Update articol:

Ministerul Economiei – consultări cu acționarii pe 9 septembrie, în vederea definitivării scrisorii de așteptări pentru Consiliul de Supraveghere al “Transelectrica” (vezi proiectul în interior)

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” informează publicul investitor asupra faptului că în data de 29 august 2019, Ministerul Economiei, în calitate de autoritate publică tutelară, a transmis proiectul scrisorii de așteptări în vederea derulării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Translectrica” SA.

Vezi aici proiectul scrisorii de așteptări: http://www.transelectrica.ro/documents/10179/8979635/Scan+proiect/4c3871f3-c593-42f1-a6b0-77e3a43ab26c

În conformitate cu art.6, respectiv art.9 din Anexă nr.1c din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, proiectul scrisorii de așteptări va fi disponibil din data de 30.08.2019, ora 09:00 pe pagină de internet a Companiei, respectiv www.transelectrica.ro.

În temeiul prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Ministerul Economiei, în calitate de autoritate publică tutelară, organizează, în data de 09.09.2019, ora 09:00, la sediul Ministerului Economiei, consultări cu actionarii care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social al companiei, în vederea definitivării scrisorii de așteptări pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA.

În cazul în care pragul de 5% este atins doar împreună de doi sau mai mulți acționari, aceștia vor transmite în scris Autorității publice tutelare structura grupului care reprezintă împreună cel puțin 5% din capitalul social, la consultări participând un singur reprezentant al grupului respectiv.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (24/06/2022)

Finalizarea ofertei publice de cumparare

TERAPLAST SA (TRP) (24/06/2022)

Desemnare agent de plata pentru dividende 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (24/06/2022)

Acceptare mandate membri provizorii Directorat

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (24/06/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/06/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)