Update articol:
Transgaz convoacă acţionarii pentru declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație

Statul român, acţionarul majoritar al Transgaz, vrea să numească doi membri provizorii, pentru patru luni, în Consiliul de Administraţie

Sursa: www.transgaz.ro

Statul român, acţionarul majoritar al Transgaz, vrea să numească doi membri provizorii, pentru patru luni, în Consiliul de Administraţie.

Astfel, Transgaz convoacă acţionarii pentru declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație. Astfel, Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ, la solicitarea acționarului majoritar Secretariatul General al Guvernului (cota de participare de 58.5097% din capitalul social) din 1 aprilie 2021, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, din data de 22.04.2021, având ca puncte pe ordinea de zi:

  1. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, cu aplicarea prevederilor art.29 alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Aprobarea cererilor de reînnoire a mandatelor a patru membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.
  3. Desemnarea a patru membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.

3.1 Desemnarea a 3 membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.

  1. Aprobarea formei contractului de mandat cu indemnizația fixă a remunerației pentru perioada 30.04.2021 – 29.04.2025 și împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.
  2. Numirea a 2 membri provizorii ai Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni,până la finalizarea procedurii de selecție.
  3. Aprobarea formei contractelor de mandat pentru cei 2 membri provizorii care vor fi numiți în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport al Gazelor Naturale ”Transgaz”, cu indemnizația fixă a remunerației și împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
1. Ion STERIAN Administrator Executiv – Director general Descarca CV
2 Remus LAPUSAN Administrator Neexecutiv – Președinte CA Descarca CV
3. Petru Ion Vaduva Administrator Neexecutiv Descarca CV
4. Bogdan George Iliescu Administrator Neexecutiv Descarca CV
5. Nicolae MINEA Administrator Neexecutiv

BVBStiri BVB

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (21/09/2021)

Evergent explica procesul riguros aplicat in deciziile de business

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (21/09/2021)

Suspendare tranzactionare in 22.09.2021, ora 09:45 - Decizia ASF nr. 1104/08.09.2021

TERAPLAST SA (TRP) (21/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (21/09/2021)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

BANCA TRANSILVANIA S.A. (TLV) (21/09/2021)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 13.09.2021