Update articol:

Opinie Jiang Yu, Ambasadorul Chinei în România: China demonstrează responsabilitatea internațională și stimulează ambițiile globale de guvernanță climatică

În calitate de contributor important la adoptarea ”Acordului de la Paris” și practicant activ în implementarea acestuia, China este hotărâtă și mai ambițioasă în abordarea schimbărilor climatice.

Autor: Jiang Yu, Ambasadorul Chinei în România

Anul 2020 este un an extraordinar, un an în care epidemia de COVID-19 a făcut comunitatea internațională să conștientizeze profund necesitatea și urgența armoniei dintre om și natură. Cu ocazia celei de-a 5-a aniversări a ”Acordului de la Paris” cu privire la schimbările climatice, Organizația Națiunilor Unite și țările relevante au organizat un summit în format de video-conferință referitor la ambițiile climatice. Președintele chinez Xi Jinping a participat la summit și a susținut un discurs important, în care a prezentat noi inițiative, a anunțat noi măsuri, a luat noi angajamente pentru a prelua rolul unei puteri majore și a introdus astfel un nou impuls într-o guvernanță climatică globală mai ambițioasă.

Ținând cont de impactul epidemiei, modalitatea de a asigura implementarea deplină și eficientă a ”Acordului de la Paris” și de a lucra împreună pentru a realiza o redresare ecologică după epidemie este o problemă comună și o problemă urgentă pentru comunitatea internațională. Președintele Xi Jinping a prezentat trei inițiative majore: noi progrese în guvernanță climatică, nouă arhitectură a guvernanței climatice în care fiecare își face partea, și o nouă abordare a guvernanței climatice care să evidențieze redresarea ecologică. Aceste inițiative se concentrează pe unitate, cooperare, echitate și dezvoltare și oferă sugestii importante pentru viitoarea guvernare globală a climei. Ele reprezintă o manifestare importantă a participării constructive a Chinei la guvernarea globală a climei și construirea unei comunități umane cu un viitor comun, oferind o referință pentru toate părțile pentru a spori acțiunea de anti-schimbarea climatică și pentru a realiza o tranziție ecologică și cu emisii reduse de carbon și oferă, de asemenea, propuneri concrete pentru promovarea dezvoltării durabile globale.

Confruntată cu schimbările climatice, omenirea împărtășește un destin comun. În calitate de contributor important la adoptarea ”Acordului de la Paris” și practicant activ în implementarea acestuia, China este hotărâtă și mai ambițioasă în abordarea schimbărilor climatice. În luna septembrie a acestui an, China a anunțat să își mărească contribuțiile determinate la nivel național (NDC), să depună eforturi pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon până în 2030 și să devină neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2060. La acest summit, președintele Xi Jinping a mai anunțat că până în 2030, emisiile de dioxid de carbon ale Chinei pe unitate de PIB vor scădea cu peste 65% față de nivelul din 2005, combustibilii nefosili vor reprezenta aproximativ 25% din consumul de energie primară, stocul forestier va crește cu 6 miliarde de metri cubi față de 2005, iar capacitatea totală instalată a energiei eoliene și solare va ajunge la peste 1,2 miliarde de kilowați. Aceste patru noi măsuri stabilesc o foaie de parcurs pentru ca China să reducă emisiile de dioxid de carbon până în 2030 și întruchipează hotărârea fermă a Chinei de a pune în aplicare obiectivele și viziunile pe termen lung de abordare a schimbărilor climatice.

Poporul chinez crede în ”unitatea cunoașterii și acțiunii”, la fel și în combaterea schimbărilor climatice, noi luăm măsuri și le aplicăm. Pentru a menține cerul clar albastru și a proteja apele limpezi, China a întreprins acțiuni importante în ultimii ani, cum ar fi ajustarea structurii industriale, economisirea energiei, îmbunătățirea eficienței energetice, optimizarea structurii energetice, reducerea emisiilor cu efect de seră și creșterea capturătii de carbon în păduri și pajiști. Începând cu anul 2000, un sfert din noua zonă verde din lume provine din China. China este țara cu cele mai multe investiții în energie regenerabilă din lume, iar numărul de vehicule energetice noi reprezintă mai mult de jumătate din totalul global. China și-a atins obiectivul de acțiune climatică în 2020 cu doi ani înainte de termen, aducând o contribuție importantă la lupta împotriva schimbărilor climatice globale.

