Update articol:

ASF va monitoriza firmele ce prestează servicii și activități de investiții fără deținerea unei autorizații

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) va monitoriza firmele ce prestează servicii și activități de investiții fără deținerea unei autorizații, prin Serviciul monitorizare activități neautorizate, conform modificărilor aduse Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicat, ieri, în Monitorul Oficial.

Noile prevederi vor intra în vigoare de la 1 august.

Potrivit Regulamentului, în cadrul Serviciului monitorizare activități neautorizate se desfășoară activitatea de monitorizare a prestării pe teritoriul României de servicii și activități de investiții prevăzute în secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, de către entități care nu sunt autorizate să presteze astfel de servicii și activități, în condițiile expres stipulate de Legea nr. 126/2018.

Atribuțiile specifice Serviciului monitorizare activități neautorizate sunt:

1. analizează informațiile existente în petițiile comunicate de Direcția relații cu publicul, petiții și educație financiară către Serviciul monitorizare activități neautorizate, referitoare la sesizări privind posibila prestare de servicii și activități de investiții de către entități neautorizate;

2. monitorizează zilnic presa de specialitate în vederea identificării unor posibile entități ce prestează servicii și activități de investiții fără deținerea unei autorizații, respectiv fără a fi notificate în vederea prestării de servicii și activități de investiții pe teritoriul României de către autoritățile competente ale celorlalte state membre;

3. verifică zilnic, prin intermediul motoarelor de căutare pe internet puse la dispoziția acestora prin intermediul Direcției operațiuni și IT, informațiile publice cu privire la posibile entități ce desfășoară campanii de publicitate referitoare la prestarea de servicii și activități de investiții fără deținerea unei autorizații, respectiv fără a fi notificate în vederea prestării de servicii și activități de investiții pe teritoriul României de către autoritățile competente ale celorlalte state membre;

4. verifică în Registrul A.S.F. deținerea de către entitățile identificate în urma activității de monitorizare desfășurate a autorizațiilor în vederea prestării de servicii și activități de investiții pe teritoriul României;

5. poartă corespondență cu autorități competente din alte state membre sau terțe în cazul în care entitățile identificate în urma activității de monitorizare nu sunt entități înființate în România/cu cetățenia română;

6. poartă corespondență cu autoritățile naționale abilitate în vederea obținerii de date și informații necesare procesului de monitorizare;

7. întocmește alerte privind prestarea neautorizată de servicii și activități de investiții de către entitățile identificate în cadrul procesului de monitorizare;

8. transmite alertele Direcției de comunicare și relații interinstituționale în vederea publicării pe site-ul A.S.F.;

9. întocmește note ce urmează a fi prezentate Consiliului A.S.F., după avizarea de către Direcția juridică, cu propunere de sesizare a organelor de cercetare competente în situația în care, în urma activității de monitorizare, există suspiciuni cu privire la săvârșirea de infracțiuni, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 262 lit. a) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu prestarea de servicii și activități de investiții;

10. colaborează cu alte direcții/servicii din cadrul A.S.F. în vederea exercitării atribuțiilor;

11. îndeplinește orice alte atribuții cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.”

ASF transmite periodic avertismente legate de anumite firme neautorizate și, prin noul serviciu, pare ca va avea o evidență mai bună a acestora. Deseori, investitorii sunt contactați de astfel de firme, promițându-le câștiguri rapide, în contextul în care brokerii autorizați nu se pot promova, decât respectând reguli stricte.

BVBStiri BVB

DAFORA SA (DAFR) (15/01/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

ROMCARBON SA (ROCE) (15/01/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014