Update articol:
In urma acuzatiilor conducerii SIF Transilvania ca “unii dintre membrii ASF s-au transformat în consultanți ai grupării infracționale conduse de Frățilă Constantin”

ASF: Afirmațiile conducerii SIF Transilvania nu corespund adevărului, sens în care respingem categoric acuzațiile formulate

ASF transmite SIF Transilvania că nu poate interzice prezența fizică a acționarilor la AGA
ASF: Instanțele de judecată competente nu au invalidat legalitatea sancțiunilor aplicate de-a lungul timpului de către A.S.F. membrilor Directoratului SIF Transilvania SA

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), a transmis, săptămâna trecută, o scrisoare SIF Transilvania (SIF3), în care răspunde acuzațiilor formulate de conducerea SIF3 și, totodată, oferă indicații referitoare la derularea Adunării Generale.

Scrisoarea ASF este semnată de Gabriel Grădinescu, vicepreședintele sectorului de piață de capital. El spune: “Afirmațiile conducerii SIF Transilvania nu corespund adevărului, sens în care respingem categoric acuzațiile formulate”, în contextul în care Directoratul SIF Transilvania acuză că “unii dintre membrii ASF s-au transformat în consultanți ai grupării infracționale conduse de Frățilă Constantin”.

De asemenea, ASF transmite SIF Transilvania că nu poate interzice prezența fizică a acționarilor la AGA. Autoritatea mai precizează că instanțele de judecată competente nu au invalidat legalitatea sancțiunilor aplicate de-a lungul timpului de către A.S.F. membrilor Directoratului SIF Transilvania SA.

ASF a punctat:

  1. “În ceea ce privește precizarea dvs. potrivit careia ”Avand in vedere convocarea adunarii generale a actionarilor SIF Transilvania si situatia de urgenta instituita ca urmare a pandemiei de coronavirus, conducerea societatii doreste sa informeze actionarii care au dreptul sa voteze in cadrul A.G.O.A. convocata pentru data de 28/29 aprilie 2020, ca aceasta adunare generala se va desfasura probabil fara prezenta fizica a actionarilor, conform ordonantelor militare in vigoare, adoptarea hotararilor urmand a se face pe baza votului prin corespondenta folosind buletinele de vot expediate prin posta si prin vot electronic, fiecare actionar urmand sa primeasca unusersi o parola  pentru putea vota electronic, conform instructiunilor afisate pe site-ul societatii www.siftransilvania.ro, la rubrica vot electronic.”, vă comunicam faptul că în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materia organizării și desfășurării adunărilor generale ale acționarilor, acționarii societății au dreptul de a participa la ședințele AGA și de a adopta hotărâri, prin participare fizică, prin corespondență și, după caz, prin mijloace electronice de transmitere a datelor.

Potrivit prevederilor art. 129 din Legea nr. 31/1990, Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Până în prezent, măsurile adoptate de autoritățile statului în contextul generat de COVID-19 nu au stabilit interdicții exprese în ceea ce privește derularea adunărilor generale ale acționarilor cu prezența fizică a acționarilor. 

Față de situația prezentată, vă învederăm faptul că societatea nu este în măsură să impună restricții suplimentare celor stabilite de autoritățile statului, de natură a afecta drepturi fundamentale asociate calității de acționar, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația incidentă aflată în vigoare (în cazul de față fiind vorba de dreptul de participare la adunarea generală).

Precizăm faptul că, în situația excepțională existentă și în vederea limitării răspândirii acestui virus, chiar dacă reprezentanții societății pot recomanda acționarilor utilizarea cu precădere a votului prin corespondență sau participarea prin mijloace electronice, nu pot interzice prezența fizică a acționarilor.

Astfel, emitentul va asigura desfășurarea corespunzătoare a adunărilor generale ale acționarilor, cu luarea în considerare inclusiv a dispozițiilor autorităților statului impuse în aceasta perioadă, având obligația sa asigure respectarea tuturor măsurilor și prevederilor specifice privind prevenirea răspândirii COVID 19.

În aceste condiții, vă solicitam să dispuneți măsurile care se impun în vederea respectării întocmai a prevederilor legale în materia organizării și desfășurării adunărilor generale, cu luarea în considerare a tuturor dispozițiilor/măsurilor emise de autoritățile statului în aceasta perioadă.

  1. În ceea ce privește mențiunile potrivit cărora „Directoratul SIF Transilvania a atacat in instantele competente mai multe decizii ilegale ale ASF, iar instanță suprema din Romania – ICCJ a dat câștig de cauza, definitiv si irevocabil Directoratului SIF Transilvania. Aceste decizii au fost prezentate in rapoartele curente publicate de conducerea SIF Transilvania”, precizăm că această afirmație imprecisă nu corespunde realității, sens în care menționăm faptul că, până la acest moment, instanțele de judecată competente nu au invalidat legalitatea sancțiunilor aplicate de-a lungul timpului de către A.S.F. membrilor Directoratului SIF Transilvania SA pentru încălcarea prevederilor legale și a măsurilor dispuse de autoritate.
  2. Cu privire la mențiunile referitoare la faptul că: ”ASF a cerut SIF Transilvania sa publice un raport curent de informare a actionarilor si sa i se permita lui Fratila Constantin sa functioneze ca membru al Consiliului de Supraveghere, ignorand in totalitate faptul ca urmarirea penala in personam impotriva lui Fratila Constantin nu a incetat, din contra a aparut un nou dosar penal, in care Fratila Constantin si alte persoane sunt urmarite in personam pentru evaziune fiscala, respectiv Dosarul nr. 745/P/2015 (…).” precizăm următoarele:

