Update articol:

O mică victorie a FP la Aeroporturi Bucureşti: Acţionarii au decis amânarea discutării numirilor CA pe patru ani, în condiţiile în care FP a cerut un nou proces de selecţie

cnab aeroporturi bucurestiq Sursa Facebook

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) Companiei Aeroporturi Bucureşti a decis, în data de 2 noiembrie, cu majoritate de voturi (80%), amânarea discutării  punctelor din agendă referitoare la numirea pe 4 ani a unor noi membri în Consiliul de Administrație.

Aceasta poate fi considerată o mică victorie a FP la Compania Aeroporturi Bucureşti, în condiţiile în care, înainte de AGA, Fondul Proprietatea şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la rezultatul procesului de selecție pentru numirea noilor membri în Consiliul de Administrație al Aeroporturi București SA, cerând organizarea unui nou proces de recrutare.

Acționarii erau așteptați să voteze numirea candidaților selectați la Adunarea Generală a Acționarilor, programată pe 2 noiembrie 2020.

La solicitarea noastră, Johan Meyer, CEO Franklin Templeton România, ne-a declarat: “La ultima AGA a companiei Aeroporturi București, din data de 2 noiembrie 2020, a fost amânată discutarea punctelor din agenda referitoare la numirea pe 4 ani a unor noi membri în Consiliul de Administrație. Au fost în schimb numiți patru membri interimari, pe mandate de 4 luni, trei dintre ei fiind nominalizați de către Ministerul Transporturilor.  Între timp, nu au avut loc întâlniri cu reprezentații Ministerului Transporturilor.

Așteptările Fondului Proprietatea rămân aceleași: realizarea unui nou proces de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație pe mandate de 4 ani, cu respectarea atât a literii, cât și a spiritului legii. Procesul ar trebui să se concentreze în mod special pe identificarea unor candidați cu experiență de management relevanță și care să nu fie conectați sau afiliați politic, ci cu adevărat independenţi”.

Anterior desfăşurării AGA,  Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments și Manager de Portofoliu la Fondul Proprietatea, a declarat: „Este absolut crucial pentru Aeroporturi București să aibă membri în Consiliul de Administrație cu o calificare corespunzătoare, competenți și experimentați, mai ales în actualele circumstanțe pline de provocari. Candidații cu experiență dovedită și fără influență politică ar trebui să aibă prioritate pentru a susține Aeroporturi București să treacă prin această perioadă plină de incertitudini și să își dezvolte potențialul. Compania are planuri corporative și de investiții ambițioase, inclusiv listarea la Bursa de Valori, care pot fi realizate doar dacă sunt gestionate de profesioniștii potriviți”.

FP a transmis: “Prin procesul de selecție, în care legislația privind guvernanța corporativă a fost respectată doar în teorie, în practică nu s-a ajuns la rezultatul optim, și anume, găsirea celor mai potriviți candidați pentru Consiliu. Fondul a observat că majoritatea candidaților propuși nu au experiență relevantă de conducere și nu sunt independenți, cei mai mulți fiind conectați politic sau afiliați”.

Solicitarea Fondului privind reinițierea procedurii de selecție pentru membrii Consiliului are la bază câteva considerații cheie:

  • procesul de selectie nu a fost relevant sau coerent, de vreme ce a fost condus de trei consultanți de HR diferiți. Consultatul de HR care a încheiat ultima fază a procedurii de selecție, PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants SRL, nu a avut mandat pentru a interveni asupra listei lungi a candidaților care a rezultat în urma primelor faze ale procesului de selecție, fapt care a condus la o listă scurtă nepotrivită;
  • procedura de selecție nu a inclus o o etapă de căutare activă pentru cei mai buni candidați disponibili realizată de profesioniști de resurse umane, fiind realizată exlusiv prin publicarea unui anunț de recrutare a candidaților;
  • depunerea candidaturilor a fost caracterizată de un exces de birocrație, care a descurajat potențialii candidați potriviți să participe la procesul de selecție;
  • procesul de selecție nu s-a concretizat prin selectarea candidaților care au experiența și calitățile necesare pentru a conduce o companie cu un nivel de complexitate cum este cel al Aeroporturi București;
  • candidații catalogați drept cei mai potriviți în procesul de selecție nu îndeplinesc criteriul independenței;
  • niciunul dintre candidații propuși nu are experiența relevantă pentru a susține obiectivul companiei de a atrage finanțare de la investitorii instituționali pentru construcția unui nou terminal, prin listarea companiei la Bursa de Valori.

Tot în AGA din 2 noiembrie, acţionarii  Companiei Aeroporturi Bucureşti au aprobat, cu unanimitate de voturi (100%), numirea în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a domnului Diaconu Cătălin începând cu data de 04.12.2020 până la data de 03.04.2021 inclusiv, având în vedere încetarea în data de 03.12.2020 a mandatului de administrator provizoriu al domnului Niculiță Cătălin.

De asemenea, s-a mai aprobat, cu majoritate de voturi (80%), prelungirea cu 2 (două) luni a mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB ale domnului Mihălţan Cosmin Florin până la data de 04.01.2021 inclusiv, domnului Pestesan Cosmin Cătălin până la data de 02.01.2021 inclusiv, domnului Plăiasu Gabriel până la data de 04.01.2021 inclusiv.

Remunerația lunară a membrului provizoriu nou numit în Consiliul de Administrație al CNAB este în cuantum de 12.656 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată, conform obiectului principal de activitate al CNAB, la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

BVB | Știri BVB