Update articol:

Cifra de afaceri Prefab Bucureşti – creștere cu 15,38 % în acest an, față de 31.03.2020

Cifra de afaceri neta Prefab Bucureşti a fost în primul trimestru de 20,86 milioane de lei, faţă de 18,08 milioane de lei în aceeaşi perioadă a anului trecut. Astfel, cifra de afaceri Prefab Bucureşti este în creștere cu 15,38 % față de cea înregistrată la data de 31.03.2020, aprecierea acestui indicator datorându-se în special atragerii de noi clienți în portofoliu prin extinderea  pieței în special pentru  produsul BCA, potrivit oficialilor companiei.

Rezultatul din exploatare înregistrat la 31.03.2021 este în suma de 4.081.267 lei, față de 1.229.051 lei, înregistrat la 31.03.2020, în creștere față de aceeași perioada a anului precedent. Aprecierea se datorează  optimizării proceselor tehnologice creșterea productivității, factori care au determinat obținerea unor marje mai avantajoase.

Rezultatul financiar înregistrat la 31.03.2021 este în sumă de -339.328 lei, față de  -461.364 lei înregistrat în aceeași perioadă a anului 2020, scădere datorată rambursărilor de credite bancare efectuate în această perioada.

Valoarea activelor imobilizate a scăzut cu 0.95 %, de la 214.903.384 lei (31.12.2020) la 212.866.836 lei (31.03.2021), diminuare datorată amortizărilor pozițiilor terenuri și construcții, instalații tehnice și mașini, alte instalații, utilaje și mobilier.

Valoarea activelor circulante și a altor active a crescut cu 12.76 %, de la 45.658.268 lei (31.12.2020) la 51.483.864 lei (31.03.2021), în timp ce activul circulant net s-a apreciat înregistrând valoarea de 14.418.052 lei față de  10.565.636 lei    înregistrat la 31.12.2020.

Datoriile totale se mențin în aceeași plajă de valori , înregistrând o creștere de  1.50%, de la 46.044.894 lei (31.12.2020) la 46.734.362 lei (31.03.2021), creștere datorată costurilor de producție în urmă creșterii prețurilor materiilor prime, materialelor, utilităților, etc.

La 31.03.2021 s-au realizat venituri totale în valoare de 23.483.089 lei, reprezentând 117.88% față de veniturile realizate în aceeași perioada a anului 2020 și cheltuieli totale în valoare de 19.741.150 lei, reprezentând 103.06% față de cheltuielile realizate în aceeași perioada a anului 2020. În aceste condiții  rezultatul brut este de 3.741.939 lei, iar profitul net este în suma de 3.225.679 lei apreciere semnificativă față de  rezultatele înregistrate  în aceeași perioada al anului 2020.

Raportul companiei transmis BVB precizeaă: “Criza sanitară provocată de SARS-COV2, a influențat  mediul economic având multiple implicații negative în funcționarea acestuia. În condițiile acestei pandemii , care este o situație deosebită  cu care mediul economic nu s-a mai confruntat, societatea a acordat o atenție sporită și a acționat cu prudență în actul managerial.

Chiar dacă în ansamblu sectorul construcţii a înregistrat o creștere, această creștere a avut un trend oscilant, cauzat de evoluția numărului de cazuri de infectare , măsurile impuse de autorități pentru prevenirea îmbolnăvirilor și cererea efectivă de materiale pentru construcții din piață.

În aceste condiții la data de 31 martie 2021 comparativ cu aceeași perioada a anului 2020, se constată o ușoară creștere  în piața materialelor pentru construcții, în special pentru produsele BCA și tuburi.

În ceea ce privește piața de prefabricate din beton armat și precomprimat, stâlpi electrici, elemente de autostradă, piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, această este în continuare afectată de lipsa proiectelor mari pentru infrastructură națională și lipsa de forță de muncă calificată , piață mențînându-se la același nivel scăzut în special datorită blocajelor financiare în domeniul investițional național.

Climatul economic este în continuare  caracterizat de  de  fiscalitate excesivă și schimbătoare, legislație greoaie, birocrație exagerată în obținerea avizelor și autorizațiilor necesare funcționarii, risc valutar cu influență în prețul unor materii prime și materiale”.

BVB | Știri BVB

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (02/06/2023)

Fitch confirma Ratingul BBB- cu perspectiva stabila

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (02/06/2023)

Demersuri privind vanzarea pachetului de actiuni detinut la IAMU S.A.

Banca Transilvania TURBO LONG 10/1.77/1.82 (EBTLVTL19) (02/06/2023)

Notificare Erste Group Bank AG - EBTLVTL19 este sold-out