Update articol:

Studiu Coface: Venituri in creștere cu 4% pentru comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice

Un nou Studiu realizat de Coface România privind Comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice indică o evoluție pozitivă a veniturilor companiilor din acest sector de activitate, însă cu o profitabilitate într-o ușoară scădere. Acest studiu a agregat datele a 1.662 de companii, care au depus datele financiare pentru anul 2017 și care au generat o cifră de afaceri consolidată de 28,6 MLD RON.

Puncte forte:

  • Evoluția pozitivă a veniturilor, acestea crescând în 2017 cu aproximativ 4% față de anul precedent;
  • Ciclul de conversie al banilor este pozitiv la nivel consolidat (76,4% in 2016 și 75,9 in 2017);
  • Peste o treime dintre companii (40%) au efectuat investiții în anul 2017, înregistrând astfel un raport Capex/ Amortizare supraunitar.

Vulnerabilități:

  • Aproape jumătate dintre companiile analizate (46%) au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri:
  • Mai mult de jumătate dintre companii (58%) au înregistrat o scădere a rezultatului net, ceea ce a dus și la scăderea profitabilității consolidate;
  • 46% dintre companiile analizate au gradul de îndatorare peste 80%, iar 31% prezintă un grad de capitalizare negativ.

Companiile care activează în acest sector de activitate au înregistrat cu rezultat net consolidat de 3,4% în 2017, în scădere față de anul precedent cu 0,5%. Din totalul acestor companii, mai mult de jumătate au raportat o scădere a rezultatului net pentru anul 2017, în timp ce 25% dintre acestea au înregistrat o pierdere netă în aceeași perioadă, iar 14% dintre acestea au înregistrat o pierdere mai mare de 20%. Doar 22% dintre companiile analizate au înregistrat un profit mai mare de 20%.

Investițiile pentru extinderea activelor fixe au ocupat un loc semnificativ în alegerile companiilor din sectorul analizat în decursul anului 2017. Astfel, eliminând impactul vânzării de active corporale sau ajustării pentru depreciere, ponderea CAPEX în total active a ajuns la 14%, în scădere față de anul precedent, când ponderea CAPEX în total active a fost de 18%.

În urma analizei evoluției companiilor din acest sector de activitate, cu cifra de afaceri mai mare de 1 MIL EUR, din punct de vedere al frecvenței incidențeor bancare, se observă faptul că aceasta a scăzut în prima parte a anului 2019 (până la nivelul lunii iulie) comparativ cu anii precedenți, când frecvența incidențelor bancare a fost în creștere (în 2016 – 2018, atât numărul incidențelor bancare, cât și numărul de companii care au înregistrat incidențe bancare, au fost in creștere).

Tendințe în sectorul Comerțului cu ridicata al produselor farmaceutice

Datele publicate de INSSE, referitoare la balanța comercială a produselor farmaceutice, reflectă existența unui deficit pe parcursul perioadei analizate (2013 – 2018), ce a atins maximum în anul 2018. Principalii parteneri ai României pentru export, din afara Uniunii Europene, sunt: Rusia, Emiratele Arabe Unite și Statele Unite ale Americii, acestea trei reprezentând 55%.

„Companiile din sectorul Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice au crescut din punct de vedere al veniturilor, dar profitabilitatea a evoluat în sens invers. De asemenea, deși la nivel consolidat se constată o îmbunătățire a lichidității curente, prin scăderea lichidității numerar și a celei imediate, putem deduce că firmele din acest sector încasează mai greu creanțele, aspect confirmat și de creșterea zilelor de încasare. Pentru sectorul Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice se remarcă, din punct de vedere al comportamentului de plată, scăderea numărului de companii care au înregistrat datorii la Bugetul de Stat în ultimii doi – trei ani (ca în aproape toate sectoarele), dar menținerea unei valori ridicate a sumelor datorate. Acest fapt indică menținerea calibrului mare al companiilor care sunt publicate de către ANAF în listele cu obligațiile restante. Totodată, a scăzut  numărul companiilor cu cifra de afaceri > 1 mil EUR care au înregistrat incidente in ultima perioada (2 trimestre). În ceea ce privește dosarele în instanță, anul 2019 ar putea reprezenta un minim pentru acest tip de acțiuni, în acest sector, dacă se menține trendul din primele 6 luni ale anului”, a declarat Nicoleta Marin, Analist Economic, Coface România.

Românii alocă achiziționării de produse farmaceutice sub 10% din cheltuielile medii lunare ale gospodăriei. Astfel, însumat, aceștia au cheltuit aproximativ 77 RON lunar pe parcursul anului 2018 pe produse medicale, aparate si medicamente. Această categorie de cheltuieli a fost depășită de alte trei tipuri de mărfuri nealimentare: tutun, carburant și îmbrăcăminte.

Din totalul de 1.662 companii active în anul 2017, Coface a analizat 212 de companii (~ 12,8%), dar care au o pondere a cifrei de afaceri de 79% în cifra de afaceri consolidată la nivel de sector. În acest context, cele mai multe companii (48%) sunt încadrate de Coface drept companii cu un risc mediu-mare, având ratingurile 4 sau 5. La extreme se află, cu procentaje de 9%, companii care au un risc mare de insolvență (ratinguri 1-3), respectiv 39% companii cu risc scăzut (ratinguri 6-10).

BVB | Știri BVB

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (26/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (25/05/2022)

Majorarea cu 24,5% din luna iunie a salariilor angajatilor societatii