Update articol:

SIF Transilvania a înregistrat la data de 30.06.2019 un profit net de 104,57 milioane lei

Plasamentele realizate în primele șase luni ale anului 2019 au presupus în principal achiziții atât la nivelul portofoliului încadrat în categoria FVTPL cât și achiziții la nivelul portofoliului încadrat în categoria FVTOCI, vizând consolidarea unor participații în emitenți cu o politică stabilă de dividend: BRD, Banca Transilvania, Fondul Proprietatea și SIF Oltenia

 

SIF Transilvania a înregistrat la data de 30.06.2019 un profit net de 104,57 milioane lei (respectiv un profit înainte de impozitare de 105,22 milioane lei, mai mare cu 229,42% decât profitul bugetat pentru primele șase luni ale anului 2019), în creștere cu 59,10 milioane lei față de perioada similară a anului 2018, potrivit datelor transmise BVB.

Veniturile nete din exploatare la 30.06.2019 înregistrează valoarea de 121,97 milioane lei, fiind cu 66,35 milioane lei mai mari comparativ cu perioada similară a anului 2018.

Cheltuielile operaționale înregistrate la data de 30.06.2019 însumează 16,75 milioane lei, fiind cu 6,99 milioane lei mai mari comparativ cu semestrul I al anului 2018.

Datoriile totale ale societății la finele semestrului I 2019 însumează 100,35 milioane lei, fiind cu 1,41 milioane lei mai mari față de cele înregistrate în aceași perioada a anului precedent.

Capitalurile proprii la finele semestrului I 2019 au valoarea de 1.091,96 milioane lei, în creștere cu 90,79 milioane lei față perioada similară a anului precedent.

Activele totale deținute de SIF 3 la data de 30.06.2019, evaluate în conformitate cu procedura internă pusă de acord cu Norma A.S.F. nr. 39 / 2015, însumau 1.192,30 milioane lei, în creștere cu 92,19 milioane lei, respectiv cu 8,38 % față de valoarea înregistrată în aceeași perioada a anului precedent.

Activul net la data de 30.06.2019, calculat conform procedurii interne puse de acord cu Regulamentul A.S.F. nr. 9 / 2014 a înregistrat valoarea de 1.091,95 milioane lei (0,5050 lei / acțiune), comparativ cu activul net la dată de 30.06.2018, care a înregistrat valoarea de 1.001,17 milioane lei (0,4622 lei / acțiune).

Primul semestru al anului 2019 a consemnat pentru titlurile SIF3 o evoluție pozitivă, concretizată la finalul perioadei într-o cotație de închidere superioară prețului de referință al perioadei (închiderea ședinței de tranzacționare din data de 31/12/2018).

Strategia de investiții

Programul investiţional pentru anul 2019 se încadrează în Orientările strategice ale S.I.F. Transilvania, aprobate de acționari pentru perioada 2017 – 2021.
Prin modul în care este construit, programul rămâne un element de continuitate, fiind ancorat în orientări strategice multianuale unitare și rezultând prin angrenarea treptată (condiționată de conjunctura generală a piețelor financiare) a instrumentelor de acțiune necesare a fi implementate pentru atingerea obiectivelor asumate, potrivit raportului companiei.
Prin implementarea Programului investiţional, S.I.F. Transilvania îşi menține angajamentul privind accelerarea procesului de restructurare a portofoliului pentru atingerea următoarelor obiective:
► asigurarea calităţii portofoliului administrat;
► generarea surselor de remunerare eficientă şi atractivă a acţionarilor;
► echilibrarea structurală a portofoliului din punct de vedere sectorial, al claselor de active ş.a.;
► îmbunătăţirea lichidităţii portofoliului prin plasamente în instrumente financiare cu olichiditate cel puţin comparabilă cu cea a activelor a căror dezinvestire a asigurat resursele financiare.

Implementarea programului investițional în primul semestru al anului 2019

Eforturile investiționale s-au orientat, în principal, spre achiziții de instrumente financiare cotate pe piața reglementată locală, caracterizate de o lichiditate ridicată.
Astfel, plasamentele realizate în primele șase luni ale anului 2019 au presupus în principal achiziții atât la nivelul portofoliului încadrat în categoria FVTPL cât și achiziții la nivelul portofoliului încadrat în categoria FVTOCI, vizând consolidarea unor participații în emitenți cu o politică stabilă de dividend: BRD, Banca Transilvania, Fondul Proprietatea și SIF Oltenia. Achiziții efectuate pe
piețele de capital externe au fost nesemnificative prin raportare la ansamblul investițiilor realizate și s-au limitat la operațiuni speculative pe emitentul OMV AG.
În concordanță cu obiectivul de restructurare pe criterii de lichiditate a portofoliului administrat și urmărind îndeplinirea obiectivului de plasare în instrumente financiare cu o lichiditate cel puţin comparabilă cu cea a activelor a căror dezinvestire a asigurat resursele financiare, în perioada analizată nu s-au realizat achiziții de instrumente financiare necotate.

Dezinvestițiile au vizat în principal, marcarea unor operațiuni speculative inițiate în trimestrele precedente.
În contextul orientărilor strategice multianuale, a programului investițional pentru anul 2019 și a strategiei de exit aprobate la nivelul S.I.F. Transilvania, s-a continuat procesul de gestiune activă a întregului portofoliu administrat. Pe parcursul primelor șase luni ale anului 2019, din cadrul subportofoliului clasificat conform IFRS 9 în categoria FVTPL s-au realizat o serie de valorificări, toate operaţiunile presupunând marcarea de profituri prin raportare la prețurile de închidere aferente anului 2018 (profituri ce susțin execuţia BVC 2019): Agnico Eagle Mines, BRD, Banca Transilvania,Chevron Corp, Fondul Proprietatea, OMV AG, OMV Petrom, Romgaz, S.N. Nuclearelectrica, S.I.F. Oltenia, Electrica și ETFS 2X Daily Long Gold.

BVB | Știri BVB

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (20/05/2022)

Notificare prag detineri/vot > 5%

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (20/05/2022)

Comunicat referitor tarife transport

Digi Communications N.V. (DIGI) (20/05/2022)

Optiuni pe actiuni acordate catre administratori si angajati

ROMCARBON SA (ROCE) (20/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (20/05/2022)

Hotarare CA privind aprobarea comitetelor consultative