Update articol:

Valoarea activului net al SIF Banat‐Crișana –  2.502 milioane lei la iunie 2019, depășind cu 12% valoarea de la finalul 2018 și cu 5% pe cea din primul semestru 2018

 

Valoarea activului net (VAN) al SIF Banat‐Crișana, indicator cheie de performanță a activității, a fost de 2.502 milioane lei la sfârșitul primului semestru 2019, depășind cu 12% valoarea de 2.228 milioane lei înregistrată la finalul anului 2018 și cu 5% pe cea înregistrată pentru perioada similară a anului precedent, potrivit informaţiilor transmise de companie.

Valoarea activului net pe acțiune (VUAN) a fost la finalul S1 2019 de 4,8363 lei, față de o valoare de 4,3067 lei la 31 decembrie 2018, respectiv 4,6036 lei la 30 iunie 2018.
Valorile lunare ale activului net au fost calculate de SIF Banat-Crișana și certificate de către BRD Groupe Société Générale. 

Strategia de alocare a activelor urmărește maximizarea performanțelor portofoliului în condițiile de prudențialitate instituite de reglementările incidente funcționării Societății. Limitele prudențiale aplicabile investițiilor efectuate de Societate sunt stabilite prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată și completată prin OUG nr. 32/2012 și Regulamentul CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament
colectiv și a depozitarilor.

Valoarea totală a activelor administrate de SIF Banat-Crișana la 30 iunie 2019 a fost de 2.506,12 milioane lei, cu 12,39% peste valoarea înregistrată la finalul anului 2018, când ajungea la 2.229,80 milioane lei. Față de acea dată, valoarea acțiunilor listate din portofoliu a crescut cu 7,96%. Valoarea portofoliului de acțiuni (la societăți listate și nelistate) reprezenta 77,78% din totalul activelor administrate de SIF Banat-Crișana la 30 iunie 2019, cifrându-se la 1.949,19 milioane lei.

La finalul semestrului 1 2019, SIF Banat-Crișana deținea participații majoritare – peste 50% din capitalul social al emitentului – în 13 companii , cu o valoare însumată de 553,63 milioane lei, reprezentând 28,40% din VAN.

Evoluția veniturilor cu pondere semnificativă este următoarea:

Veniturile din dividende au înregistrat o creștere în semestrul I 2019, pe fondul creșterii dividendelor acordate de emitenți din portofoliu (Banca Transilvania, SAI Muntenia) și a înregistrării în intervalul ianuarie-iunie a dividendelor distribuite de Romgaz, SIF2 și SIF5, distribuiri care în 2018 au intervenit în a doua parte a anului.
Veniturile din dobânzi includ dobânzile aferente depozitelor bancare și obligațiunilor corporatiste. În prima jumătate a anului 2019, volumului veniturilor din dobânzi este semnificativ peste cel realizat în aceeași perioadă a anului precedent, în condițiile în care Societatea a realocat o parte semnificativă a
lichidităților disponibile către obligațiuni corporatiste, în condiții de randament superioare sumelor plasate în depozite la bănci.

Categoria Altor venituri operaționale include, de regulă, încasările Societății din chirii, recuperarea cheltuielilor de judecată și alte venituri ocazionale. În semestrul I 2019, sumele încasate sunt în scădere față de cele din prima parte a anului 2018, cuprinzând exclusiv sume cu caracter recurent (chirii).

Impactul Câștigului din investiții realizat în prima parte a anului 2019 este favorabil și este, în cea mai mare parte, efectul evaluării la valoare justă a activelor cuprinse în categoria la valoare justă prin profit sau pierdere (acțiuni la filialele deconsolidate și entitățile asociate, obligațiunile emise de filiale, unitățile de fond la fonduri închise și la cele alternative de tip deschis). Sumele recunoscute la câștiguri în semestrul 1 2019 se datorează în principal variației pozitive a valorii juste a unităților de fond
deținute (17,9 mil lei), notează SIF Banat Crişana. 

Cheltuielile cu comisioanele cuprind comisioanele datorate instituțiilor de reglementare, depozitarului și Bursei de Valori, ponderea majoritară revenind comisionului lunar de 0,0078% din activul net datorat ASF. Volumul acestei categorii de cheltuieli este la nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2018.
Categoria Altor cheltuieli operaționale include cheltuielile cu salariile personalului și conducerii, cele cu impozitele și taxele datorate și alte cheltuieli ocazionate de funcționarea Societății. Această categorie înregistrează o creștere cu 8,9% față de primele 6 luni ale anului precedent. 

Numărul angajaților SIF Banat–Crișana, la 30 iunie 2019, a fost de 34 de persoane, din care 29 activau la sediul central din Arad și 5 la sucursala societății din București.
Structura nivelului de pregătire de bază a angajaților se prezintă astfel: 82% dintre angajați au studii superioare, 6% studii medii și 12% studii generale.

Acțiunile SIF1 la BVB

Lichiditatea titlului SIF1 a fost mai ridicată față de perioada similară a anului 2018, în semestrul I 2019 tranzacționându-se în total 17.824.557 de acțiuni, reprezentând 3,445% din totalul titlurilor emise, valoarea totală a acțiunilor tranzacționate a fost de 38.662.270 de lei.

Pe piața „DEAL” au fost derulate 3 tranzacții, în total fiind transferate 6.884.294 acțiuni, în valoare totală de 14,09 milioane lei.

În semestrul I 2019 prețul acțiunilor SIF1 a evoluat în intervalul 1,9500 – 2,2500 lei, creșterea prețului de închidere YTD fiind de 8%. Față de trendul constant crescător al indicelui BET-FI al cărui component este, trendul SIF1 a fost caracterizat de variații pozitive ample de preț la începutul lunii februarie și sfârșitul lunii mai, din cele 122 zile de tranzacționare 50 zile au fost cu variații pozitive (maxim +5,8% în data de 5 februarie) și 45 zile cu variații negative (minim –4,09% în data de 14 ianuarie)
Prețul maxim la care a fost tranzacționat titlul SIF1 în semestrul I 2019 a fost de 2,2700 lei pe acțiune, în ședința din 4 martie, iar prețul minim a fost de 1,8150 lei pe acțiune, în cursul ședinței din 15 ianuarie, plaja de tranzacționare între maximul și minimul perioadei fiind de 16%. Prețul mediu al perioadei a fost de 2,1690 lei pentru o acțiune. La 28 iunie 2019 (ultima zi de tranzacționare din S1 2019), capitalizarea bursieră a titlului SIF1, calculată la prețul de închidere, a fost de 1.148,76 m

În perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2019, SIF Banat Crişana  a fost administrată de un Consiliu de administrație compus din 5 membri: Bogdan-Alexandru DRĂGOI – Președinte – Director General, Radu-Răzvan STRĂUȚ – Vicepreședinte, Sorin MARICA – membru, Marcel Heinz PFISTER – membru și Ionel Marian CIUCIOI – membru.

BVB | Știri BVB

Digi Communications N.V. (DIGI) (28/11/2022)

Disponibilitatea versiunii in limba romana a Raportului Anual pentru 2021

ROMCARBON SA (ROCE) (28/11/2022)

Finalizare proces fuziune Greenfiber Intl. SA-Greentech SA,detineri indirecte

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (28/11/2022)

Document informare - alocare actiuni

ROPHARMA SA (RPH) (28/11/2022)

Hotarari AGA O & E 28.11.2022

ROMCARBON SA (ROCE) (28/11/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014