Update articol:

Persoanele fizice şi juridice, afectate de COVID 19, pot cere amânarea la plata serviciilor de utilităţi (apă, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice şi de internet, cablu TV)

energie electrica Sursa foto: anre.ro
  • Documentul: “Guvernul României definește până la data de 01 mai 2020 consumatorul vulnerabil, elaborează și pune în funcțiune o schemă de ajutor pentru aceștia”

  • Florin Roman, PNL: Vom ataca la CCR legile privind amânarea plății ratelor bancare și suspendarea plății la utilități

Proiectul de Lege pentru acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice a fost aprobat de deputaţi. 

Au fost 243 voturi pentru, 81 impotriva, 3 abtineri. Legea merge spre promulgare la presedintele Klaus Iohannis.

Acesta prevede şi amânarea la plata serviciilor de utilităţi (apă, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice şi de internet, cablu TV) pentru o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. 

Documentul precizează: “La cererea beneficiarului, persoană fizică, afectată direct sau indirect de măsurile impuse de autoritățile competente, pe perioada stării de urgență sau a operatorului  economic, a cărui activitate a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs, raportat la media celor două luni anterioare, se amână la plată, pentru o perioada de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, plata serviciilor de utilităţi: apă-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cablu TV, cu excepția serviciilor de voce și date mobile.

La expirarea perioadei de 3 luni, beneficiarii de servicii de utilități vor plăti sumele scadente, eșalonat, pe o perioadă de 12 luni de la expirarea perioadei, fără a li se percepe dobânzi și penalități de întârziere.

Operatorii economici care suportă amânarea la plată vor eșalona debitele restante fără a depăși raportul de 1/12 pe lună.

Pentru acoperirea echivalentului sumelor afectate de aceste  măsuri, Ministerul Finanțelor Publice pune la dispoziția furnizorilor de utilități, prin Trezoreria Statului, credite de trezorerie cu dobânda 0 pentru o perioadă de până la 18 luni.

Ministerul Finanțelor Publice va garanta linii de creditare în regim de factoring pentru furnizorii de utilități afectați de măsuri pentru o perioadă de până la 18 luni.

La expirarea perioadei, furnizorii de utilități plătesc sumele scadente, eșalonat,  pe măsura încasării contravalorii facturilor de la beneficiari.

Guvernul României definește până la data de 01 mai 2020 consumatorul vulnerabil, elaborează și pune în funcțiune o schemă de ajutor pentru aceștia în conformitate cu prevederile art. 5 din Directiva 2019/944/UE privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 şi de modificare a Directivei 2012/27/UE.

În termen de 10 zile de la adoptare, Ministerul Finanțelor Publice va elabora normele metodologice de aplicare a acestei legi.

 

Proiectul de Lege al PSD pentru suspendarea rambursării creditelor a fost aprobat de Camera Deputaţilor

BVBStiri BVB

ALRO S.A. (ALR) (15/10/2021)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (15/10/2021)

Convocare AGEA pentru data de 8 decembrie 2021

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (15/10/2021)

Act aditional la contract de credit

ALRO S.A. (ALR) (15/10/2021)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)