Update articol:

Transelectrica – profit de exploatare în creștere cu 54% față de anul 2017

Transelectrica a realizat, anul trecut,  un profit de exploatare în creștere cu 54% față de anul 2017 pe fondul diminuării cu 13% a costurilor totale operaționale (inclusiv amortizarea) compensând scăderea cu 11% a veniturilor operaționale, potrivit unui comunicat al companiei.

Profitul net a înregistrat o creștere, ajungând la 89 milioane de lei în anul 2018, față de 28 mil lei la în anul 2017.

Profitul brut a înregistrat o creștere de 106%, de la 47 milioane de lei în anul 2017 la 96 milioane de lei în anul 2018.

Datoriile pe termen lung în sumă de de 630 mil lei la data de 31 decembrie 2018 au înregistrat o scădere de 8% în urma rambursărilor efectuate conform acordurilor
de împrumut existente.

În același timp datoriile pe termen scurt au înregistrat o creştere de 10% (de la 1.108 mil lei la 31 decembrie  2017 la 1.215 mil lei la 31 decembrie 2018), în principal
pe fondul creșterii datoriilor comerciale şi alte datorii (342,8 mil lei) și în condițiile scăderii împrumuturilor pe termen scurt (-263,8 mil lei).

Segmentul activităților cu profit permis: a înregistrat o ușoară creștere a veniturilor în procent de 0,4% determinată de creșterea tarifului reglementat valabil de la dată de 01 iulie 2018 și de creșterea cantității tarifate de energie electrică în procent de 2%.

În perioada analizată, veniturile din alocarea capacității de interconexiune au înregistrat o creștere de 8% față de valoarea realizată în anul 2017 (82 milioane de lei în 2018 față de 76 milioane de lei în 2017) corespunzător nivelului de utilizare a disponibilităților capacității de interconexiune de către traderii de pe piața de energie electrică.

Totodată veniturile din tranzacții CPT (Consumul Propriu Tehnologic) au fost mai mari în anul 2018 comparativ cu anul 2017 cu suma de 5,1 milioane de lei (5,9 milioane  lei în 2018 de la 0,8 milioane  lei în 2017), datorită înregistrării în anul 2018 de venituri din tranzacții CPT pe Piața de Echilibrare.

EBITDA a fost impactată de evoluția negativă a segmentului serviciilor de sistem funcționale și schimburi neplanificate în scădere cu un procent de 7% față de anul 2017 (64 milioane de lei în anul 2018, față de 68 milioane de lei în anul 2017).

Segmentul activităților cu profit zero: înregistrează un rezultat negativ dar în evoluție pozitivă față de aceeași perioadă a anului 2017, determinată de creșterea veniturilor din servicii de sistem tehnologice cu 9%, a cantităţii tarifate de energie electrică şi a tarifului mediu aprobat de ANRE.

BVB | Știri BVB

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (28/06/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (28/06/2022)

Act aditional Contract de imprumut cf. art. 234 lit. i Reg. 5 din 2018

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (28/06/2022)

Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 19 din Reg. privind abuzul de piata

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (28/06/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 20.06.2022 - 27.06.2022