Update articol:
RAPORT DE ACTIVITATE

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a început verificarea datelor privind volumele de producţie raportate de agenţii economici, date ce stau la baza calculelor redevenţei datorate

*  Discuţii de lucru împreună cu toate organizaţiile patronale relevante din industria mineritului şi a petrolului
* “RADARUL BALASTIERELOR” – cel mai modern sistem informatic de monitorizare a exploatării și transportului de agregate minerale
* ANRM susţine iniţiativa parlamentare pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) a elaborat o strategie naţională privind punerea în valoare a resurselor minerale, cu accentul pe repornirea activităţii miniere pentru materialele de construcţii, necesare marilor lucrări de infrastructură pentru sectoarele rutier, feroviar şi naval, potrivit Raportului de activitate, pentru 1 an de mandat în fruntea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM), a noii echipe de conducere.

De asemenea, a crescut numărul de permise şi licenţe acordate faţă de anul 2019, ajungându-se la un total de 875 de astfel de documente.

ANRM a reînceput ofertarea pentru concesionare la ofertă publică a perimetrelor de exploatare, activitate reluată sistematic după o pauză de 8 ani, respectiv din anul 2012.

Tot în acest an, Agenţia a reluat activitatea de promovare spre aprobare a Hotărârilor de Guvern referitoare la înscrierea în inventarul public al bunurilor statului şi de aprobare a licenţelor negociate în anii anteriori. Astfel au fost promovate un număr de 51 de licenţe, din care au fost publicate în Monitorul Oficial un număr de 8 de astfel de documente.

A crescut numărul de licenţe de dare în administrare pentru Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT) a zăcămintelor de ape geotermale, în vederea dezvoltării de sisteme de încălzire locale şi/sau baze de tratament şi recuperare. Astfel, au fost acordate un număr de 16 de astfel de licenţe, multe UAT-uri începând programe de valorificare cu fonduri proprii sau fonduri europene.

ANRM a început verificarea veridicităţii datelor privind volumele de producţie raportate de agenţii economici, date ce stau la baza calculelor redevenţei datorate, prin achiziţionarea de servicii de topografie şi cadastru.

De asemenea, s-a reluat întocmirea Cărţii Miniere şi a Fondului Naţional de Resurse/Rezerve geologice (FNR/R). Ca urmare, a reînceput acţiunea de înregistrare în Inventarul Unic a Bunurilor Proprietate Publică a Statului a zăcămintelor de substanţe minerale utile.

În domeniul legislativ, ANRM susţine iniţiativa parlamentare pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003. Modificările şi completările adoptate referindu-se în principal la:
-Debirocratizarea aprobării licenţelor de exploatare pentru materiale de construcţii şi ape minerale;
-Clarificarea situaţiei transferului licenţelor negociate;
-Posibilitatea reporniri activităţii minelor închise, prin ofertă publică;
-Crearea posibilităţii plăţii redevenţelor miniere către autorităţile administrativ teritoriale, astfel taxele, impozitele şi contribuţiile aferente desfăşurării activităţilor de exploatare minieră sunt proporţionale cu valorile mari ale investiţiilor necesare, contribuind semnificativ la bugetul general consolidat al statului, precum şi la bugetele locale.

ANRM vrea desecretizarea datelor geologice de cunoaştere pentru materiale de construcţii şi ape minerale, măsură care duce la debirocratizare, şi la fluidizarea circuitului informaţiilor relevante: “Menţionăm că aceste date au fost secretizate pentru prima oară în istoria mineritului în anul 2003, constituind un blocaj real, şi o birocraţie excesivă, cu efecte negative în asigurarea unui mediu de afaceri concurenţial, loial și ne discriminatoriu pentru toți operatorii economici”.

Alte iniţiative ale ANRM sunt:

Refacerea prin modificare şi completare a Hotărârii de Guvern nr. 1208/2003, privind normele de aplicare a Legii Minelor nr. 85/2003. Hotărârea de Guvern se află în circuitul de avizare;
Elaborarea şi înaintarea Hotărârii de Guvern privind reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. Acest proiect are în vedere în principal separarea gestionării resurselor minerale de atribuţiile de reglementare din domeniu;
Prin Ordin de Preşedinte au fost modificate şi actualizate vechile norme de instrucţiuni, ţinând cont de situaţii reale apărute în cursul implementării lor.