Prin adresa VPI cu nr. 550/22.01.2020, A.S.F. a solicitat SIF TRANSILVANIA să procedeze ”la informarea în mod corespunzător a investitorilor” cu privire la faptul că, în executarea hotărârii judecătorești nr. 7/17.01.2020 a Curții de Apel Constanța pronunțată în dosarul cu nr. 8031/2/2018* (executorie), Avizul nr. 422/26.07.2017 a devenit aplicabil în ceea ce privește deținerea de către domnul Constantin Frățilă a calității de membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA. Totodată, Autoritatea v-a comunicat faptul că societatea dumnevoastră are obligația de a efectua toate demersurile impuse de cadrul legal în vigoare pentru aplicarea prevederilor Avizului nr. 422/26.07.2017.

Astfel, mențiunile dumneavoastră de mai sus prezintă în mod eronat solicitările adresate de ASF societății dumneavoastră, în condițiile în care domnul Frațilă Constantin a redobândit calitatea de membru al Consiliului de supraveghere al SIF TRANSILVANIA ca urmare a hotărârii judecătorești nr. 7/17.01.2020 a Curții de Apel Constanța pronunțată în dosarul cu nr. 8031/2/2018.

  1. În ceea ce privește afirmațiile dumneavoatră referitoare la faptul că ” Desi SIF Transilvania a facut zeci de interventii la ASF ca sa i se suspende avizul nr. 422/2017 lui Fratila Constantin, in baza prevederilor art.15 alin.1 punct.b) .. din Actul constitutiv al SIF Transilvania in care se prevede ca si conditie de indeplinit:..b) membrul consiliului de supraveghere nu este condamnat sau nu se afla in curs de urmarire penala in cazuri referitoare la….(1) infractiuni prevazute la legislatia financiar-bancara….(iii) infractiuni prevazute de legislatia fiscala….(iv) alte infractiuni prevazute de legislatia privind societatile, falimentul, ….. ASF nu a dat curs niciunei sesizari facute, desi are documente de confirmare remise de parchete privind cercetarea penala in personam precizăm că poziția A.S.F. a fost exprimată în nenumărate rânduri prin transmiterea de adrese de răspuns în atenția societății dumnevoastră.

Pe această cale dorim să vă reamintim faptul că, la fundamentarea Deciziei ASF nr. 1095/13.09.2018 de revocare a domnului Frațilă Constantin din calitatea de membru al Consiliului de supraveghere al SIF Transilvania  a stat și articolul 15 din actul constitutiv al SIF TRANSILVANIA.

Prin hotărârea judecătorească nr. 7/17.01.2020 a Curții de Apel Constanța pronunțată în dosarul cu nr. 8031/2/2018* (executorie) a fost suspendată executarea deciziei ASF nr. 1095/13.09.2018.

De asemenea, v-am comunicat faptul că aceste demersuri întreprinse de A.S.F. nu trebuie să se substituie obligațiilor pe care S.I.F. Transilvania le are în conformitate cu cadrul legal în vigoare aplicabile în procesul de evaluare a adecvării persoanelor aprobate de A.S.F. (aspecte deja comunicate prin adresele cu nr. VPI 1707/28.02.2020 și respectiv P/1464/05.03.2020.)

Referitor la afirmațiile dumneavoastră privind activitatea ASF și a angajaților în raport de situația existentă la SIF TRANSILVANIA SA, facem precizarea că aceasta s-a desfășurat și se desfășoară cu stricta respectare a prevederilor legale. Astfel afirmațiile dumneavoastră nu corespund adevărului, sens în care respingem categoric acuzațiile formulate.

Măsurile de autoritate pe care le-a dispus și le poate dispune ASF se bazează exclusiv pe prevederile legale incidente în raport de situația de facto existentă și se circumscriu ariei de competență deținută.

Având în vedere cele de mai sus, precum și faptul că măsurile și conduita ASF în soluționarea aspectelor sesizate în legătură cu situația existentă la SIF TRANSILVANIA SA s-au încadrat strict în cadrul legal aplicabil și în aria competențelor sale, faptele atribuite Autorității și salariaților săi, de către dumneavoastră, nu există.

Având în vedere cele mai sus precizate, vă solicităm să dispuneți în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 24 de ore, măsurile care se impun în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, prin publicarea prezentei adrese pe website-ul BVB, precum și pe website-ul societății la rubrica aferentă materialelor AGA SIF TRANSILVANIA SA din 28/29.04.2020 .”

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (24/06/2022)

Finalizarea ofertei publice de cumparare

TERAPLAST SA (TRP) (24/06/2022)

Desemnare agent de plata pentru dividende 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (24/06/2022)

Acceptare mandate membri provizorii Directorat

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (24/06/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/06/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)