Update articol:

Senatul a modificat Statutul: Conducerea Consiliului Concurenţei – numită de Parlament, nu de Preşedintele României

Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei
  • Bogdan Chiriţoiu se află la finalul celui de-al doilea mandat, care expiră în primăvara acestui an

 

Conducerea Consiliului Concurenţei se numeşte prin hotărâre adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit unui amendament iniţiat de senatorul PSD Şerban Nicolae la proiectul privind modificarea Statutului şi a formei de organizare a acestei instituţii, aprobat miercuri de plenul Senatului, în calitate de for legislativ decizional.

Proiectul privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 a fost aprobat cu 80 de voturi “pentru”, 48 “împotrivă” şi două abţineri.

Senatul s-a pronunţat cu privire “la punctele 6 – 11 de la articolul unic al legii transmise de Camera Deputaţilor”.

Potrivit amendamentului, “Plenul Consiliului Concurenţei este un organ colegial de conducere, format din 11 membri – un preşedinte, doi vicepreşedinţi şi opt consilieri de concurenţă, numiţi prin hotărâre adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, la propunerea grupurilor parlamentare din cele două Camere”.

În prezent, plenul este numit de preşedintele României prin decret, pe baza votului dat de Parlament, la propunerea comisiilor juridice ale celor două Camere legislative.

Un alt amendament admis prevede încetarea mandatelor actualilor membri ai conducerii Consiliului Concurenţei în momentul depunerii jurământului de către viitorii membri. Legislaţia actuală prevede că mandatul nu poate fi redus înainte de încheierea acestuia.

Senatorul PSD Şerban Nicolae a precizat că grupul parlamentar pe care îl reprezintă a votat în favoarea acestui proiect legislativ care vizează organizarea şi funcţionarea Consiliului Concurenţei în condiţii de “imparţialitate” şi “independenţă”.

“Nu putem să alcătuim Consiliul Concurenţei pe bază de concurs profesional. De aceea, echilibrul politic este cel care garantează şi în România şi în toate statele UE exact aplicarea directivelor în condiţii de imparţialitate, de independenţă a activităţii, în aşa fel încât obiectivitatea şi profesionalismul să fie unicele criterii de performanţă”, a susţinut Nicolae, citat de Agerpres.

El a adăugat că amendamentele pe care le-a iniţiat şi au fost adoptate în comisia de specialitate vizează resetarea mandatelor membrilor Consiliului Concurenţei.

“Am făcut amendamente prin care resetăm mandatele membrilor Consiliului Concurenţei. La ora actuală, membrii au mandate intercalate, unora li se termină mandatul în luna aprilie a acestui an, altora peste aproximativ un an şi jumătate, altora peste trei ani şi jumătate. Această anomalie trebuie corectată şi am propus amendamente (…) în aşa fel încât toate mandatele să înceapă la aceeaşi dată, să se termine la aceeaşi dată, regulile în privinţa numărului de mandate şi a interdicţiilor să fie aceleaşi pentru toţi şi toată activitatea să înceapă în condiţii de deplină egalitate”, a afirmat senatorul PSD.

Senatorul PNL Iuliana Scântei a anunţat că grupul liberal va vota împotriva acestei iniţiative legislative întrucât este “neconstituţională”.

“Apreciem că forma pentru care astăzi Senatul va da un vot în calitate de Cameră decizională cu privire la modificarea practic a Statutului şi a formei de organizare a Consiliului Concurenţei este neconstituţională şi pentru acest motiv grupul parlamentar PNL va vota împotriva proiectului”, a afirmat Scântei.

În opinia sa, PSD “pune sub un control politic” Consiliului Concurenţei prin această reorganizare.

“În plină stare de urgenţă, PSD se arată preocupat mai degrabă de reorganizarea unor instituţii precum Consiliul Concurenţei şi, deşi a fost enunţat un principiu, acela al independenţei şi imparţialităţii acestei autorităţi administrative naţionale în domeniul concurenţei, de fapt, tocmai acest lucru nu îl veţi face pentru că îl veţi pune sub un control politic”, a susţinut senatorul PNL.

