru achiziţia celor 40 de rame electrice, încheiat pe data de 18 septembrie 2019, Comisia de evaluare a analizat cele trei propuneri financiare depuse de Asocierea Alstom Ferroviaria SpA – Alstom Transport SA, Asocierea CRRC Qingdao Sifang – Astra Vagoane Călători şi Siemens Mobility. Toţi cei trei ofertanţi la licitaţia deschisă organizată de ARF au fost admişi, însă favorită a fost asocierea dintre chinezii de la CRRC Qingdao Sifang şi românii de la Astra Vagoane Călători, care a obţinut cele mai multe puncte (89) în urma evaluării ofertelor depuse.

La începutul lunii octombrie, procesul de evaluare privind licitaţia pentru achiziţia celor 40 de rame electrice a fost întrerupt, în urma contestaţiilor depuse de companiile Siemens Mobility şi Alstom Ferroviaria SpA, potrivit unui comunicat al Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), publicat pe 2 octombrie pe site.

“Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, urmare a înregistrării a două contestaţii din partea companiilor Siemens Mobility şi Alstom Ferroviaria SpA, privind licitaţia de achiziţie a materialului rulant nou destinat transportului regional şi suburban feroviar de călători (trenuri electrice regionale RE-R), procesul de evaluare a fost întrerupt”, nota, atunci, instituţia.

ARF spunea că procedura urma să fie continuată conform prevederilor legale, după primirea Deciziei/Deciziilor de la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).

După reevaluarea ofertelor dispusă de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), câştigătoare la licitaţia organizată de ARF pentru achiziţia de material rulant nou a ieşit din nou Asocierea CRRC Qingdao Sifang – Astra Vagoane Călători.

“În data de 05.02.2020, a fost întocmit Procesul-verbal privind evaluarea propunerii financiare. În urma clarificărilor suplimentare solicitate, conform Deciziei CNCS din noiembrie 2019, Comisia de evaluare a Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF) a constatat că răspunsurile primite au condus la lămurirea întrebărilor adresate. Astfel, consecinţă a punctajului obţinut, pe primul loc s-a clasat Asocierea CRRC Qingdao Sifang – Astra Vagoane Călători, pe locul al doilea Alstom Ferroviaria S.p.A – Alstom Transport SA, iar pe locul al treilea Siemens Mobility”, se arată într-un răspuns al ARF, la solicitarea AGERPRES, primit pe data de 9 februarie.

Conform procesului verbal, Asocierea CRRC Qingdao Sifang – Astra Vagoane Călători a obţinut un punctaj de 89 puncte, Alstom Ferroviaria S.p.A – Alstom Transport SA – 80,66 puncte, iar Siemens Mobility – 79,64 puncte.

Preţul ofertat per unitate RE-R (inclusiv instruirea personalului) a fost de 23.487.400 lei în cazul CRCC, de 31.237.729 lei – Siemens Mobility şi de 32.591.786 lei – Alstom. Livrarea primei unităţi se va face în 18 luni de către Asocierea CRRC Qingdao Sifang – Astra Vagoane Călători, în 23 de luni în cazul Siemens Mobility, iar Alstom Ferroviaria S.p.A – Alstom Transport SA va livra în 24 de luni prima garnitură. Pentru livrarea întregii cantităţi, chinezii au promis un termen de 32 de luni, Siemens Mobility – 31 de luni, iar Alstom Ferroviaria S.p.A – 40 de luni.

La numărul de locuri pe scaune, cel mai bine a stat Alstom Ferroviaria S.p.A – 232, urmat de CRCC Qingdao Sifang – cu 210 şi de Siemens Mobility – cu 200 de locuri.

Chinezii au câştigat şi la capitolul costuri cu consumul de energie. Astfel, ramele CRCC Qingdao Sifang au un consum mediu de energie de 3,869 kwh/RE-R km, cele ale Alstom Ferroviaria S.p.A – 3,912 kwh/RE-R km, în timp ce garniturile produse de Siemens Mobility au un consum de 4,3015 kwh/RE-R km. 

BVB | Știri BVB