Update articol:

SIF Banat Crișana și SIF Muntenia cer atragerea răspunderii a patru administratori SIF Oltenia, pentru vânzarea de acțiuni Prodplast, în ofertă, sub prețul pieței

SIF Banat Crișana și SIF Muntenia au solicitat completarea AGA din 28 aprilie, dorind atragerea răspunerii a patru administratori SIF Oltenia potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Cei doi acționari, care dețin împreună acțiuni reprezentând 5% din capitalul social al societății, au cerut aprobarea atragerii raspunderii administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa si Nicolae Stoian pentru prejudiciul cauzat de acestia Societatii de Investitii Financiare Oltenia S.A., in cuantum estimat de 336296 lei, ca urmare a incalcării  indatoririlor acestora fata de societate prin instrainarea actiunilor Prodplast SA detinute de societate pentru un pret defavorabil societății si, in consecinta, aprobarea actiunii in raspundere contra administratorilor mentionati si desemnarea pentru exercitarea actiunii in justitie a administratorului Busu Cristian si, in cazul absentei acestuia sau al inactiunii sale sau a reprezentantilor societatii, a actionarului Gheorghe Marcel.

Cele două SIF-uri propun constatarea incetarii de drept a mandatelor administratorilor impotriva carora s-a hotarat declansarea actiunii in raspundere si a incetarii mandatului de director general al Societatii de Investitii Financiare Oltenia SA, detinut de administratorul Tudor Ciurezu.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi supusă spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale, potrivit SIF Oltenia.

Anterior, SIF5 a anuntat ca mai multe fonduri administrate de SAI Certinvest au cerut ca acționarii SIF Oltenia (SIF5) să voteze, la AGA din 28 aprilie, revocarea a patru administratori, inclusiv a președintelui Tudor Ciurezu, potrivit solicitării de completare a convocatorului.

SIF1 si SIF4 justifică: “Din raportările publice ale SIF Oltenia SA rezultă că societatea deținea la data de 31.12.2019 un număr de 4.678.583 actiuni emise de Prodplast SA, reprezentãnd 27,4044% din capitalul social al acestei societati. Conform raportului curent din 09.03.2020 al Prodplast SA, SIF Oltenia SA a declarat la data de 05.03.2020 scăderea numãrului de actiuni detinute in Prodplast SA. de la 4.669.908 actiuni la 2.976.623 actiuni. Prin urmare, SIF Oltenia SA a instrainat un număr de 1.693.285 de actiuni Prodplast SA. Aceasta înstrăinare a fost realizată prin subscrierea actiunilor în cadrul ofertei initiate de Prodplast SA in derularea unui program de răscumpărare, aprobat la 15.01.2020 de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Programul de răscumpărare derulat de Prodplast SA a determinat o scădere cu aproximativ 12% a pretului de piată a actiunilor Prodplast SA, care era de 2,70 lei/actiune la data de 15.01.2020, înainte de ora anunțului. Cu câteva zile inaintea anunțului de ofertă pretul de piață al unei actiuni Prodplast SA ajunsese la 2,92 lei/acțiune. Scăderea pretulul actiunilor Prodplast SA cu mult sub cel de piață, in urma ofertei de răscumpărare derulată de Prodplast SA, a fost semnalată și de presa de specialitate, care a arătat că acțiunile Prodplast SA au inregistrat o scădere masivă de 11,6% ca urmare a anunțului de aprobare a planului de răscumpărare la 2,52 lei/acțiune. Față de această scădere a pretului actiunilor Prodplast SA, determinată de anunțarea derulării ofertei publice de răscumpărare la un pret inferior celul din piata, un investitor diligent nu ar fi subscris in ofertă, intrucât exista așteptarea rezonabilă de creștere a prețului de piață după finalizarea ofertei. Mai mult decât atât, vatoarea activului net al Prodplast SA, conform raportarilor contabile de la finalul anulul 2019, indica un activ net/actiune de 4,44 de lei, deci superior valorii de 2,52 do lei/actiune din ofcrtă. In report cu aceste date, activele nete (fără datorii) ale Prodplast SA indicau a valoare mai mare a acțiunilor Prodplast SA decit cea de 2,52 Iei/actiune din ofertă. Cu toate acestea, SIF Oltenia SA, prin decizia consiliului do administrație, care este controlat de cei patru administratori, a subscris în oferta și a instrăinat un număr de 1.693.285 de acțiuni Prodplast SA la prelul de 2,52 Ici/aetiunc. Așadar, adminislratorii nu și-au indeplinit datoria de diligență și profesionalism, fapt care adus la un prejudiciu determinat de diferența  între pretul de piață cel mai recent al acțoinilor Prodplast SA de 2,70 lei/acțiune și prețul obtinut de societate în ofertă, de 2,52 lei/acțiune.

Diferența de preț înmulțită cu numărul de acțiuni vandute de SIF Oltenia SA in ofertă duce la un prejudiciu de 304.791,30 lei, potrivit calculului următor (2,70 lei – 2,52 lei) x 1.693.285 actiuni = 304.791,30 lei. Decizia gresita a administratorilor de  a vinde actiuni Prodplast SA în ofertă este confirmata de informația că peste 99% din totalul ofertei do răscumpărare a fost subscris do SIF Oltenia SA. Prin urmare, nici an alt investitor relevant nu a considerat prețul din oferta de răscumpărare ca fiind unul profitabil.” (VEZI AICI Justificarea si cererea SIF1 si SIF4)

Anul trecut, SIF Banat Crisana si SIF Muntenia au cerut convocarea unei AGA pentru aprobarea revocării administratorilor SIF5  Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian, cu încetarea imediată a mandatului de administrator al acestora de la data aprobării hotărârii.

Inițial, SIF5 a respins solicitarea acționarilor pe motiv că nu îndeplinește condițiile de legalitate, iar, apoi, a respins convocarea, la cererea ASF, pentru că acționarii anunțaseră o scădere a deținerii sub pragul de 5% (4,99%).

În decizia din 18 iulie 2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară obligase conducerea SIF Oltenia să convoace acționarii și să țină, în maxim 45 de zile, o Adunare Generală cu ordinea de zi solicitată de SIF Banat Crișana și SIF Muntenia. Decizia a venit după ce ASF a cerut conducerii SIF Oltenia să comunice motivele pentru care a apreciat că solicitarea SIF1 și SIF4 de convocare a AGA nu îndeplinește condițiile legale. 

Ulterior,  SIF Banat Crișana și SIF Muntenia au solicitat convocarea AGA SIF Oltenia prin instanță, iar Tribunalul Dolj a autorizat această cerere.

BVBStiri BVB

ELECTROARGES SA (ELGS) (24/11/2020)

Comunicat EA - Abuz de Drept ASF - Decizia ASF 1379/20.11.2020 - EN

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (24/11/2020)

Convocare AGAE 7/8 ianuarie 2021

ELECTROARGES SA (ELGS) (24/11/2020)

Rezultate financiare consolidate - Semestrul I 2020- versiune limba Engleza