Update articol:
RAPORT SEMESTRIAL

Profit de 45,4 milioane de lei pentru SIF Transilvania, pe fondul reducerii numărului de societăți din portofoliu

SIF3 Transilvania a raportat un profit net de 45,4 milioane de lei, în creștere cu 9,5% față de perioada similară a anului trecut, în condițiile unei reduceri semnificative a numărului de societăți din portofoliu, de la 149, la 102, reiese din raportul semestrial, transmis Bursei de Valori București.

Portrivit companiei, profitul brut realizat la 30.06.2018 este în sumă de 45,87 milioane lei, cu 6,92 milioane lei peste rezultatul prevăzut în Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent semestrului I 2018.

Din datele prezentate rezultă că veniturile nete înregistrate (55,62 milioane lei) la semestrul I (cumulate de la începutul anului financiar 2018) sunt cu 5,89 milioane lei mai mari comparativ cu cele prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru primele 6 luni din 2018, reprezentând 72,49% din cele prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru întregul an 2018. Cheltuielile operaţionale înregistrate la semestrul I 2018 însumează 9,8 milioane lei, fiind cu 1,03 milioane lei mai mici decât cele prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru primele 6 luni din 2018 şi reprezintă 45,30% din de cele prevăzute în Bugetul aprobat pentru acest an.

La 30.06.2018, activele totale ale societăţii (1.100.111.485 lei) au crescut cu 51,88 milioane lei faţă de finele anului precedent.

Astfel compania detaliază: „ – Activele imobilizate au crescut cu 29,65 milioane lei. Cu privire la mişcările înregistrate în perioada 01.01 – 30.06.2018, în ceea ce priveşte portofoliul de instrumente financiare, menţionăm următoarele: – achiziţii de acțiuni (pieţe interne) în valoare de 39.240 mii lei (OMV, BRD, Banca Transilvania, Conpet Ploieşti, Fondul Proprietatea, S.I.F. Oltenia, S.N. Nuclearelectrica, SNGN Romgaz SA, Societatea Energetica Electrica SA); – valorificări de acţiuni în valoare de 14,49 milioane lei, (Docuri SA, Fondul Proprietatea, IAR SA, Nuclearelectrica și SNGN Romgaz S.A.)

– Activele circulante au crescut cu 22,09 milioane lei, din care: – creanţele au scăzut cu 0,27 milioane lei; – disponibilul din casă şi din conturile la bănci au crescut cu 22,36 milioane lei.

– Cheltuielile în avans au crescut cu 0,14 milioane lei.

Datoriile înregistrate de societate la finele semestrului I 2018 însumează 98,94 milioane lei, fiind mai mari cu 17,42 milioane lei faţă de cele înregistrate la finele anului precedent. În cadrul datoriilor curente rămase de plată la 30.06.2018, suma de 57,60 milioane lei (94,68%), reprezintă dividende cuvenite acţionarilor”.

Societatea precizează că nu are contractate împrumuturi, iar datoriile înregistrate cu scadenţe mai mari de 1 an sunt reprezentate de impozitul amânat calculat pentru câştigul din diferenţele la valoare justă la activele disponibile pentru vânzare (38,10 milioane lei).

Faţă de finele anului precedent, capitalurile proprii înregistrate de societate la 30.06.2018 sunt mai mari cu 34,46 milioane lei, creşterea fiind generată în principal de câştigul înregistrat prin evaluarea la valoare justă a activelor financiare deținute în portofoliu.

Raportul SIF3 explică: „În concordanță cu dezideratul de restructurare pe criterii de lichiditate a portofoliului administrat și urmărind îndeplinirea obiectivului de plasare în instrumente financiare cu o lichiditate cel puţin comparabilă cu cea a activelor a căror dezinvestire a asigurat resursele financiare, în perioada analizată nu s-au realizat achiziții de instrumente financiare necotate. Dezinvestițiile au vizat în principal accelerarea programului de restructurare a portofoliului administrat (pe criterii de lichiditate), marcarea unor operațiuni speculative inițiate în trimestrele precedente și valorificarea unor participații cotate caracterizate de o lichiditate ridicată, condiționată de conjunctura pieței”.

În raport, se mai arată că, se constată o reducere importantă a numărului de societăți din portofoliu (de la 149 societăți la data de 30.06.2017 la 102 societăți la data de 29.06.2018), fiind vizate în special sectoarele: turism (scădere de la 22 la 17) și industrie (de la 39 la 24). Reducerea numărului de societăți s-a realizat în mare parte prin transferarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor emise de societăți aflate în insolvență (faliment/lichidare), către societatea SIF Transilvania Project Management Company S.A. Brașov (33 societăți în perioada octombrie 2017 – ianuarie 2018), ca parte a procesului de restructurare a portofoliului de acțiuni administrat, potrivit companiei.

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (28/11/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (28/11/2023)

Finalizarea etapei a treia si inchiderea Programului 8 de rascumparare actiuni

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (28/11/2023)

Raport curent cf. art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (28/11/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 27.11.2023 - 28.11.2023

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (28/11/2023)

Contract Retehnologizare Unitatea 1