Update articol:

Modificări ample la nivelul conducerii Direcției Generale a Vămilor

Președintele ANAF, Mihaela Triculescu, a dispus aplicarea mobilității funcționarilor publici la nivelul a 20 de structuri fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Cele mai multe decizii au privit structura coordonată de vicepreședintele ANAF, Ștefan-Cosmin Doliș, unde au survenit schimbări la nivelul conducerii, pentru 19 structuri vamale, după cum urmează:

  • la Direcția Generală a Vămilor
  • la nivelul Direcțiilor Regionale Vamale – 3 directori executivi
  • 5 șefi Birou Vamal
  • 1 șef adjunct birou vamal la Birourile Vamale de Interior
  • 9 șefi birou vamal la Birourile Vamale de Frontieră

ANAF asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, aplică politica și reglementările în domeniul vamal și exercită atribuțiile de autoritate vamală, precum și controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect evaziunea fiscală și frauda fiscală și vamală, precum și a altor fapte date prin lege în competența sa.

Direcția Generală a Vămilor  funcționează în cadrul ANAF și are în atribuții coordonarea si îndrumarea la nivel teritorial a celor opt Directii Regionale Vamale, în cadrul cărora sunt organizate 89 Birouri Vamale de Frontieră și Birouri Vamale de Interior.

 

BVBStiri BVB

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (26/11/2020)

Link acces direct AGOA & AGEA 26.11.2020

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (26/11/2020)

Vega Ploiesti, 115 ani de performanta in industria de rafinare

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (25/11/2020)

Comunicat privind aprobarea de catre ANRE a Planului de Dezvoltare SNT 2020-2029