Update articol:

România a încasat cele  3 miliarde euro atrase de pe piețele externe 

 

Fondurile aferente emisiunii de euroobligațiuni în valoare de 3 miliarde euro, lansată în data de 27 martie 2019 pe piețele financiare internaționale, au fost încasate, astăzi, de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit unui comunicat de presă. Suma atrasă prin această emisiune va consolida rezerva în lei și în valută existentă în prezent în Trezoreria Statului, la un nivel care acoperă peste 7 luni din necesarul de finanțare al anului 2019.

“Emisiunea evidențiază interesul sporit al investitorilor în euroobligațiunile românești. (…) Avem în vedere menținerea în continuare a prezenței României pe piețele externe în vederea completării planului de finanțare previzionat pentru anul în curs și în situația unor condiții de piață favorabile chiar prefinanțarea nevoilor planificate pentru anul următor”, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice.

Emisiunea a fost realizată în trei tranșe, din care 1,15 miliarde euro cu maturitatea de 7 ani lung, cu o dobândă de 2%, 500 milioane euro cu maturitatea de 15 ani, cu dobânda de 3,5% și 1,35 miliarde euro cu maturitatea de 30 ani și dobânda de 4,625%. Emisiunea a fost suprasubscrisă de peste 2,5 ori. Un număr de 450 investitori au participat în tranzacție, remarcându-se prezența substanțială a investitorilor din SUA, dar și calitatea acestora, mare parte fiind investitori instituționali, susţine Ministerul Finanţelor.

Potrivit MFP, tranzacția a reprezentat o premieră și, în același timp, o performanță a Ministerului Finanțelor Publice, în primul rând, prin lansarea celei mai lungi maturități pentru o emisiune de euroobligațiuni pe piața euro, respectiv tranșa de 30 ani, dar și în ceea ce privește obținerea celor mai reduse prime de emisiune raportat la nivelul cotațiilor din piața secundară.

MFP arată: “Strategia de execuție a emisiunii a permis reducerea graduală a costurilor, pe fondul unei suprasubscrieri pentru toate cele trei tranșe și a calității investitorilor care au plasat ordinele, care a atins un nivel maxim de aproximativ 9 miliarde euro. Față de valorile cu care au fost lansate inițial în piață cele trei tranșe, costurile au fost reduse gradual cu 20-25 puncte de bază, obținându-se în final niveluri foarte reduse ale primelor de emisiune raportat la nivelul cotațiilor din piața secundară, și anume: 7 ani – prima de emisiune 5 puncte de bază, 15 ani – prima de emisiune 10 puncte de bază și 30 ani – prima de emisiune 10 puncte de bază. Emisiunea a fost intermediată de către JP Morgan Securities plc, Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG, ING Bank NV și Societe Generale”.

Tranzacția face parte din planul de finanțare de pe piețele externe aferent anului 2019, în conformitate cu OUG 64/2007 privind datoria publică. Potrivit Programului indicativ de emisiuni de titluri de stat aferent anului 2019, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, valoarea sumelor planificate a fi atrase în anul 2019 de pe piețele externe este estimată la un nivel de cca 4,25 mld EUR. Decizia Ministerului Finanțelor Publice de a emite un volum de 3 miliarde euro se înscrie în strategia de a asigurare resurselor necesare de pe piețele externe în prima parte a anului, urmând ca în cea de a doua partea anului să procedeze, în mod similar, cu acțiunile întreprinse de alte agenții de datorie din Uniunea Europeană, la prefinanțarea necesităților aferente anului următor, funcție de condițiile de piață.

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (23/07/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (23/07/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (23/07/2021)

Prelungire credit overdraft - Dendrio Solutions

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (23/07/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGA 11.08.2021