Update articol:
Transgaz convoacă acţionarii pentru declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație

Statul român, acţionarul majoritar al Transgaz, vrea să numească doi membri provizorii, pentru patru luni, în Consiliul de Administraţie

Sursa: www.transgaz.ro

Statul român, acţionarul majoritar al Transgaz, vrea să numească doi membri provizorii, pentru patru luni, în Consiliul de Administraţie.

Astfel, Transgaz convoacă acţionarii pentru declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație. Astfel, Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ, la solicitarea acționarului majoritar Secretariatul General al Guvernului (cota de participare de 58.5097% din capitalul social) din 1 aprilie 2021, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, din data de 22.04.2021, având ca puncte pe ordinea de zi:

  1. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA, cu aplicarea prevederilor art.29 alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Aprobarea cererilor de reînnoire a mandatelor a patru membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.
  3. Desemnarea a patru membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.

3.1 Desemnarea a 3 membri ai Consiliului de Administrație al SNTGN Transgaz SA.

  1. Aprobarea formei contractului de mandat cu indemnizația fixă a remunerației pentru perioada 30.04.2021 – 29.04.2025 și împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.
  2. Numirea a 2 membri provizorii ai Consiliului de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni,până la finalizarea procedurii de selecție.
  3. Aprobarea formei contractelor de mandat pentru cei 2 membri provizorii care vor fi numiți în Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Transport al Gazelor Naturale ”Transgaz”, cu indemnizația fixă a remunerației și împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
1. Ion STERIAN Administrator Executiv – Director general Descarca CV
2 Remus LAPUSAN Administrator Neexecutiv – Președinte CA Descarca CV
3. Petru Ion Vaduva Administrator Neexecutiv Descarca CV
4. Bogdan George Iliescu Administrator Neexecutiv Descarca CV
5. Nicolae MINEA Administrator Neexecutiv

BVB | Știri BVB

SIF HOTELURI SA (CAOR) (03/02/2023)

Convocare AGAE 09(10).03.2023

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (03/02/2023)

Prelungire & suplimentare credit Unicredit Bank - Elian Solutions

FONDUL INCHIS DE INVESTITII BET FI INDEX INVEST (BTF) (03/02/2023)

Materiale info investitori - Document cu informatii esentiale

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (03/02/2023)

Alegere Presedinte CA si Comitete Consultative

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (03/02/2023)

Contract ROMGAZ - SOCAR TRADING