În același timp, China își asumă activ responsabilitățile internaționale ale unei țări majore în curs de dezvoltare. China aderă la principiile responsabilităților comune, dar diferențiate, echității și capacităților respective, participă la negocierile globale privind schimbările climatice, sprijină alte țări în curs de dezvoltare în consolidarea capacității lor de a aborda schimbările climatice și promovează stabilirea unui sistem global de guvernanță climatică, care să aibă caracter echitabil, rațional și o cooperare de tip câștig în comun. Începând din septembrie 2019, China a semnat peste 30 de memorandumuri de înțelegere cu privire la cooperarea în domeniul schimbărilor climatice cu alte țări în curs de dezvoltare pentru a coopera la construirea zonelor demonstrative cu emisii reduse de carbon și pentru a realiza proiecte de atenuare și adaptare a schimbărilor climatice. De asemenea, a organizat peste 20 de cursuri de formare privind cooperarea în domeniul schimbărilor climatice și a organizat cursuri de instruire pentru mai mult de 2.000 de oficiali și tehnicieni din peste 120 de țări.

Trebuie remarcat faptul că China este încă cea mai mare țară în curs de dezvoltare din lume. Structura sa energetică actuală este dominată de cărbune, PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic decât media mondială, iar problema dezvoltării dezechilibrate și insuficiente este una proeminentă. China se confruntă cu sarcinile majore precum dezvoltarea economică, îmbunătățirea mijloacelor de trai ale oamenilor și eradicarea sărăciei, lupta împotriva poluării etc., transformarea și modernizarea industriilor și promovarea dezvoltării ecologice cu emisii reduse de carbon reprezintă, de asemenea, sarcini dificile. Realizarea acestor obiective ambițioase de a reduce emisiile de carbon până în 2030 și de a fi neutralitatea emisiilor în 2060, va necesita eforturi enorme, care nu vor fi ușoare pentru țările dezvoltate. Dar China și-a ținut întotdeauna promisiunile. În viitor, ghidată de noul concept de dezvoltare, China va accelera transformarea verde a dezvoltării economice, sociale și a construcției civilizației ecologice și va aduce mai multe contribuții la răspunsul global la schimbările climatice.

Uniunea Europeană a propus un obiectiv ambițios de a atinge neutralitatea din punct de vedere al carbonului până în 2050. China și UE au interese comune și un potențial imens de cooperare în domeniul schimbărilor climatice. România, de asemenea, practică conceptul de dezvoltare durabilă în diferite domenii, cum ar fi bioeconomia, resursele regenerabile, energia curată, orașele inteligente, transporturile, capturarea agricole de carbon, protecția pădurilor și dezvoltarea tehnologiilor ecologice și cu emisii reduse de carbon. China este pregătită să colaboreze cu România și alți parteneri europeni pentru a desfășura dialoguri și schimburi privind schimbările climatice, pentru a întări coordonarea politicilor și cooperarea practică în domeniile relevante, pentru a împărtăși experiența și practicile utile, promovând tehnologii ecologice și construind împreună o planetă verde pentru omenire.

 

BVB | Știri BVB

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (27/02/2024)

Teleconferinta rezultate financiare preliminare 2023

ROMCARBON SA (ROCE) (27/02/2024)

Disponibilitate Raport Rezultate Financiare Preliminare 2023

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (27/02/2024)

Disponibilitate raport rezultate financiare preliminare 2023

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (INFINITY) (27/02/2024)

Demersuri vanzare actiuni Biroul de Investitii Regional Oltenia IFN S.A.