Update articol:

ROVIGO anunță vânzarea a 563.417 ACȚIUNI LA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

ROVIGO S.P.R.L. cu sediul in Bucuresti, Intrarea Mareșal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFO II 0008, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Societatea Comercială Pentru Închiderea- Conservarea Minelor S.A.– în faliment, cu sediul în Târgu Jiu, B-dul Tudor  Vladimirescu, nr.1-15, jud. Gorj, desemnat prin  Hotărârea nr. 203 din 20.02.2008 pronunțată de Tribunalul Gorj –Secția a II a Civilă, în cauza ce  formează obiectul dosarului nr. 4936/ 95/2006 aflat pe rolul Tribunalul Gorj –Secția Civilă,

Prin prezenta Publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 23.12.2021 orele 15.00,  la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Intrarea Mareșal Josef Pilsudski nr. 2, sector 1, va avea loc vânzarea la licitație publică a unui pachet de 563.417 acțiuni deținute de debitoarea Societatea Comercială Pentru Închiderea – Conservarea Minelor S.A. –  la Complexul Energetic Oltenia S.A.

Prețul de pornire a licitației este de 516.040 euro, exclusiv T.V.A.  pentru intreg pachetul de actiuni, în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 17.11.2020.

În conformitate cu dispozițiile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile înstrăinate de lichidator în exercițiul atribuțiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini.

Toți cei care pretind un drept asupra bunului scos la licitatie sunt invitați să facă cunoscute pretențiile lor lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancțiunea de a nu mai fi luate în considerare după aceea.

Persoanele care vor să liciteze sunt invitate să se prezinte la data si locul tinerii licitatiei. 

De asemenea, până la data ținerii licitației, ofertanții au obligația să cumpere caietul de sarcini contra sumei de 10.000 lei.

Cu cel puțin 48 de ore înainte de ținerea licitației, ofertanții vor depune o garanție la dispoziția lichidatorului judiciar, ROVIGO S.P.R.L., reprezentand  10 % din pretul de pornire a licitatiei, in contul  nr.  RO36ROIN910400101091RO01 – deschis la Idea Bank -Suc. Mosilor pentru Societatea Comercială Pentru Inchiderea-Conservarea Minelor S.A. – in faliment, cu specificatia: „Garantie in vederea participarii la licitatia publica deschisa cu strigare pentru achizitionarea pachetului de actiuni detinut de Societatea Comerciala Pentru Inchiderea- Conservarea Minelor S.A. la Complexul Energetic OLTENIA S.A.”  

Cei care doresc să participe la licitație vor prezenta lichidatorului judiciar actele prevăzute în Caietul de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua la sediul lichidatorului judiciar, în același loc și aceleași condiții la datele de 06.01.2022, 20.01.2022 și 03.02.2022.

Relații suplimentare se pot obține de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. la numerele de telefon: 021-210.01.64, 210.16.67, 0724.323.442.

BVB | Știri BVB

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (25/05/2022)

Majorarea cu 24,5% din luna iunie a salariilor angajatilor societatii

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (25/05/2022)

Numire administrator neexecutiv provizoriu

PREBET SA AIUD (PREB) (25/05/2022)

Decizia ASF nr. 634/25.05.2022 - aprobare amendament document oferta publica de preluare obligatorie

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (25/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014