Update articol:

Valoarea cumulată a amenzilor impuse de Consiliul Concurenţei a fost de 1.225.877 lei, în primul semestru

Consiliul Concurenței a avut, în primele şase luni, o activitate intensă, cu investigații în aproape toate sectoarele economiei, potrivit Raportului instituţiei, care susţine că, spre deosebire de anii precedenți, în anul 2017, cele mai multe cazuri aflate în atenția Consiliului Concurenței au vizat cartelurile și abuzul de poziție dominantă, și nu înțelegerile verticale.

În anul 2017, valoarea totală a amenzilor impuse de Consiliul Concurenței a fost de 123.114.190 lei (26.950.853 euro). Comparativ, cuantumul bugetului finanțat din fonduri publice în anul 2017 a fost de 47.100.000 lei.

În primul semestru al anului 2018 au fost declanșate 8 investigații privind posibile încălcări ale concurenței. Structura acestora, în funcție de practica investigată este următoarea:

• Înțelegere pe orizontală – 50%
• Abuz de poziție dominantă – 12,5%
• Concentrări economice nenotificate – 12,5%
• Acţiuni anticoncurenţiale ale administraţiei publice – 25%

De asemenea, una dintre cele opt investigații declanșate în primul semestru al anului 2018 a vizat atât încălcarea legislației naționale, cât și pe cea a legislației europene.
În primele 6 luni ale acestui an, autoritatea de concurență a finalizat 2 investigații privind posibila încălcare a legislației de concurență, ambele reprezentând abuzuri de poziție dominantă.

În ceea ce privește structura investigațiilor în curs de derulare la 30.06.2018, structura acestora în funcție de legislația incidentă este următoarea:

• Încălcarea legislației naționale – 57%
• Încălcarea legislației naționale și comunitare – 43%

De asemenea, structura investigațiilor în derulare la finalul primului semestru din 2018 este următoarea:

• Vizează un sector economic cheie – 40%
• Vizează alte sectoare – 60%

În primele 6 luni ale acestui an, valoarea cumulată a amenzilor a fost de 1.225.877 lei.

Consiliul Concurenţei efectuează din proprie inițiativă investigații privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord în diferite sectoare, atunci când rigiditatea prețurilor sau alte împrejurări sugerează posibilitatea restrângerii sau a denaturării concurenței pe piață.

În primul semestru al acestui an a fost finalizată o anchetă sectorială privind piaţa primară a lemnului din România. Durata medie a anchetelor sectoriale finalizate în primele 6 luni ale acestui an a fost de 4,7 ani, cu 17,5% în creștere față de primul semestru din 2017. De asemenea, la sfârșitul primelor 6 luni din 2018 se aflau în derulare 10 anchete sectoriale, cu 28,5% mai puține decât la finalul aceleiași perioade din 2017. Durata medie a anchetelor sectoriale aflate în derulare la sfârşitul primelor 6 luni din acest an era de 2,3 ani, cu 9,5% în creștere față de aceeași perioadă a anului precedent.

În primul semestru al acestui an a fost deschisă o investigație privind analiza concentrării economice pe piaţa producerii și comercializării de cărămizi şi blocuri ceramice.

În ceea ce privește anul 2017, din totalul investigațiilor finalizate, șapte au vizat atât încălcarea legislației naționale, cât și pe cea a legislației europene de concurență. Durata medie a investigațiilor privind posibila încălcare a legislației de concurență finalizate în 2017 a fost de 2,8 ani, în timp ce mediana duratei a fost de 2,6 ani.
Durata medie a anchetelor sectoriale finalizate în anul 2017 a fost de 4,2 ani. Trendul crescător al duratei medii este determinat de creşterea complexităţii pieţelor analizate coroborată cu utilizarea de metode de analiză economică mai complexe, care necesită un timp mai îndelungat de punere în practică, dar care generează concluzii mai bine fundamentate, potrivit Consiliului Concurenţei.

De asemenea, în anul 2017, a fost supus dezbaterii publice raportul interimar al anchetei sectoriale privind piaţa primară a lemnului din România. La sfârșitul anului 2017, Consiliul Concurenței avea în desfășurare 36 de investigații privind posibila încălcare a legislației de concurență și 11 anchete sectoriale.

În ceea ce privește concentrările economice, durata de analiză a unei concentrări este de 2,2 luni în 2017, peste nivelul median din același an. Tendința ultimilor ani este de creștere a discrepanței între medie și mediană, ceea ce arată o asimetrie a distribuției duratelor de analiză a concentrărilor economice.

Valoarea taxelor de autorizare a fost de 4.155.857 lei (909.756 euro). În anul 2017, 68% din cazurile de concentrare economică au fost analizate prin procedura simplificată.
În anul 2017, cu ocazia aniversării a 20 de ani de concurență, Consiliul Concurenței împreună cu Academia de Studii Economice din București (ASE) au realizat un studiu ce a cuantificat impactul intervențiilor majore ale Consiliului asupra 10 industrii cheie. Aceste industrii sunt:
• Servicii bancare;
• Asigurări de răspundere civilă auto obligatorie;
• Administrarea fondurilor de pensii private pilonul II;
• Telecomunicații mobile;
• Farmaceutică şi servicii de sănătate;
• Producerea şi comercializarea cimentului;
• Producerea şi comercializarea energiei electrice;
• Comercializarea carburanților;
• Retail;
• Profesii liberale.
În cadrul acestui studiu, s-a realizat o analiză de impact a politicii de concurență pe două paliere: micro și macroeconomic.
Conform acestui studiu, a fost estimat faptul că impactul total al politicii de concurență asupra consumatorilor la nivelul celor 10 industrii cheie este 857,10 de milioane de euro, conform metodologiei folosite de Comisia Europeană şi aproximativ 885,44 de milioane de euro conform metodologiei folosite de OECD.

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (23/07/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (23/07/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (23/07/2021)

Prelungire credit overdraft - Dendrio Solutions

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (23/07/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGA 11.08.2021