Update articol:
Metodologia ANRE de stabilire a prețurilor pentru energia electrică, vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță

Nuclearelectrica: Dacă vom vinde energia cu metodologia prețului reglementat, vom obţine un profit brut de 90 milioane lei, în scădere cu peste 450 milioane de lei față de estimări

Nuclearelectrica (SNN) va obține, în condițiile vânzării întregii producții de energie disponibilă cu metodologia prețului reglementat ( cost+5%) , un profit brut estimat la 90 de milioane de lei, în scădere cu peste 450 milioane de lei față de nivelul estimat inițial, în condițiile vânzării energiei electrice disponibile pe piață liberă, potrivit sintezei opiniile participanţilor la piaţă cu privire la metodologia propusă de ANRE, potrivit căreia producătorii vor trebui să livreze energie în contracte reglementate cu un profit de 5%.

Potrivit SNN, vânzarea energiei electrice la prețuri stabilite conform metodologiei propuse de ANRE ( cost +5%) aduce pentru Nuclearelectrica o profitabilitate de numai 1,25% raportat la Capitaluri Proprii, respectiv 1,42% raportată la Activele Imobilizate Nete (echivalentul BAR din metodologiile ANRE). În condiții normale, rentabilitatea activelor imobilizate nete ar trebui să fie la nivel de minim 5%-6%, cu mult peste nivelul de 1.4% determinat de aplicarea metodologiei (cost +5%) propusă de ANRE, susţine SNN.

Nuclearelectrica arată că industria nucleară are ca specific un nivel ridicat al activelor imobilizate, situație generată de investițiile inițiale (costul mare de realizare) ale unei centrale nucleare: “Trebuie avute în vedere prevederile art. 79 alin. 4 lit. c) din Legea energiei și gazelor naturale nr. 123/2012 potrivit cărora principiile ce stau la baza stabilirii prețurilor și tarifelor reglementate pentru activitățile desfășurate în sectorul energiei electrice au în vedere inclusiv ideea potrivit căreia preţurile/tarifele trebuie să asigure o rată rezonabilă a rentabilităţii capitalului investit, stabilită conform reglementărilor emise de autoritatea competentă”.

În observaţiile transmise ANRE, Nuclearelectrica susţine scăderea de peste 6 ori a indicatorilor de profitabilitate ai SNN prin vânzarea energiei electrice la prețuri reglementate afectează major capacitatea entității de a finanța proiectele majore de investiții aflate în derulare (retehnologizarea Unității 1 investiție de 1.5 mld Euro și CTRF investitite de aproximativ 200 milioane de Euro).

În aceste condiții, S.N.Nuclearelectrica spune că este în pericol să-și asigure finanțarea proiectului de retehnologizare al Unității 1 în proporție de 100% din fonduri proprii. Modelul nostru inițial prevedea pentru retehnologizare o finanțare cu structura 43% fonduri proprii și 57% împrumuturi:

“Pentru realizarea surselor de finanțare proprii necesare proiectului de retehnologizare al Unității 1 la nivel de 100% din valoarea proiectului, SNN are nevoie o majorare cu 43 de lei a prețului reglementat conform metodologiei actuale considerând că întreagă energie electrică disponibilă la vânzare (81.6 TWh) din următorii 8 ani ar fi vândută la prețul reglementat impus prin propunerea de ordin ANRE”.

Altă observaţie a SNN la metodologia ANRE este limitarea la nivelul de maxim 3 TWh a energiei pe care SNN trebuie să o vândă în sistem reglementat, cantitate care acoperă peste 21% din consumul casnic național:

“În condițiile în care SNN ar livra 65% din energia produsă cu preț reglementat, contribuția companiei la bugetul de stat al României ar fi redusă cu 252 Milioane lei/an (reprezentând aproximativ 17 lei/MWh aferent unui consum casnic anual național de 15 TWh)”.

De asemenea, Nuclearelectrica susţine că vor fi limitate cantitățile livrabile în regim de preț reglementat în anul 2019 la nivelul energiei electrice necontractate în prezent, respectiv 2,18 TWh, conform situație transmisă prin adresa SNN nr. din data de 09.01.2019.

O altă observaţie a SNN este acoperirea în integralitate de către ANRE a penalizărilor ce vor surveni în cazul în care, pentru a face față cerințelor de livrare de energie cu preț reglementat, SNN este obligat să denunțe contracte de livrare de energie deja încheiate.

Referitor la observaţiile de mai sus, ANRE transmis că valoarea profitului reglementat (5%) s-a stabilit prin similitudine cu valorile prevăzute în alte reglementări, atât pentru energie electrică cât și pentru gaze naturale, respectiv: Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 45/2017, Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari, aprobată prin Ordinul președinteui ANRE nr.102/2016, Metodologia de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr.71/2018, Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr.140/2015.

ANRE mai spune că prețurile reglementate se aplică pentru perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022, nu pe “următorii 8 ani”, aşa cum susţine SNN.

Nuclearelectrica mai spune că, în vederea evitării distorsionării prețului pieței concurențiale ca urmare a alocării în mod discriminatoriu a unor cantități mari în regim reglementat din partea Nuclearelectrica și Hidroelectrica este absolut necesară o alocare aproximativ uniformă raportat la disponibilul de producție către producătorii dispecerizabili:

“Considerăm că prevederile Metodologiei propuse contravin principiului stabilit prin art. 61 din OUG nr. 114/2018 în sensul în care prevederile propuse aduc o distincție între producători în condițiile în care abordarea ar trebui să fie nediscriminatorie și echitabilă.

Alocarea cantităților SN Nuclearelectrica trebuie să fie în concordanță cu disponibilitățile tehnice de producție și caracteristică de funcționare astfel încât SNN cu producție constanța pe parcursul anului să primească volume lunare și anuale constante, cu excepția perioadelor afectate de opririle planificate.

Având în vedere faptul că numeroși producători regenerabili dispecerizabili s-au contractat pe piețele la termen utilizând produse standard, precum și costurile reduse ale energiei regenerabile și schemele de sprijin plătite de consumatori, considerăm oportun că și aceștia să poată furniza energie pentru contractele reglementate, cu recunoașterea costurilor de achiziție a energiei pentru intervalele în care nu există resursă.

Considerând caracteristică controlabilă a producătorilor pe biomasă ce beneficiază de schemă suport considerăm absolut firească includerea acestora în Metodologia de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță”.

Fondul Proprietatea: Ordinul ANRE nu respectă legislația europeană, este discriminatoriu față de producătorii de energie electrică, nu este justificat economic și nu este stabilit în mod transparent

Hidroelectrica: Metodologia ANRE încalcă legea de funcţionare a ANRE şi legea energiei electrice, legea societăţilor comerciale, îngrădeşte libertatea constituțională de exercitare a activității economice

BVBStiri BVB

SOCEP S.A. (SOCP) (02/12/2020)

Corectia valorii dividendului brut per actiune

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (02/12/2020)

Semnarea unui contract de creditare: ProCredit Bank - Dendrio

TURBO LONG ON BRD GROUPE SICIETE GENERALE SA (RCBRDTL3) (02/12/2020)

Notificare Raiffeisen Centrobank AG - modificare limita variatie din 03.12.2020

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (02/12/2020)

Incheierea procesului de fuziune a societatilor de servicii energetice

SIF MOLDOVA S.A. (SIF2) (02/12/2020)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 23 - 27.11.2020