Update articol:

Ministerul Finanţelor vrea să ia la puricat sponsorizările fundaţiilor şi asociaţiilor non-profit

Fundaţiile şi asociaţiile non-profit au încasat peste 696 milioane de din impozitul pe profit redirecţionat ]n 2015, însă nu există certitudinea privind legalitatea cheltuirii acesteia conform scopului declarat * Organizaţia americană Judicial Watch a cerut, în acest an, toate documentele legate de finanțările lui Soros în România

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) vrea să înfiinţeze o structură de control care va verifica utilizarea sumelor acordate prin acţiuni de sponsorizare şi mecenat şi modul de folosire a fondurilor publice acordate de la bugetul general consolidat pentru finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor non-profit, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă postat de instituţie.

Finanţele vor controla, de asemenea, şi modul în care beneficiarii sumelor redirecţionate din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice respectă utilizarea sumelor primite.

În acest context, autorităţile menţionează că desemnarea unei structuri de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice care să verifice destinaţia sumelor acordate prin sponsorizări va reduce riscul fraudării bugetului de stat, şi implicit al scăderii cheltuielilor bugetare.

Nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ precizează: «Curtea de Conturi a României, prin Decizia nr. 28/22.12.2016, a constatat, la Ministerul Finanţelor Publice, următoarele:
– „la nivelul MFP şi al instituţiilor subordonate acestuia nu se cunosc beneficiarii acţiunilor de mecenat şi/sau sponsorizare”,
– „legislaţia permite sponsorizarea/mecenatul cu deducerea din suma cuvenită bugetului de stat, dar nu obligă contribuabilii să înştiinţeze instituţiile statului în legătură cu beneficiarii acţiunilor acestora”,
– “la nivelul Ministerului Finanţelor Publice nu există nicio structură abilitată de lege care să efectueze controlul modului în care fondurile primite sunt cheltuite de beneficiari, în sensul respectării Legii nr. 32/1994”,
– “pentru suma de 696.378.270 lei încasată de fundaţii şi asociaţii non-profit din impozitul pe profit redirecţionat în anul 2015, nu există certitudinea privind legalitatea cheltuirii acesteia conform scopului declarat”,
– „în anul 2015, persoanele fizice au redirecţionat un procent de 2% din impozitul pe venit, fiind finanţate astfel un număr de 27.955 unităţi beneficiare cu suma totală de 138.154.114 lei, aşa cum rezultă din datele puse la dispoziţie de către ANAF. Numărul entităţilor care au primit sume mai mari de 100.000 de lei este de 89, dintre care 14 au fost finanţate cu sume cuprinse între 500.000 de lei şi 4.000.000 de lei”,
– „în ambele situaţii s-a constatat că la nivelul MFP nu a fost identificată nici o structură abilitată de lege care să efectueze controlul modului în care sunt cheltuite fondurile publice primite de către beneficiari”,
– „Acest lucru a fost posibil în condiţiile în care în prezent legislaţia în vigoare nu face trimitere la modul în care poate fi verificat cheltuirea acestor resurse şi nu indică instituţia/instituţiile cu atribuţii în acest sens”,
şi a decis că „Ministerul Finanţelor Publice va realiza o analiză în vederea atribuirii monitorizării şi controlului sumelor alocate de contribuabili din impozitul pe profit şi venit unei structuri subordonate, iniţiind în acest sens modificările legislative care se impun, astfel încât să fie înlăturată posibilitatea cheltuirii fondurilor primite de beneficiari din impozitul pe profit, respectiv pe venit, în alte scopuri decât cele pentru care s-au înfiinţat”».

Nota de fundamentare mai arată că  Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu reglementează mecanisme și proceduri prin care Statul Român să se asigure de buna utilizare a fondurilor publice acordate de la bugetul general consolidat pentru finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor non-profit.

Acţiunile de control care se realizează potrivit acestui act normativ vizează inclusiv perioada anterioară intrării în vigoare a acestuia, cu respectarea termenului de prescripţie prevăzut la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare.

Organizaţia americană Judicial Watch a cerut toate documentele legate de finanțările lui Soros în România

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (23/07/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (23/07/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (23/07/2021)

Prelungire credit overdraft - Dendrio Solutions

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (23/07/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGA 11.08.2021