Update articol:

Raport CE: România, pe locul 28 în Uniunea Europeană în privinţa inovării, şi pe poziţia 23 la ecoinovare

România s-a clasat pe locul 28 în Tabloul de bord european privind inovarea din 2018, punctajul său fiind cu 14 puncte procentuale mai mic decât în 2010, în timp ce majoritatea întreprinderilor din ţară au un nivel scăzut de conştientizare a aspectelor de mediu, se arată în Raportul de ţară privind evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE (EIR), întocmit de Comisia Europeană (CE).

În acelaşi timp, datele incluse în document relevă faptul că, în Tabloul de bord privind ecoinovarea, România se situează pe locul 23, cu 65 de puncte, cu mult sub scorul mediu general al UE-28. “Începând din 2010, România înregistrează în mod constant rezultate sub medie în ceea ce priveşte ecoinovarea. Cadrul normativ, de politică şi financiar al României pare a fi unul dintre cele mai mari obstacole în calea întreprinderilor atunci când introduc activităţi de ecoinovare şi aduc îmbunătăţiri”, se precizează în EIR 2019.

În ceea ce priveşte contribuţia întreprinderilor la domeniul de mediu, datele Comisiei Europene subliniază că majoritatea entităţilor din România au un nivel scăzut de conştientizare a acestui aspect.

“Ele sunt motivate în principal de necesitatea de a se conforma reglementărilor în ceea ce prive.te practicile lor de mediu şi sunt, în general, motivate în alegerile lor de considerente legate de costuri. Cu toate acestea, există semne că întreprinderile îşi auditează într-o măsură din ce în ce mai mare practicile de gestionare a deşeurilor pe plan intern, încercând să găsească modalităţi de îmbunătăţire a gestionării deşeurilor, iar acest lucru le sporeşte gradul de conştientizare a aspectelor de mediu. De asemenea, mai multe întreprinderi mari au început să investească în infrastructura de reciclare şi colectare a produselor utilizate, încercând să profite de această oportunitate de afaceri”, potrivit raportului.

Pe de altă parte, documentul oficial scoate în evidenţă faptul că întreprinderile din România devin tot mai dornice să investească în măsuri de utilizare eficientă a resurselor.

Astfel, o treime dintre întreprinderi au pus în aplicare măsuri de economisire a energiei, iar 31% au apelat la măsuri de reducere la minimum a deşeurilor, ceea ce reprezintă jumătate din valoarea medie la nivelul UE.

De asemenea, în România, 59% dintre întreprinderi nu investesc deloc sau investesc mai puţin de 1% din cifra de afaceri anuală pentru a deveni mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, nivel uşor mai ridicat decât cel al UE în ansamblu (51%), în timp ce 5% din întreprinderi investesc mai mult de 5% din cifra de afaceri în astfel de măsuri, un procentaj semnificativ mai mare decât cel al UE în ansamblu, care este de 1%.

Concluziile EIR 2019 mai arată că, în România, numărul angajaţilor din sectorul produselor şi serviciilor de mediu a crescut de la aproximativ 130.000 de persoane, în 2011, la aproximativ 155.000 de persoane în 2015.

“Din păcate, în continuare, România nu apelează la foarte multe măsuri de sprijin pentru utilizarea eficientă a resurselor. Cele mai dezvoltate măsuri sunt fie puse în aplicare prin intermediul unor organizaţii terţe, fie inspirate de proiecte finanţate de UE, şi se axează pe valorificarea şi reciclarea deşeurilor. Măsurarea tranziţiei unei ţări către o economie mai circulară este o sarcină complexă, dar numărul produselor cu eticheta ecologică a UE şi al organizaţiilor înregistrate în EMAS dintr-o ţară poate oferi o măsură aproximativă a acestei tranziţii. Aceşti doi indicatori arată în ce măsură sectorul privat şi alte părţi interesate de la nivel naţional sunt implicate în tranziţia către o economie circulară. Indicatorii ilustrează, de asemenea, angajamentul autorităţilor publice faţă de politicile care sprijină economia circulară”, reiese din datele citate.

Conform raportului, în septembrie 2018, România avea 24 de produse şi 19 licenţe înregistrate în sistemul UE de etichetare ecologică, din totalul de 71.707 produse şi 2.167 de licenţe la nivelul UE, ceea ce indică o rată scăzută de utilizare a acestui sistem. În prezent, în EMAS sunt înregistrate aproximativ 11 organizaţii din România, se notează în document.

Comisia Europeană a publicat, vineri, cea de-a doua evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR), ca parte a iniţiativei lansate în 2016, în scopul îmbunătăţirii punerii în aplicare a politicii europene de mediu şi a normelor convenite de comun acord în toate statele membre ale UE.

Ideea centrală a documentului este că, dacă legislaţia în domeniul mediului ar fi pusă în aplicare pe deplin, suma care s-ar economisi la nivelul UE în ceea ce priveşte costurile de sănătate şi costurile directe pentru mediu ar fi de circa 55 de miliarde de euro pe an.

Pachetul de evaluare publicat de forul european include: 28 de rapoarte de ţară care prezintă situaţia actuală în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei UE în domeniul mediului, precum şi oportunităţi de îmbunătăţire în fiecare stat membru şi o comunicare ce formulează concluzii şi defineşte tendinţele comune la nivelul UE, dar şi recomandări de îmbunătăţire adresate tuturor statelor membre în care trebuie întreprinse acţiuni prioritare esenţiale.

BVBStiri BVB

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (28/05/2020)

Hotarare AGA E din data de 28 mai 2020

PRODPLAST S.A. (PPL) (28/05/2020)

Notificare prag detineri >5%

PREBET SA AIUD (PREB) (28/05/2020)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (28/05/2020)

Hotarari AGA E 28.05.2020

ALRO S.A. (ALR) (28/05/2020)

Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017