Update articol:

Ministerul Economiei propune o HG pentru decalarea termenului de punere în funcțiune a noii centrale de la Iernut de la 30 iunie 2020,  la 31 decembrie 2020, ca să beneficieze de finanțare nerambursabilă din PNI

Ministerul Economiei, Energiei şi al Mediului de Afaceri propune un proiect de HG pentru decalarea termenului de punere în funcțiune a noii centrale de la Iernut de la 30.06.2020,  termen prevăzut în legislație,  la 31.12.2020.

Astfel, Ministerul Economiei vrea ca Guvernul să aprobe o Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii.

Ministerul Economiei spune: “Întrucât Centrala cu ciclu combinat cu turbine pe gaz realizată de SNGN Romgaz la Iernut este o investiție care contribuie la atingerea obiectivelor strategice privind siguranța energetică, dezvoltarea durabilă și cresterea competitivitătii, este imperios necesară modificarea prevederilor H.G. nr. 1096/2013, referitoare la termenul maxim de punere în funcțiune a unei investiții finanțată din fondurile PNI, pentru a permite aplicarea în continuare a prevederilor Contractului de finanțare nr. 4/2017, astfel încât investiția de la Iernut să beneficieze de finanțare nerambursabilă din PNI”.

Investiția ,,Ciclu combinat cu turbine pe gaz- Iernut”, realizată  de SNGN Romgaz la Iernut, are o valoare a finanțării nerambursabile de 320.912.359 lei. Este vorba de realizarea unei centrale de 430 MW cu ciclu combinat cu turbine pe gaz, al cărei contract de execuție este unul de tip ”la cheie” (EPC – proiectare, execuție, punere în funcțiune).

Ministerul Economiei spune că, pe parcursul derulării lucrărilor de execuție a investiței de la Iernut, din motive imprevizibile, a fost  necesară realizarea unor lucrări suplimentare:  pentru îmbunătățirea terenului de fundare prin realizarea a 907 piloți forați;  pentru demolări clădiri existente, devieri/anulări a numeroase rețele subterane de conducte și cabluri; pentru îmbunătățirea solului și măsuri de protecție de maluri; pentru reparații la circuitul hidrotehnic aferent SPEE Iernut etc.

Aceste lucrări suplimentare (o parte fiind deja realizate iar altele aflându-se în curs de realizare) au generat impact în durata de realizare a investiției și în costul acesteia fiind situate pe drumul critic al graficului de execuție, conform Ministerului Economiei.

De asemenea, cadrul legislativ important incident la diverse momente generat de:

–               OUG 114/2018 prin care a fost stabilit, începând cu 01.01.2019, salariul de bază minim brut pe țară în domeniul construcțiilor la valoarea de 3.000 lei;

–               Instrucțiunea ANAP nr. 2 din 21.12.2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorial, publicată în Monitorul Oficial la data de 11.01.2019 și

–               Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019 publicată în Monitorul Oficial la data de 17.04.2019,

au avut un impact semnificativ asupra ritmului de execuție a lucrărilor pe parcursul anului 2019, potrivit Ministerului Economiei .

Ca urmare a modificărilor legislative, SNGN Romgaz a întâmpinat dificultăți în identificarea modalității de actualizare a prețului contractului “la cheie” aferent investiției în curs de execuție Ciclu combinat cu turbine pe gaz – Iernut.

Proiectul de act normativ propune modificarea articolelor referitoare la:

–  termenul maxim de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor finanțate nerambursabil din fondurile PNI, în sensul prelungirii acestuia de la 30.06.2020 până data de 31.12.2020;

– eligibilitatea cheltuielilor în ceea ce privește perioada de realizare a acestor cheltuieli, în sensul prelungirii acesteia de la 31.07.2020 la 31.01.2021, corelat cu prelungirea termenului de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor finanțate nerambursabil din fondurile PNI;

– durata Contractelor de finanțare, în sensul prelungirii acesteia, corelat cu prelungirea termenului de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor finanțate nerambursabil din fondurile PNI;

– termenul maxim de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente investițiilor, în sensul prelungirii acestuia de la 31.12.2020 la 30.06.2021, corelat cu prelungirea termenului de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor finanțate nerambursabil din fondurile PNI;

– termenul maxim de plata a penalității/ sumei considerate necuvenite ca urmare a neîndeplinirii, la punerea în funcțiune a investițiilor, a indicatorilor tehnici de performanță prevăzuți în contractul de finanțare,

ceea ce va permite finalizarea investițiilor aflate în derulare și respectiv creșterea capacității de producere energie electrică și atingerea într-o măsură mai mare a dezideratelor respectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi modernizarea producţiei de energie electrică din România.

