Update articol:

Acţionarii Conpet au aprobat distribuirea de dividende în sumă de 61 milioane de lei; dividendul brut va fi 7,05231147 lei/acțiune

CONPET SA informează actionarii că în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 29.04.2020, a fost aprobată distribuirea sumei de 61.055.584 lei ca dividende cuvenite acționarilor.

Suma provine din: repartizarea profitului contabil realizat în anul 2019 –       57.757.444 lei şi repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus  realizat din rezerve din reevaluare –  3.298.140 lei.

Valoarea cumulată a dividendului brut va fi 7,05231147 lei/acțiune, din care se va reține la sursă impozitul pe dividend, în cotele prevăzute de legislația în vigoare la dată plățîi.

Actionarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite atât din profitul de repartizat în urmă încheierii exercițiului financiar 2019, cât și din repartizarea rezultatului reportat sunt cei înregistrați în Registrul consolidat al acționarilor (ținut de „Depozitarul Central” S.A.) la dată de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv 11.06.2020, proporțional cu cota de participare la capitalul social. (ex-date 10.06.2020)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat în ședința din 29.04.2020 stabilirea  datei de 25.06.2020 că data plății, respectiv data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare devine certă.

Data plății amânate pentru actionarii nerezidenți reprezentați de Participanți care optează pentru amânarea plății și care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țară lor de rezidență va fi dată de 16.10.2020. Termenul pentru depunerea certificatelor de rezidență fiscală în original sau copie legalizată este 25.09.2020.

Valoarea netă a dividendelor va fi calculată astfel:

  • Valoarea brută a dividendelor aferentă fiecărui acționar va fi calculată prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute la dată de înregistrare cu valoarea dividendului brut pe acțiune, suma rezultată fiind rotunjită în plus sau minus la două zecimale;
  • Impozitul pe dividend va fi calculat și reținut conform prevederilor Codului Fiscal;
  • Valoarea netă de plata a dividendelor va fi reprezentată de diferența dintre valoarea brută și impozitul aferent.

BVBStiri BVB