Update articol:
OPINIE

BERD și BVB o dau în bară la capitolul guvernanță corporativă – candidatul BERD pentru Consiliul Bursei poate fi votat, deși are o candidatură invalidă

Bursa de Valori București (BVB) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), două instituții care promovează guvernanța corporativă, au reușit să se facă de râs tocmai la acest capitol.

Volker Potthof, propus de BERD, pentru postul de administrator BVB, pentru care au loc alegeri în Adunarea Generală din 20 noiembrie, este trecut pe buletinul de vot, deși, în dreptul său, se menționează nu a depus un dosar de candidatură complet. Adică poate fi votat deși nu are o candidatură validă.

Potrivit convocatorului BVB, candidaturile trebuiau depuse până pe 23 octombrie, la ora 18, iar Dosarul fiecărui candidat propus trebuia să cuprindă “în mod obligatoriu” mai multe documente (vezi mai jos). Dar, din dosarul lui Volker Potthof, lipseau actele de studii, cazierul judiciar și cazierul fiscal.

În primul rând, cum este posibil ca o instituție de nivelul și prestanța BERD să nu reușească să întocmească un dosar de candidatură valid? Situația este inexplicabilă, mai ales în condițiile în care, actualul reprezentant BERD din Consiliul Bursei, Otto Naegeli a depus un dosar validat și este pe lista candidaților, fiind înscris de drept (la fel ca toți administratorii actuali ai BVB, mai puțin Lucian Anghel, care, după cum a anunțat, a renunțat să mai depună dosarul).

Apoi, cum de nu a retras BERD această candidatură, dacă a văzut că nu stă în picioare (presupunând că a aflat asta mai din timp)?

În curtea BVB, șirul de abateri este și mai lung, și mai absurd.

De obicei, BVB afișa candidaturile pentru Consiliul Bursei imediat ce le primea, iar evaluarea dosarelor se făcea ulterior.

Acum, BVB și-a luat două săptămâni să verifice dosarele și să le poată valida, deoarece, în baza unui Regulament ASF, emitenții trebuie să facă o analiză preliminară a candidaturilor.

ASF ne-a transmis: “Procedura de depunere a candidaturilor pentru funcția de membru in Consiliul de Administratie al BVB a fost stabilita de BVB, prin organele sale competente. Analiza cu privire la incadrarea candidatilor în aceasta procedura a revenit BVB.
Relevante, în acest sens, sunt prevederile art. 6 din Regulamentul ASF nr. 1/2019, și anume: ”ARTICOLUL 6 Obligaţiile entităţilor reglementate în procesul de evaluare a adecvării
   (1) Entităţile reglementate verifică îndeplinirea cerinţelor prevăzute de prezentul regulament şi evaluează în prealabil adecvarea persoanelor pentru care solicită aprobarea sau pe care le notifică A.S.F.
   (2) Fără a aduce atingere competenţelor A.S.F., entităţile reglementate sunt responsabile pentru evaluarea iniţială şi pentru monitorizarea adecvării individuale a persoanelor evaluate.
   (3) Entităţile reglementate instituie politici şi proceduri corespunzătoare pentru evaluarea adecvării iniţiale şi continue a persoanelor evaluate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi legislaţiei specifice în vigoare.”

Surpriză, ieri, 6 noiembrie, BVB a publicat o listă cu 12 candidați validați și un al 13-lea, reprezentantul BERD, în dreptul căruia a scris că nu a depus un dosar complet. BVB nu și-a asumat să invalideze o candidatură care este în mod evident invalidă. Putea să fie și președintele Iohannis… dacă nu prezenta toate documenele obligatorii, la revedere, ne pare rău, încercați data viitoare.

În schimb, BVB a postat, astăzi, o notă de informare în care precizează că Volker Potthof poate fi votat, urmând ca ASF să avizeze noii administratori. Nota BVB arata: Va informam ca Lista candidatilor prezinta toate persoanele pentru care s-au depus candidaturi in termenul stabilit in documentele AGAO – 23.10.2019 ora 18:00, cu mentiunea ca una dintre candidaturi nu a avut dosarul complet si astfel consiliul BVB nu a putut face evaluarea pentru acest candidat. Actionarii au dreptul de a propune orice persoana drept candidat. Toate cele 13 persoane indicate drept candidati in Lista candidatilor se bucura de aceasta capacitate. Societatea, prin Consiliul BVB si Comitetul de Nominalizare, are, potrivit legii si reglementarilor interne, obligatia sa efectueze evaluarea candidatilor in scopul informarii complete a actionarilor, “astfel incat adoptarea deciziilor sa se faca in deplina cunostinta de cauza si asumat”, dar competenta de alegere a membrilor Consiliului BVB apartine exclusiv AGAO. Va rugam sa aveti in vedere ca exercitarea mandatului unui membru ales al Consiliului de Administratie al BVB va incepe dupa validarea individuala a acestuia de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.”

