Update articol:
ACȚIONARII BĂNCII ROMÂNEȘTI, CONVOCAȚI PENTRU NUMIREA UNEI NOI CONDUCERI A BĂNCII

Lucian Anghel – propus nou director general și membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Băncii Românești; Traian Halalai – propus Președintele Consiliului de Administrație

Sursa foto: BVB Sursa foto: BVB

Acționarii Băncii Românești sunt convocați pentru 31 ianuarie 2020, pentru numirea noii conduceri a băncii, respectiv cinci membri ai Consiliului de Administrație  pentru un mandat de 4 ani  și aprobarea remunerației acestora în conformitate cu legislația aplicabilă și regulile interne ale Societății:

a) Dl. Lucian Claudiu Anghel, domiciliat în București, economist, în calitate de membru executiv al Consiliului de Administrație al Societățîi și Director General;

b) Dna. Oana Lucia Ilie, domiciliată în București, economist și absolvent al Facultății de Drept, în calitate de membru executiv al Consiliului de Administrație al Societățîi și Director General Adjunct;

c) Dl. Traian Sorin Halalai, domiciliat în București, economist, în calitate de membru ne-executiv al Consiliului de Administrație al Societății și Președintele Consiliului de Administrație;

d) Dna. Lidia Stan, domiciliată în București, economist, în calitate de membru ne-executiv al Consiliului de Administrație al Societățîi și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație;

e) Dl. Doru Bebe Bulata, domiciliat în București, jurist, în calitate de membru ne-executiv al Consiliului de Administrație al Societățîi.

Noii membri ai Consiliului de Administrație vor începe exercitarea responsabilităților de la data primirii aprobării din partea Băncii Naționale a României. Până la acea dată, fosta conducere, respectiv Marinis Stratopoulos,  Ioannis Kougionas, Petru Rareș, Ion Stancu și  Pavel Năstase își vor continua activitatea.

De asemenea, acționarii sunt convocați pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii, cu următoarea ordine de zi:

  • Luarea la cunoștință de către acționari a renunțării la mandat de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație, respectiv a Președintelui și Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, după cum urmează:
  • În legătură cu renunțarea la mandat de către Dl. Marinis Stratopoulos în calitate de Președinte și membru al Consiliului de Administrație, renunțarea la mandat va produce efecte de la data la care Dl. Traian Sorin Halalai, în calitate de nou membru al Consiliului de Administrație va avea dreptul să își înceapă mandatul potrivit prevederilor legale aplicabile;
  • În legătură cu renunțarea la mandat de către Dl. Konstantinos Bratos în calitate de Vicepreședinte și membru al Consiliului de Administrație, renunțarea la mandat va produce efecte de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
  • În legătură cu renunțarea la mandat de către Dl. Ioannis Kougionas în calitate de membru al Consiliului de Administrație, renunțarea la mandat va produce efecte de la data la care Dl. Lucian Claudiu Anghel, în calitate de nou membru al Consiliului de Administrație, va avea dreptul să își înceapă mandatul potrivit prevederilor legale aplicabile;  În legătură cu renunțarea la mandat de către Dl. Petru Rareș în calitate de membru al Consiliului de Administrație, renunțarea la mandat va produce efecte de la data la care Dna. Lidia Stan, în calitate de nou membru al Consiliului de Administrație va avea dreptul să își înceapă mandatul potrivit prevederilor legale aplicabile;
  • În legătură cu renunțarea la mandat de către Dl. Ion Stancu în calitate de membru al Consiliului de Administrație, renunțarea la mandat va produce efecte de la data la care Dna. Oana Lucia Ilie, în calitate de nou membru al Consiliului de Administrație, va avea dreptul să își înceapă mandatul potrivit prevederilor legale aplicabile;
  • În legătură cu renunțarea la mandat de către Dl. Pavel Năstase în calitate de membru al Consiliului de Administrație, renunțarea la mandat va produce efecte de la dată la care Dl. Doru Bebe Bulata, în calitate de nou membru al Consiliului de Administrație va avea dreptul să își înceapă mandatul potrivit prevederilor legale aplicabile.

De asemenea, Consiliul de Administrație al Banca Românească, Membră a Grupului Național Bank of Greece, o instituție de credit înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România în calitate de societate pe acțiuni, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pe data de 31 ianuarie 2020, pentru schimbarea numelui Societății din “Banca Românească S.A. Membră a Grupului Național Bank of Greece” în “Banca Românească S.A.”, ca urmare a rezervării de denumire nr. 644192 din data de 19 decembrie 2019 emisă de Oficiul Registrului Comerțului și schimbarea emblemei Societățîi pentru a elimina referința la “Membră a Grupului Național Bank of Greece”. 

Potrivit convocatorului, denumirea Băncii va fi BANCA ROMÂNEASCĂ S.A.

Capitalul social subscris și vărsat al băncii este de 748.648.220 lei și este împărțit în 374.324.110 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 2 lei. Capitalul social este deținut după cum urmează:

a) Banca de Export – Import a României EximBank S.A. deține 371.624.509 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2 lei fiecare și cu valoare nominală totală de 743.249.018 lei, reprezentând 99,28% din capitalul social al Băncii;

b) Lista de acționari (persoane juridice) deținând 87.020 de acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2 lei fiecare și valoare nominală totală de 174.040 lei, reprezentând 0,02% din capitalul social al Băncii;

c) Lista de acționari (persoane fizice) deținând 2.612.581 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2 lei fiecare și o valoare nominală totală de 5.225.162 lei, reprezentând 0,7% din capitalul social al Băncii.”

Banca va fi administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 5 administratori, dintre care un Președinte și un Vicepreședinte, numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii va stabili la numirea membrilor Consiliului de Administrație care va fi structura acestui organ al Băncii și numărul de membri la care se va raporta calculul majorității necesare pentru adoptarea deciziilor acestuia, în condițiile reglementărilor legale aplicabile. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi și cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație va fi independent, în sensul prevederilor legale și de reglementare în materie. Președintele și/sau Vicepreședintele numit de Adunarea Generală, va putea fi revocat numai de aceasta”.

Fiecare acționar care deține cel puțin 10% din acțiunile Băncii va nominaliza către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cel puțin o persoană, pentru a fi aleasă membru al Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație va desemna un Comitet Executiv, format din Directorii Băncii, iar angajarea patrimonială a Băncii se face cu semnătură unuia dintre Directorii Băncii sau a unuia sau mai multor salariați ai Băncii împuterniciți în acest scop prin reglementările interne.

 În iunie, EximBank și National Bank of Greece au semnat acordul de achiziție a 99,28% din Banca Românească. În urma acestei tranzacții, EximBank va activa pentru prima oară pe segmentul de retail banking din România, devenind astfel o bancă universală, anunța atunci, MFP. 

BVB | Știri BVB

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (08/12/2021)

Reluare tranzactionare ora 16:00 - conform Codului BVB - operator de piata reglementata (Titlu II - art. 115 si Titlu III - art. 6) - Decizia ASF nr. 1529/08.12.2021 - aprobare document oferta publica de cumparare actiuni SIF3

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (08/12/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

CARBOCHIM S.A. (CBC) (08/12/2021)

Convocare AGAE 05/06.01.2022 Versiune in limba Engleza

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (08/12/2021)

Hotararea Consiliului de Administratie - 7 decembrie 2021

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (08/12/2021)

Hotarari AGEA din data de 8 decembrie 2021