Update articol:

Acționarii SIF Oltenia elimină pragul de deținere de 5% din statut

Acționarii SIF Oltenia (SIF5) au decis eliminarea pragului de deținere din statutul SIF5, respectiv corelarea actului constitutiv cu Legea fondurilor de investiții alternative, după cum au solicitat SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

În decembrie, președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, (legea FIA), care prevede inclusiv eliminarea pragului limită de deținere de 5% la SIF-uri.

De asemenea, AGA a mai decis să aprobe derularea unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții: (i) dimensiunea programului – răscumpărarea a 22.149.143 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând 3,817727% din capitalul social raportat sau 3,951372% din capitalul social rezultat în urma hotărârii de reducere a capitalului social aprobată în AGEA S.I.F. Oltenia – S.A. din data de 18.11.2019; (ii) prețul de dobândire a acțiunilor – prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei/acțiune, iar prețul maxim va fi 3,00 lei/acțiune; (iii) durata programului – până la data de 15.08.2020.
De asemenea, s-a aprobat reducerea capitalului social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia – S.A. de la 56.054.312,9 lei la 52.214.914,3 lei, prin anularea unui număr de 38.393.986 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 16.01.2020 – 30.01.2020 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de adunarea generală a acționarilor. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societății de Investiții Financiare Oltenia – S.A. va avea valoarea de 52.214.914,3 lei, fiind împărțit în 522.149.143 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

BVBStiri BVB

ELECTROARGES SA (ELGS) (29/05/2020)

Incetare Mandat Reprezentanti Permanenti, Numire Reprezentanti Permanenti

TERAPLAST SA (TRP) (29/05/2020)

Rezultatul procesului de consultari cu sindicatul

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (29/05/2020)

Document informare - alocare actiuni

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (29/05/2020)

Raportare conform art. 69 alin. (1) din Legea 24/2017