Update articol:

Asociația Energia Inteligentă: Eliminarea haosului de pe piața energiei electrice necesită o amânare urgentă a procesului de liberalizare

Dacă până în decembrie 2020 ANRE, avea mijloacele să ducă un proces corect de liberalizare a pieței de energie, astăzi nu-l mai are. Stabilirea datei de 1 ianuarie 2021 ca dată de liberalizare s-a realizat prin OUG și tot prin OUG se poate proroga, scrie Asociația Energia Inteligentă: “Astăzi toata lumea cere ANRE să facă ceva, când de fapt mingea se găsește în terenul Guvernului, acesta fiind singurul care poate pune capăt haosului existent astăzi pe piața de energie electrică.

Asociația Energia Inteligentă a solicitat încă din data de 27 decembrie 2020, atunci când am constatat că majoritatea consumatorilor nu au primit oferte din partea furnizorilor să se amâne prin OUG liberalizarea pieței de energie electrică, considerându-l singurul mod prin care se putea pune bazele unui proces real și corect de liberalizare a pieței de energie electrică.

Lipsa prezentă de acțiune a Guvernului, coroborată cu asumarea procesului defectuos de pregătire a liberalizării pieței de energie la data de 1 ianuarie 2021, împinge ANRE la diferite “construcții” necorespunzătoare

Să înțelegem liberalizare pieței de energie prin litera legii și nu prin declarații:

Ordonanța 1 /2020 care prevedea în urmă cu 1 an de zile că piața de energie electrică se va liberaliza, aducea după sine și legislația care stabilea că în data de 31 decembrie 2020, ora 24, actualele contracte de furnizare energie electrică în regim reglementat, inclusiv prețul reglementat încetau.

În lipsa alegerii de către consumatori a unei oferte și încheierii unui contract până la data de 31 decembrie 2020, începând cu data de 1 ianuarie 2021, ora 0.00, consumatorii de energie electrică reglementați nu mai aveau un contract de energie electrică.

Legea energiei dispune că energia electrică nu se poate furniza fără existența unui contract între consumator și furnizor.

Aceeași lege prevede o excepție: în situația în care un consumator nu mai poate beneficia de energie electrică în baza unui contract, pentru a nu i se întrerupe livrarea de energie electrică consumatorul beneficiază de ”serviciu universal de furnizare a energiei electrice de la un Furnizor de Ultimă Instanță (FUI) la un preț care se determină în baza unei metodologii adoptate de ANRE.

Metodologia de determinare a prețului serviciului universal, pleacă de la ideea că un consumator rămane fără energie electrică brusc, urmare a unor probleme ale furnizorului sau actual, și atunci un nou furnizor trebuie să achiziționeze imediat energie electrică pentru un nou consumator, o va face pe bursa la un preț care poate fi mai mare decât prețul energiei curente achiziționate în mod constant pentru consumatorii lui din portofoliu.

”Amânarea” pe care o anunță ANRE în opinia noastră nu poate exista în fapt.

A se vedea articolul propus de ANRE: ” un contract cu intrare în vigoare în perioada 1 – 31 martie 2021, consumul de energie electrică realizat în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data intrării în vigoare a noului contract se facturează la prețul din oferta de serviciu universal comunicată de către furnizorul de ultimă instanță.”

În opinia AEI este singura soluție legală, consumatorul să plătească prețul de serviciu universal până se semnează un contract în piața concurențială.

ANRE a promovat un alt articol care din punctul de vedere al AEI nu poate fi aplicat, consumatorii probabil vor constantata că vor achita prețul serviciului universal singurul preț legal în lipsa alegerii unei oferte pe piața liberă:

Operatorii economici care au și calitatea de furnizori de ultimă instanță, care încheie contracte concurențiale cu clienții casnici în condițiile prevăzute la alin. (2), includ într-o factură emisă în termen de maxim 90 de zile de la data încetării contractului încheiat în calitate de furnizor de ultimă instanță cu clientul casnic, o regularizare comercială, astfel încât valoarea consumului de energie electricărealizat de acești clienți în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data încetării contractului încheiat cu furnizorul de ultimă instanță, rezultată după aplicarea regularizarii săfie aceeași cu valoarea care ar fi rezultat în condițiile aplicării , în aceeași perioadă, a ofertei concurențiale pe baza căreia a fost încheiat contractul concurențial.”

Considerăm că acest articol nu respectă prevederile:

  1. Legii energiei

În conformitate cu Legea Energiei ”prețurile se formează în baza cererii și ofertei, ca rezultat al unor mecanisme concurențiale” , fiind interzisă orice intervenție așa cum este articolul propus de ordinul ANRE.

2. Codului Civil

În conformitate cu jurisprundența la Codul Civil ”în prezenţa unui contract cu executare succesivă (asa cum este energia electrică, care este un bun de gen care este consumată imediat după ce este livrată/măsurată), părţile pot conveni asupra revocării sau modificării sale însă, aceste operaţiuni juridice nu pot produce efecte retroactive, şi aceasta datorită ireversibilitaţii prestaţiilor deja executate.” 

Astfel, rămâne cum ANRE a stabilit:  un contract cu intrare în vigoare în perioada 1 – 31 martie 2021, consumul de energie electrică realizat în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data intrării în vigoare a noului contract se facturează la prețul din oferta de serviciu universal comunicată de către furnizorul de ultimă instanță”.”

BVBStiri BVB

DAFORA SA (DAFR) (15/01/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

ROMCARBON SA (ROCE) (15/01/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014