Update articol:

Transelectrica: Situațiile financiare separate și consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, împreună cu Raportul Anual și Raportul Anual Consolidat, au fost auditate de către Auditorul Financiar Extern al Companiei, opinia menționată fiind fără rezerve

Situațiile financiare separate și consolidate ale CNTEE Transelectrica SA la data și pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, împreună cu Raportul Anual și Raportul Anual Consolidat au fost auditate de către Auditorul Financiar Extern al Companiei, opinia menționată de acesta în Raportul de Audit fiind fără rezerve, a transmis Transelectrica, după ce acţionarul majoritar companiei cu 58,68% din acţiuni, Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului, a votat împotriva aprobării acestora.

Transelectrica informează publicul investitor asupra faptului că în data de 27 aprilie 2021 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei întrunită la ora 10.00 în București, Sector 3, str.Olteni nr.2–4 clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, a emis Hotărârea nr.1 prin care: nu a aprobat situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica SA” pentru exerctiul financiar al anului 2020, situațiile financiare consolidate ale Companiei pentru exerctiul financiar al anului 2020, repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la dată de 31.12.2020, distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, distribuirea de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2020 și nu a aprobat descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2020, stabilind data de 04 iunie 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Situațiile financiare separate și consolidate ale CNTEE Transelectrica SA la data și pentru exercițiul financiar încheiat la dată de 31 decembrie 2020, menționate mai sus, împreună cu Raportul Anual și Raportul Anual Consolidat au fost auditate de către Auditorul Financiar Extern al Companiei, opinia menționată de acesta în Raportul de Audit fiind fără rezerve.

În datA de 24 martie 2021 Consiliul de Supraveghere al Companiei a verificat în limita atribuțiilor sale, situațiile financiare separate și consolidate ale Companiei la dată și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, a luat act de Rapoartele auditorului independent asupra situațiilor financiare separate și consolidate ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la dată de 31 decembrie 2020 și a verificat Raportul anual asupra situațiilor financiare individuale precum și Raportul anual asupra situațiilor financiare consolidate ale Companiei pentru exercițiul financiar încheiat la dată de 31 decembrie 2020, în aceeași dată a luat act de Notă cu privire la repartizarea profitului net la dată de 31.12.2020.

În dată de 25 martie 2021, în conformitate cu Calendarul de Raportare Financiară asumat conform legii, Transelectrica a publicat pe site-ul Companiei materialele supuse aprobării AGOA cu privire la activitatea Companiei în anul 2020. Totodată, în dată de 26 martie 2020 a avut loc întâlnirea cu analiștii financiari, consultanți de plasament, brokeri și investitori, pentru prezentarea rezultatelor aferente anului 2020.

Așa cum a fost comunicat public către investitori, Rapoartele cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica Sa în anul 2020 și Situațiile financiare auditate la dată de 31 decembrie 2020, așa cum au fost verificate de către Consiliul de Supraveghere al Companiei, sunt disponibile începând cu dată de 25 martie 2021 la următoarea adresa: online, pe website-ul www.transelectrica.ro, secțiunea Relații Investitori / AGA, respectiv https://www.transelectrica.ro/web/tel/aga.

Statul român, prin SGG,  a votat ieri împotriva aprobării situaţiilor financiare separate ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA pentru exerciţiul financiar al anului 2020, și împotriva aprobării situaţiilor financiare consolidat.

De asemenea, SGG  nu a aprobat repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2020, în sumă de 149.807.813 lei și nici distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,534 lei/acțiune.

Statul nu a aprobat nici descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2020. La AGA, au fost prezenți acționari reprezentând 74,39767% din capitalul social și 74,39767% din totalul drepturilor de vot. Statul deține, prin Secretariatul General al Guvernului, 58% din companie.

Compania a întregistrat un profit al exercițiului 2020 de 113,69 milioane lei, în urcare cu 18,3% față de 2019, potrivit unui raport recent.

Acționarii Transelectrica au respins distribuirea de dividende și nu au aprobat situațiile financiare

BVB | Știri BVB

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (20/05/2022)

Notificare prag detineri/vot > 5%

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (20/05/2022)

Comunicat referitor tarife transport

Digi Communications N.V. (DIGI) (20/05/2022)

Optiuni pe actiuni acordate catre administratori si angajati

ROMCARBON SA (ROCE) (20/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (20/05/2022)

Hotarare CA privind aprobarea comitetelor consultative