Update articol:

Cemacon – 22,08 milioane lei profit operațional (EBITDA), 13,85 milioane lei – profit net, la iunie 2019 

73,71 milioane lei cifra de Afaceri netă cu 34% mai mult decât în S1 2018

Cemacon Cluj Napoca (obiect de activitate fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru constructii, din argila arsă) a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri nete cu 34% comparativ cu perioada similară a anului 2018 depășind pragul de 73.700.000 lei. Raportat la anul 2018, ponderea veniturilor din blocuri ceramice și mărfuri a rămas similară.

Pentru perioada încheiată la 30 Iunie 2019 compania CEMACON înregistrează un profit operațional de 22.083.919 lei și un profit net de 13.845.877 lei.

Variația stocurilor înregistrează valori mai mari decât în perioada precedentă ca urmare a decalajului între cantitățile produse și vândute în Semestrul 1 2019. Creșterea înregistrată la nivelul altor venituri din exploatare este marcată de creșterea prețului pentru certificatele EUA, primite cu titlu gratuit. Sumele aferente altor câștiguri sau pierderi reprezintă anularea provizioanelor constituite în anul precedent, precum și constituirea de provizioane în anul curent.

Cheltuielile cu materiile prime și materialele au înregistrat o creștere de 21% atât că urmare a creșterii cantităților produse comparat cu aceeași perioada a anului precedent, productivitate crescută prin investițiile puse în funcțiune în anul 2018, cât și de o creștere generalizată a prețului de achiziție pentru materii prime, materiale și combustibil generată de contextul economic actual.

Cheltuielile salariale au înregistrat o creștere de 23% față de anul precedent atât din cauza unei creșteri cu 11% a numărului de angajați, comparat cu aceeași perioada a anului 2018. Cheltuielile operaționale au înregistrat o creștere de 41% față de perioada precedentă a anului trecut că efect al creșterii cheltuielilor cu utilitățile și transportul.

Liviu Stoleru, directorul general Cemacon, a declarat:  “După un prim trimestru din 2019 cu o cerere galopantă care a determinat vânzări record în piață de blocuri ceramice, al doilea trimestru, influențat de perioada prelungită de vreme nefavorabilă lucrărilor de construcții, a adus o plafonare a cantităților cerute și chiar scăderi la nivelul pieței de zidarii.

În acest context, la Cemacon am găsit soluțiile comerciale astfel încât să închidem primul semestru cu afaceri cu 34% mai mari decât în anul anterior, în condiții de leadership din perspectiva profitabilității în sector.

Eficientă și productivitatea crescute ale facilităților de producție, inclusiv ale noii fabrici de buiandrugi inaugurate la finalul anului 2018, precum și produsele noi au contribuit la atingerea unui nivel al EBITDA foarte competitiv.

Eforturile ultimilor ani de diferențiere și poziționare premium a portofoliului Evoceramic, precum și introducere de produse noi și inovatoare, în primul rând suită de produse cu vată bazaltică, au permis menținerea unui nivel de preț competitiv și echilibrarea presiunii crescute la nivelul costurilor că urmare a accelerării creșterii prețului la gaz, electricitate și combustibili împreună cu salariile care au afectat deopotrivă sectorul.

Succesele în atragerea de finanțări nerambursabile, cu 3 proiecte aflate în implementare în prezent, dintre care cel mai semnificativ privește implementarea unei centrale de cogenerare pe platforma industrială de la Recea, ne permit accelerarea investițiilor în eficientizare, dar și derularea unor programe puternice de dezvoltare a resursei umane în companie”. 

Creșterea cu 6% a activelor imobilizate, raportat la 31 Decembrie 2018, este determinată de punerea în funcțiune a activelor achiziționate în perioada și compensată parțial de amortizarea înregistrată în perioada precum și de înregistrarea certificatelor EUA ca imobilizari necorporale. Activele circulante au înregistrat o creștere de 21% comparat cu finalul anului 2018. 

Creanțele au crescut cu 58% că urmare activității comerciale desfășurate în perioada (vânzări cu 34% mai mare decât în perioada similară a anului precedent). Numerarul și echivalentele de numerar au scăzut cu 24% că urmare a desfășurării activității operaționale și investiționale în perioada. Datoriile comerciale au înregistrat o scădere de 3% față de 31 Decembrie 2018. Datoriile bancare și împrumuturile au înregistrat o creștere față de finalul anului 2018, că urmare a leasingurilor contractate. Datoriile privind impozitul pe profit curent au înregistrat creșteri semnificative datorită rezultatelor financiare pozitive obținute la finalul Trimestrului 1 2019. Creșterea de la nivelul capitalurilor proprii a fost generată de operațiunea de majorare de capital aprobată prin hotărârea AGEA din 28.09.2018. Societatea a emis rapoarte curente aferente fiecărei etape a acestei operațiuni. La finalul perioadei încheiate la 30 Iunie 2019 activele nete ale companiei înregistrează o creștere de 11% față de finalul anului 2018, depășind suma de 142.400.000 lei. 

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (17/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (17/09/2021)

Functionarea Unitatii 1 la putere redusa

EB EBS TURBO SHORT 0,1/44,5/44 (EBEBSTS35) (17/09/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 20 si 21 Septembrie 2021

ROMCAB SA (MCAB) (17/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

EB EBS TURBO SHORT 0,1/44,5/44 (EBEBSTS35) (17/09/2021)

Suspendare tranzactionare - 16:36 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera