Update articol:

Scădere de 69,3% a profitului Transelectrica, la jumătatea anului

Sursa foto: Facebook
*Transelectrica: Contextul S1 2019 a fost unul dificil caracterizat de costuri mari cu operarea sistemului de transport, în special costurile cu procurarea energiei electrice pentru compensarea pierderilor tehnice din reţea (CPT)

Profitul net al Transelectrica (TEL) a înregistrat o scădere, în prima jumătate a anului, ajungând la 30 milioane lei, față de 98 mil lei în S1 2018, potrivit raportului companiei, transmis Bursei de Valori  București.

Acesta arată că, în prima jumătate a anului, Transelectrica a înregistrat o îmbunătăţire din punctul de vedere al profitabilității activităţii cu profit permis, comparativ cu S1 2018:

Segmentul activităților cu profit permis:

Pe zona principală a activităţilor de bază (transport şi dispecerizare SEN) în S1 2019 Compania a obţinut rezultate financiare mai bune comparativ cu S1 2018. Profitul operaţional EBIT (profitul înainte de impozitul pe profit şi dobânzi) a fost mai mare cu 18 mil lei (+23%) faţă aceeaşi perioadă a anului precedent.

Veniturile din transport și alte activități pe piața de energie au înregistrat o creştere de +9% pe fondul tarifului de transport realizat mai mare (+7%) practicat în S1 2019 faţă de S1 2018 şi a creşterii cu +12,3 mil. lei a veniturilor din interconexiune, aceste majorări absorbind complet scăderea consumului de energie electrică la nivel naţional ce s-a reflectat în cantităţi tarifate mai mici (-0,1%).

Contextul S1 2019 a fost unul dificil caracterizat de costuri mari cu operarea sistemului de transport, în special costurile cu procurarea energiei electrice pentru compensarea pierderilor tehnice din reţea (CPT). În ciuda faptului ca nivelul fizic al pierderilor tehnice a fost mai mic faţă de anul precedent (procent pierderi tehnice 2,38% S1 2019 faţă de 2,76% în S1 2018), costurile totale cu achiziţia energiei au fost semnificativ mai mari (+23,6 mil lei reprezentând +19%) pe fondul creşterii substanţiale a preţului la energie în piaţa angro (preţul mediu total de achiziție a fost cu 41% mai mare, de la 198 lei/MWh în S1 2018 la 279 lei/MWh în S1 2019).

Segmentul activităților cu profit zero:

S1 2019 înregistrează o pierdere financiară temporară -58 mil lei faţă de profitul de +33 mil lei înregistrat în S1 2018. În semestrul I 2019, veniturile din serviciile de sistem tehnologice au fost mai mici comparativ cu cheltuielile privind achiziția serviciilor de sistem tehnologice realizate. Scăderea este determinată de diminuarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii, dar şi de majorarea cheltuielilor privind serviciile de sistem tehnologice în condițiile creșterii prețurilor de achiziție a acestor servicii pe piața concurențială, pentru rezerva secundară și rezerva terțiară rapidă, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut”.

În structura mixului de producție, în perioada ianuarie – iunie 2019 comparativ cu perioada similară 2018, s-a înregistrat o scădere a componentei termo de aproximativ 11,8%, a producției din surse nucleare cu 1%, și a componentei hidro cu 0,9%. Aportul din surse regenerabile a cunoscut o creștere de 4,8%. Analizând ponderile componentelor mixului de producție netă pentru intervalul ianuarie – iunie 2019 se observă că cea mai mare pondere (34,9%) este reprezentată de componenta termo urmată de componenta hidro (32,5%), iar energia produsă din surse regenerabile și nucleară au o pondere de aproximativ 15,9% și respectiv 16,7%.