Situațiile financiare separate și consolidate ale CNTEE Transelectrica SA la data și pentru exercițiul financiar încheiat la data […]