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) a organizat în acest an discuţii de lucru împreună cu toate organizaţiile patronale relevante din industria mineritului şi a petrolului, în vederea identificării problemelor majore ale titularilor de licenţe şi acorduri şi a găsirii de soluţii pentru rezolvarea acestor neconformităţi, potrivit Raportului de activitate, pentru 1 an de mandat în fruntea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM), a noii echipe de conducere.

Iniţiativa are un caracter permanent, întâlnirile pe domeniile de specialitate specifice derulându-se pe tot parcursul anului 2020, atunci când situaţia a impus.

Prin Ordin de Preşedinte, la nivelul Agenţiei Naționale pentru Resurse Minerale a fost constituită ‘Comisia națională de verificare şi înregistrare a resurselor/rezervelor de substanțe minerale utile. De asemenea, au fost modificate criteriile de evaluare a ofertelor pentru licitaţiile referitoare la scoaterea la concesiune pentru explorare/exploatare.

În vederea transparentizării şi profesionalizării procesului de verificare şi înregistrare, în comisiile respective au fost invitaţi să participe, cu rol consultativ, reprezentanți de seamă ai Academiei Române, Universităţii Bucureşti – Facultatea de Geologie şi Geofizică, Institutului Geologic al României, plus alţi specialişti recunoscuţi în domeniu.

Reglementare şi supraveghere

ANRM a încheiat  protocoale de colaborare cu entităţile publice cu atribuţii în supraveghere şi control, respectiv: Inspectoratul General al Poliției Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice (IGPR), Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Administraţia Naţională, Apele Române” (ANAR), Garda Naţională de Mediu – Comisariatul general (GNM).

În baza competențelor specifice fiecărei instituții, în luna februarie a anului curent, a fost elaborat de către ANRM și Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) Planul comun de măsuri „BALASTIERA 2020” pentru prevenirea și combaterea fraudelor în domeniul exploatării agregatelor minerale.

În contextul prevederilor planului comun, părțile semnatare, împreună cu instituțiile antemenţionate cu atribuții în domeniu, au încheiat ulterior o serie de protocoale care au vizat desfășurarea unor acțiuni punctuale integrate de control în perimetrele de exploatare.

Consecinţe ale constituirii Planului comun de măsuri „BALASTIERA 2020”:

Creşterea, faţă de anul 2019, a numărului de acţiuni de control şi verificare. În anul 2020, până la sfârşitul lunii octombrie, efectuându-se 850 de inspecţii pe domeniul mineritului, şi un număr de 82 de acţiuni de control în domeniul petrolului, totalizând 932 de astfel de activităţi;
Identificarea unui număr mare de infracţiuni care au condus la constituirea a 50 de acţiuni penale;
S-au identificat un număr de 69 de contravenţii la Legea minelor şi Legea petrolului, aplicându-se amenzi în valoare totală de 3.264.736 lei.
Prin verificări topografice sistematice s-a început monitorizarea în toată ţara a corectitudinii datelor şi a informaţiilor despre valoarea redevenţelor transmise de către operatorii economici.

“RADARUL BALASTIERELOR”

ANRM a mai anunţat că este în lucru şi urmează să fie implementat în cel mai scurt timp programul “RADARUL BALASTIERELOR” – cel mai modern sistem informatic de monitorizare a exploatării și transportului de agregate minerale.

Conform ANRM, platforma electronică, dezvoltată şi cu implicarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, va fi un instrument util de management și control al materialelor și provenienței agregatelor minerale, indiferent de locul unde acestea sunt exploatate, fie că vorbim despre albiile râurilor, albii majore sau terase. Platforma va furniza autorităților competente din domeniu o evidență clară a utilizatorilor/beneficiarilor care funcționează în baza actelor emise de autorități. De asemenea, această platformă va fi accesibilă și cetățenilor.

ANRM a anunţat că acţiunile de control vor continua şi pe parcursul anului 2021.

BVBStiri BVB

ALRO S.A. (ALR) (13/04/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (13/04/2021)

Completare ordine de zi AGOA pentru 28(29) aprilie 2021

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA (ALB25B) (13/04/2021)

Plata cuponului 27 si rambursare rata principal 27 & calcul rata dobanda pentru cuponul 28

Primaria Alba Iulia (ALB25A) (13/04/2021)

Plata cuponului 29 si rambursare rata principal 29 & calcul rata dobanda pentru cuponul 30

Primaria Alba Iulia (ALB25) (13/04/2021)

Plata cuponului 31 si rambursare rata principal 29 & calcul rata dobanda pentru cuponul 32