Update articol:

Acționarii SIF Oltenia, chemați, din nou, pentru aprobarea dividendelor pe 2019

Acționarii SIF Oltenia au fost convocați pe 24 februarie, din nou, pentru aprobarea dividendelor pe 2019, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Pe ordinea de zi se regăsește aprobarea Situațiilor financiare individuale și consolidate ale SIF Oltenia SA la 31.12.2019, dar și aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 în sumă de 124.132.273,67 lei, pe următoarele destinații:
a). Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea ce asigură un
dividend brut pe acțiune de 0,10 lei.
Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 4,70% calculată la
prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2019 (2,1272 lei/acțiune) și 3,91% calculată la prețul de închidere pentru anul 2019 (2,56 lei/acțiune).
b). Alte rezerve (surse proprii de finanțare): 71.917.359,37 lei (57,9361% din profitul
net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții, în special pentru derularea unui program de răscumpărare a 22.149.143 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societății.

Acționarii vor mai decide: aprobarea plăților efectuate de societate în perioada 01.07.2020 – 16.07.2020 sub titlul de ”dividende repartizate din profitul net al anului 2019 și achitate în baza Registrului deținătorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 (data de înregistrare stabilită în convocatorul AGOA din 28.04.2020)”, în sumă 36.093.495,47 lei, pentru un număr de 5.447 acționari ai SIF Oltenia SA
și constatarea – în vederea asigurării tratamentului egal al acționarilor – existenței dreptului de creanță asupra societății, în valoare totală brută de 16.121.418,83 lei, deținut de un număr de 5.730.349 acționari SIF Oltenia SA, înscriși în Registrului deținătorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 (data de înregistrare stabilită în convocatorul AGOA din 28.04.2020), reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2019 și care au fost sistate la plată din data de 16.07.2020. Aprobarea plății de către societate a sumelor necesare pentru stingerea creanței în valoare totală brută de 16.121.418,83 lei, deținută de cei 5.730.349 acționari SIF Oltenia SA, înscriși în Registrului deținătorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 (data de înregistrare stabilită în convocatorul AGOA din 28.04.2020), reprezentând dividende repartizate din profitul net al anului 2019 și care au fost
sistate la plată din data de 16.07.2020. Se aprobă data de 22.03.2021 ca Data Plății către cei 5.730.349 acționari SIF Oltenia SA, înscriși în Registrului deținătorilor de instrumente financiare la 12.06.2020 a dividendelor repartizate din profitul net al anului 2019 și care au fost sistate la plată din data de 16.07.2020. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Discuția privind dividendele din 2019 se reia după ce, în iulie, SIF Oltenia (SIF5) a anunțat că sistează plata dividendelor, în urma suspendării în instanță a deciziilor AGA de bilanț, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Anterior, Curtea de Apel Craiova a decis să suspende deciziile AGA SIF Oltenia din 28 aprilie, prezidate de Tudor Ciurezu, schimbând, în tot, sentința Tribunalul Dolj, care respinsese cererea formulată de SIF Banat Crișana, SIF Muntenia și Certinvest.

Acționarii vor mai decide alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, pentru un mandat cu o durată de timp egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție, ce își va exercita mandatul de la data autorizării acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Un loc în CA SIF5 este liber, ca urmare a faptului că ASF a decis să nu îl autorizeze pe Cristian Bușu.

Cristian Bușu cere în instanță anularea deciziei prin care Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) i-a respins avizarea ca administrator SIF Oltenia. Dosarul a fost înregistrat la începutul acestui an.

BVBStiri BVB

UCM RESITA S.A. (UCM) (16/04/2021)

Completare Convocare AGAO 28 (29).04.2021 versiune limba engleza

Patria Bank Obligatiuni 2028 EUR (PBK28E) (16/04/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014