Scântei a criticat faptul că, prin amendamentele iniţiate şi admise, preşedintele României a fost eliminat din procedura de desemnare a membrilor Consiliului Concurenţei.

“Ceea ce v-a explicat colegul (Şerban Nicolae – n.r.) în privinţa procedurii de desemnare a membrilor Consiliului Concurenţei, a omis să vă spună că l-a eliminat din această procedură pe preşedintele României, astfel încât plenul Consiliului, spre deosebire de forma în vigoare a legii, precum şi spre deosebire de forma adoptată de Camera Deputaţilor, va fi desemnat direct prin votul exprimat în şedinţă comună de către Camera Deputaţilor şi Senat, dar nu va fi numit prin decret de către preşedintele României. Deci, iată, că stăm în această obsesie politică a PSD de a mai extrage din panoplia de atribuţii ale preşedintelui României diverse competenţe care îşi au rădăcina în Constituţie şi de a le transfera către Parlament”, a arătat Scântei.

Senatorul USR George Dircă a menţionat că prin această ordonanţă nu se urmăreşte decât “stricarea” modului în care funcţionează o instituţie care este “foarte apreciată la nivel european, un exemplu de bune practici”.

“Este inadmisibil ca, în acest moment în care ne aflăm în plină pandemie, România se află sub stare de urgenţă, să ne aplecăm atenţia asupra unor instituţii care funcţionează, care au un rol cheie în acest moment şi care trebuie să ne asigure că piaţa nu este invadată de practici anticoncurenţiale. Această procedură care se doreşte a fi modificată prin lege nu oferă nici echilibru politic, nici imparţialitate şi nici independenţa acestui organism”, a susţinut Dircă.

Liderul grupului UDMR, senatorul Cseke Attila, a spus că Uniunea va vota împotriva proiectului, pentru că raportul suplimentar din comisia de specialitate nu a mai păstrat unele considerente anterioare şi va crea probleme de interpretări şi aplicare.

“Raportul suplimentar emis de comisia de specialitate nu a mai păstrat unele considerente anterioare. Credem că un dialog şi un acord între grupurile parlamentare este absolut necesar. Din păcate, grupul UDMR nu va susţine ultima formă a raportului de specialitate, credem că va crea probleme de interpretări şi de aplicare. UDMR va vota împotrivă”, a transmis Cseke Attila.

Colegiul Consultativ al Consiliului Concurenței a anunţat declanşarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru două funcţii de demnitate publică ce urmează a se vacanta în cadrul instituției, respectiv preşedinte și vicepreședinte, cu mandate de 5 ani.

Potrivit art. 15 alin. (4) din Legea concurenţei nr. 21/1996, pentru a fi numit membru al Consiliului Concurenţei, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) este cetăţean român, cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European sau cetăţean al Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) a absolvit studii superioare dovedite cu diplomă;
e) dă dovadă de înaltă competenţă profesională în domeniul concurenţei;
f) beneficiază de o bună reputaţie;
g) are o vechime de minimum 10 ani în activităţi din domeniul economic sau juridic;
h) nu este incapabilă ori nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege ori alte infracţiuni săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare.

Mandatele au o durată de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestora.

Persoanele interesate au trimis candidaturile la funcțiile de președinte și vicepreședinte până la data de 30 martie.

Bogdan Chiriţoiu se află la finalul celui de-al doilea mandat, care expiră în primăvara acestui an, iar, recent, Guvernul a modificat Legea concurenţei printr-o ordonanţă de urgenţă, astfel încât persoanele din conducerea instituţiei să poată deţine mai mult de două mandate, cum era până acum.

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (22/09/2020)

Tranzactii parti afiliate - SDMN, SDTS si EFSA

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (22/09/2020)

Tranzactie cu parti afiliate

ROPHARMA SA (RPH) (22/09/2020)

Hotarari AGAE 22.09.2020

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (22/09/2020)

Notificare prag detineri/vot >5%