Proiectul de act normativ se încadrează în categoria actelor de administrare a treburilor publice în conextul în care acesta reprezintă o modificare a unui act normativ existent, HG 1096/2013, emis pentru implementarea unei politici publice.

Ministerul Energiei (actualmente Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri) gestionează contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (,,certificate GES”) alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementarea Planul naţional de investiţii, precum și monitorizarea și punerea în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii (,,PNI”).

Operatorii care dețin instalațiile prevăzute în Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1096/2013 primesc alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013 – 2020 și plătesc, potrivit prevederilor art. 7 din H.G. nr. 1096/2013, contravaloarea acestor certificate într-un cont deschis în acest scop, pe numele autorității finanțatoare.

Din veniturile obținute prin plata contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, pot fi finanțate nerambursabil, în procent de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile, proiectele de investiții pentru producătorii de energie din sectorul energetic românesc cuprinse în PNI (Anexa nr. 3 din H.G. nr. 1096/2013), care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi modernizarea producţiei de energie electrică din România.

Finanțarea nerambursabilă din contul de disponibil privind venituri din vânzarea certificatelor GES se face în baza contractului de finanțare, iar plățile se efectuează ex-post, în baza documentelor justificative care însoțesc cererile de rambursare.

Până în prezent, din cele 29 de investiții, aprobate în cadrul Planului național de investiții (Anexa nr.3 la H.G. nr.1096/2013), au fost încheiate patru contracte de finanțare:

1.   Contractul de finanțare nr. 1/2016 pentru investiția ,,Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 7, pe lignit” – Sucursala Electrocentrale Ișalnița, încheiat între Ministerul Energiei și Societatea Complexul Energetic Oltenia SA. Valoarea finanțării nerambursabile: 33.556.675 lei.

 2.  Contractul de finanțare nr. 2/2016 pentru investiția ,,Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 4, de 330MW, pe lignit” – Sucursala Electrocentrale Rovinari,  încheiat între Ministerul Energiei și Societatea Complexul Energetic Oltenia SA. Valoarea finanțării nerambursabile: 61.325.000 lei.

3.  Contractul de finațare nr. 3/2016 pentru investiția ,,Ciclu combinat cu turbină pe gaz” – CECC Brazi, încheiat între Ministerul Energiei și Societatea OMV Petrom S.A.. Valoarea finanțării nerambursabile: 408.425.048,10 lei.

4.   Contractul de finanțare nr. 4/2017 pentru investiția ,,Ciclu combinat cu turbine pe gaz- Iernut” –  încheiat între Ministerul Energiei și SNGN Romgaz S.A.. Valoarea finanțării nerambursabile: 320.912.359,00 lei.

Dintre cele patru investiții finanțate prin PNI, două sunt finalizate, respectiv investiția de la Rovinari a beneficiarului Complexul Energetic Oltenia S.A. și investiția de la Brazi a beneficiarului OMV Petrom S.A., iar două investiții se află în curs de derulare, respectiv investiția de la Ișalnița a beneficiarului Complexul Energetic Oltenia S.A. și cea de la Iernut a beneficiarului SNGN Romgaz, pentru realizarea unei centrale de 430 MW cu ciclu combinat cu turbine pe gaz, al cărei contract de execuție este unul de tip ”la cheie” (EPC – proiectare, execuție, punere în funcțiune).

 

 

 

 

BVBStiri BVB

ALRO S.A. (ALR) (02/08/2021)

Stadiu litigiu Alro-Consiliul Concurentei

MedLife S.A. (M) (02/08/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 26-30 iulie 2021

UCM RESITA S.A. (UCM) (02/08/2021)

Neintrunire cvorum AGEA 02.08.2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (02/08/2021)

Reconectarea Unitatii 2 CNE Cernavoda la SEN