Update articol:

SIF Transilvania vrea să îşi schimbe denumirea în Transilvania Investments Alliance

Radu Rosca SIF Transilvania

SIF Transilvania vrea să îşi schimbe denumirea în Transilvania Investments Alliance, potrivit datelor transmise BVB. Astfel, Directoratul SIF Transilvania convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28.01.2022/29.01.2022, pentru aprobarea schimbării denumirii societății în Transilvania Investments Alliance S.A.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

  1. Alegerea secretariatului de ședința format din doi membri, respectiv dna. Mihaela Susan și dna. Simona Modval, acționari cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședința;
  2. Aprobarea schimbării denumirii societății din Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A. în Transilvania Investments Alliance S.A.

Aprobarea modificării alineatului (1) al art. 1 din Actul constitutiv, care va avea următoarea formulare:

Art. 1 – (1) Denumirea societății este Transilvania Investments Alliance S.A. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății și mențiunea că este autoadministrata în sistem dualist.”

La actualizarea actului constitutiv că efect al aprobării noii denumiri a societății se va înlocui sintagma “S.I.F. Transilvania” cu “Transilvania Investments Alliance S.A.” sau “Societatea”, după caz, în funcție de context.

  1. Aprobarea modificării alineatului (6) al art. 22 din Actul Constitutiv, care va avea următoarea formulare:

“(6) Valoarea activului net (V.A.N.) și valoarea unitară a activului net (V.U.A.N.) ale Societății se vor calcula cu o frecvența lunară, cu respectarea reglementărilor în vigoare aplicabile”.

BVB | Știri BVB

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (25/05/2022)

Majorarea cu 24,5% din luna iunie a salariilor angajatilor societatii

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (25/05/2022)

Numire administrator neexecutiv provizoriu

PREBET SA AIUD (PREB) (25/05/2022)

Decizia ASF nr. 634/25.05.2022 - aprobare amendament document oferta publica de preluare obligatorie