Update articol:

Uniunea piețelor de capital: Consiliul European adoptă reforme legislative

BVB

Consiliul European a adoptat, ieri, o serie de reforme legislative care fac parte din progresele realizate în direcția uniunii piețelor de capital. Textele vizează:

  • crearea unei noi categorii de indici de referință care să contribuie la finanțarea durabilă;
  • obligații de transparență în ceea ce privește investițiile durabile;
  • un nou cadru prudențial pentru firmele de investiții;
  • un cadru armonizat pentru obligațiunile garantate;
  • norme de promovare a accesului la piețele de creștere pentru IMM-uri.

Finanțare durabilă

Consiliul a adoptat două regulamente care vizează o finanțare mai verde și o mai bună aliniere a acesteia la obiectivele Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

 

 

 

Prima reformă introduce obligații de informare cu privire la modul în care societățile financiare integrează factorii de mediu, sociali și de guvernanță în deciziile lor de investiții.

Cea de a doua reformă creează noi tipuri de indici de referință, meniți să ofere mai multe informații cu privire la amprenta de carbon a unui portofoliu de investiții: indicii de referință ai UE pentru activitățile de tranziție climatică, care vizează reducerea amprentei de carbon a unui portofoliu de investiții standard, și indicii de referință ai UE aliniați la Acordul de la Paris, care au obiectivul mai ambițios de a selecta numai componente care contribuie la reducerea emisiilor, în vederea respectării pragului de 2 °C stabilit în Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

Pachetul de măsuri adoptat ieri stabilește noi cerințe prudențiale și mecanisme de supraveghere pentru firmele de investiții. Reforma adaptează cerințele la profilurile de risc și la modelele de afaceri ale firmelor, menținând totodată stabilitatea financiară.

Cele mai mari firme care sunt considerate de importanță sistemică vor fi supuse regimului prudențial bancar integral și vor fi supravegheate ca instituții de credit, în timp ce firmele mai mici vor beneficia de un nou regim adaptat activității lor, cu cerințe prudențiale specifice.

Obligațiunile garantate

Consiliul a adoptat un set de norme noi privind cerințe armonizate în materie de produse și supravegherea obligațiunilor garantate, pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a investitorilor. Acest cadru stabilește, de asemenea, o definiție comună pentru primirea unei etichete „obligațiune europeană garantată” și pentru beneficierea de un tratament preferențial privind cerințele de capital. Cadrul de reglementare armonizat ar oferi o sursă de finanțare stabilă pentru instituțiile de credit, care ar fi mai în măsură să furnizeze credite ipotecare accesibile pentru consumatori și întreprinderi și ar pune la dispoziția investitorilor investiții alternative mai sigure.

Obligațiunile garantate sunt instrumente financiare emise de o instituție de credit și garantate cu un portofoliu separat de active – de obicei, credite ipotecare sau datorie publică – pentru care investitorii beneficiază de un tratament preferențial în caz de incapacitate de plată a emitentului. Obligațiunile garantate sunt o sursă eficientă de finanțare a economiei, asigurând un nivel ridicat de certitudine pentru investitori.

 

 

De asemenea, Consiliul a adoptat un nou cadru pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii să acceseze noi surse de finanțare. Acesta vizează îndeosebi accesul la „piețele de creștere pentru IMM-uri”, o categorie de locuri de tranzacționare creată recent, destinată micilor emitenți.

Din cele 20 de milioane de IMM-uri din Europa, doar 3000 sunt în prezent cotate la burse de valori. Această situație se datorează, pe de o parte, costurilor de conformare ridicate și, pe de altă parte, nivelului insuficient de lichiditate. Prin urmare, normele au drept scop reducerea sarcinii administrative și eliminarea birocrației cu care se confruntă întreprinderile mai mici.

 

 

Propunerea conține modificări aduse Regulamentului privind abuzul de piață și Regulamentului privind prospectul, care sporesc caracterul proporțional al obligațiilor impuse emitenților de pe piețele de creștere pentru IMM-uri, menținând totodată integritatea piețelor și protecția investitorilor.

BVB | Știri BVB

BRK Argint Turbo Short 23 (BKSLVTS4) (02/12/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 02 si 05 Decembrie 2022

BRK Dow Turbo Short 34350 (BKDOWTSD8) (02/12/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 02 si 05 Decembrie 2022

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (02/12/2022)

Semnare Memorandum de Intelegere privind Coridorul Vertical