Update articol:
Certinvest reia cererile SIF Banat Crișana si SIF Muntenia

Fondurile Certinvest au cerut ca acționarii SIF Oltenia să voteze revocarea a patru administratori, inclusiv a președintelui Tudor Ciurezu

Fondurile Certinvest: “Refuzul de a supune aprobării AGA problemele ridicate de acționari – precedent periculos nemaiîntâlnit în rândul societăților de investiții financiare din România. Actionarii pot vota doar ceea ce Consiliul de Administratie decide sa fie supus votului.”

Mai multe fonduri administrate de SAI Certinvest au cerut ca acționarii SIF Oltenia (SIF5) să voteze, la AGA din 28 aprilie, revocarea a patru administratori, inclusiv a președintelui Tudor Ciurezu, potrivit solicitării de completare a convocatorului.

Fondul Deschis de Investiții Certinvest BET FI Index, Fondul Deschis de Investiții Certinvest XT Index, Fondul de Investiții Alternativ Certinvest Acțiuni care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,0056% din capitalul social al societății doresc aprobarea revocarii administratorilor Carmen Popa, Anina Radu, Nicolae Stoian si Tudor Ciurezu  si aprobarea incetarii mandatului de Director General al SIF Oltenia detinut de dl. Tudor Ciurezu – Presedintele Consiliului de Administratie. Totodată, fondurile au cerut alegerea a 4 administratori in calitate de membri ai Consiliului de Adminsitratie ai SIF Oltenia SA pentru un mandat cu o durata egala cu perioada care incepe cu data alegerii acestora si care se terrnina Ia data de 21.04.2021.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi supusă spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor societății, în termenele legale, arată SIF Oltenia.

Fondurile Certinvest precizează că au luat act din spatiul public de nerespectarea a 3 principii fundamentale pentru desfasurarea activatii societatii SIF Oltenia SA de catre 4 membri ai Consiliului de Adminsitratie. Este vorba despre:

“A. Nerespectarea dreptului fundamental al actionarilor de a completa ordinea de zi a unei societati — prevazut de legea 31/1990 a societatiIor comerciale, in speta articolul 117′ si de Legea 27/2017, in speta art 92 alin.3 .

B. Nerespectarea prevederilor referitoare la conflictele de interese

C. Nerespectarea deciziilor Autoritatii de Supraveghere Financiara”.

Fondurile se refera la faptul ca, anul trecut, SIF Banat Crisana si SIF Muntenia au cerut convocarea unei AGA pentru aprobarea revocării administratorilor SIF5  Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian, cu încetarea imediată a mandatului de administrator al acestora de la data aprobării hotărârii.

Inițial, SIF5 a respins solicitarea acționarilor pe motiv că nu îndeplinește condițiile de legalitate, iar, apoi, a respins convocarea, la cererea ASF, pentru că acționarii anunțaseră o scădere a deținerii sub pragul de 5% (4,99%).

În decizia din 18 iulie 2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară obligase conducerea SIF Oltenia să convoace acționarii și să țină, în maxim 45 de zile, o Adunare Generală cu ordinea de zi solicitată de SIF Banat Crișana și SIF Muntenia. Decizia a venit după ce ASF a cerut conducerii SIF Oltenia să comunice motivele pentru care a apreciat că solicitarea SIF1 și SIF4 de convocare a AGA nu îndeplinește condițiile legale. 

Ulterior,  SIF Banat Crișana și SIF Muntenia au solicitat convocarea AGA SIF Oltenia prin instanță, iar Tribunalul Dolj a autorizat această cerere.

Fondurile Certinvest transmit: “Prin refuzul de a supune aprobarii Adunanii Generale a Actionarilor problemele ridicate de actionarii societatii – constatam ca se schimba cadrul de desfasurare a activatii societatii, in sensul in care Consiliul de Administratie (prin 4 membri din totalul de 7) a devenit organul suprem de conducere al societatii. S-a creat un precedent periculos nemaiintalnit in randul societatilor de investitii financiare din Romania. Actionarii pot vota doar ceea ce Consiliul de Administratie decide sa fie supus votului.”

Actionarii mai considera ca cei 4 membri ai Consiliului de Adminsitratie a caror revocare o solicita sunt obligati sa se abtina de la orice deliberare in ceea ce ii priveste.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (24/06/2022)

Finalizarea ofertei publice de cumparare

TERAPLAST SA (TRP) (24/06/2022)

Desemnare agent de plata pentru dividende 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (24/06/2022)

Acceptare mandate membri provizorii Directorat

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (24/06/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/06/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)