Procedând astfel, BVB s-a pus într-o lumină foarte proastă – a arătat că poate îndoi regulile pe care le-a afișat anterior.

În plus, faptul că Volker Potthof este pe lista de vot este discriminatoriu față de ceilalți candidați, care s-au stresat să își pregătească documentele. Acceptarea lui pe listă face ca întregul proces să poată fi contestat foarte ușor în instanță de către oricine nu va fi de acord cu rezultatul alegerilor, inclusiv dacă domnul respectiv nu este ales – pentru că poate atrage voturi care, altfel, ar fi mers la alt candidat.

Dar, nici BERD, nici BVB si nici chiar ASF nu își asumă nicio răspundere. BERD nu își asumă că a greșit dosarul. BVB nu își asumă să îl respingă. ASF nu își asumă să intervină și lasă de înțeles că e responsabilitatea BVB.

Este o situație absolut halucinantă, în care toți pică prost.

12 candidați pentru Consiliul Bursei, candidatul BERD nu a depus dosarul complet

***

Extras din convocatorul BVB:

“Orice actionar interesat, precum si membrii actuali ai Consiliului Bursei pot face, in scris, propuneri de candidati (membru sau membru si Presedinte) – persoane fizice – pentru Consiliul Bursei, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii, pana cel mai tarziu in data de 23.10.2019, ora 18:00.

 Dosarul fiecarui candidat propus va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele documente: a) Propunerea propriu-zisa, care poate mentiona unul sau mai multi candidati pentru pozitia de membru al Consiliului Bursei, precum si, daca este cazul, pentru functia de Presedinte al Consiliului Bursei, sub semnatura autorizata, unde e cazul; b) In cazul in care propunerea este facuta de catre un actionar, urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. 3 sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie: – extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; – documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice); c) Copia actului de identitate al candidatului, a carei conformitate cu originalul este certificata prin semnatura olografa de catre posesorul actului de identitate; d) Curriculum vitae al candidatului, in format Europass, semnat si datat, in original, in care se precizeaza studiile si cursurile de formare relevante, experienta profesionala, inclusiv denumirea tuturor organizatiilor pentru care a lucrat persoana in cauza, natura si durata atributiilor indeplinite, in special in ceea ce priveste activitatile care prezinta relevanta pentru functia avuta in vedere; in cazul functiilor detinute in ultimii 10 ani, atunci cand se descriu activitatile respective trebuie sa se specifice detalii despre toate competentele delegate, competentele de decizie la nivel intern si domeniile de activitate aflate sub controlul persoanei in cauza sau, dupa caz, in care a activat; daca este cazul, se mentioneaza autoritatea de supraveghere a entitatilor in cadrul carora persoana respectiva a desfasurat activitate; e) Copia actului de studii si a altor certificate relevante detinute de candidat, certificate pentru conformitate de catre detinatorul acestora; f) Lista functiilor de conducere executive si neexecutive detinute pana in prezent de catre candidat, semnata si datata, in original; g) Declaratia pe proprie raspundere a candidatului cu privire la existenta sau inexistenta unui conflict de interese semnificativ, semnata si datata, in original; h) Declaratia pe propria raspundere a candidatului completata cu informatiile prevazute in Anexa nr. 1 la Regulamentul ASF nr. 1/2019, semnata si datata, in original; i) Certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal in termenul de valabilitate legal, in original, sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care candidatul are stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta, precum si din statul de origine, in cazul in care domiciliul/resedinta se afla in alt stat decat cel de origine, in original; pentru persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania de mai putin de 3 ani se prezinta si certificatul de cazier judiciar si fiscal sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din ultimele tari in care au avut anterior stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta; j) Lista cu persoanele care pot oferi referinte, scrisori de recomandare referitoare la reputatia si experienta candidatului, incluzand si datele de contact ale acestora, semnata si datata, in original ; k) Declaratia pe propria raspundere a candidatului, din care sa reiasa ca nu a colaborat cu securitatea, potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) si (3) din Actul Constitutiv al Societatii, semnata si datata, in original; l) Declaratia pe propria raspundere a candidatului din care sa reiasa ca accepta mandatul de membru al Consiliului Bursei si indeplineste cerintele si conditiile legale si statutare pentru a detine aceasta calitate, semnata si datata, in original; m) Declaratia pe propria raspundere a candidatului privind (i) orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot aferente actiunilor Societatii si (ii) elementele in baza carora se considera ca este independent din punct de vedere al caracterului si judecatii sale, daca este cazul, semnata si datata, in original; n) Formularul de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, semnat si datat, in original.”