Update articol:
În condițiile în care ASF a transmis răspunsuri confuze SIF Oltenia,

Ciprian Copariu, ASF: ASF trebuie să se exprime foarte clar, emitenții ar trebui să cunoască care este poziția instituției

Ca principiu, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) trebuie să se exprime foarte clar, să impună măsuri în mod indubitabil, astfel încât emitenții să cunoască care este poziția ASF, a spus, astăzi, Ciprian Copariu, Director Direcţia Emitenţi, ASF, la conferinţa cu tema Situaţii specifice din activitatea societăţilor listate – relaţia cu acţionarii, informaţii privilegiate şi manipularea pieţei, prilejuită de lansarea cărții “Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Comentariu pe articole”, scrisă de avocatul Cristian Duțescu.

Domnul Copariu a fost întrebat despre situația în care chiar ASF dă emitenților informații confuze.

Spre exemplu, SIF Oltenia s-a adresat ASF referitor la legalitatea propunerilor acționarilor SIF Banat Crișana și SIF Muntenia pentru Adunarea Generală.

Cei doi acționari care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al SIF Oltenia, au solicitat convocarea Adunării Generale, pentru modificarea actului constitutiv, astfel încât să fie înființat un Comitet investițional, dar și să se reducă numărul administratorilor de la 7 la 5.

Tudor Ciurezu, directorul general SIF Oltenia, consideră că parte din propunerile celor doi acționari contravin flagrant cu dispozițiile legale imperative astfel că ele trebuie cenzurate pe calea unui act administrativ de autoritate emis de ASF, după cum se arată în scrisoarea transmisă Autorității, pe 25 martie, și publicată, vineri, pe site-ul Bursei de Valori București.

Inițial, ASF a răspuns SIF Oltenia că Actul Constitutiv nu poate fi modificat în sensul în care Comitetul Investițional are ca atribuții respingerea/aprobarea propunerilor conducerii superioare în ceea ce privește deciziile privind politica generală de investiții și strategiile de investiții în cadrul societății.

Vineri, fără să existe o nouă interpelare, ASF a revenit și a transmis că punctele introduse pe ordinea de zi a AGEA din data de 09/10.05.2019 ce vizează modificarea Actulul Constitutiv, în sensul înființării unui Comitet lnvestițional, respectiv reducerii numãrului membrilor Consiliulul de Administratie de la 7 la 5 mcmbri au temei legal.

Deși solicitarea SIF Oltenia viza propunerile SIF1 și SIF4, Autoritatea transmite că observațiile sale din adresa nr. VPI 2540/17.04.2019 nu vizau propunerea acționarilor de completare a Actului Constitutiv al SIF Oltenia S.A. în sensul înființării unul Comitet Investițional de către Consiliul de Administrație al acestei societăți.

Autoritatea a revenit cu precizări „având in vedere existența unor opinii care au condus la interpretarea punctului de vedere al ASF, într-o manieră neconformă cu cele menționate în cuprinsul adresei”. ASF nu precizează sursa respectivelor opinii la care face referire.

Ciprian Coparia a spus că nu dorește să se refere la situații aflate deja în analiza ASF.

Avocatul Cristian Duțescu a spus că, la nivel de principiu, orice acționar care îndeplinește condițiile legale poate să propună, pe ordinea de zi, orice punct și normele legale impun punerea pe ordinea de zi: “Interpretarea acestor puncte din punct de vedere al legalității trebuie să facă obiectul unei analize. Se poate propune de exemplu pe ordinea de zi modificarea obiectului de activitate în sensul desfășurării de activităti terorirste. Trebuie să ne gândim că este nelegal. Probabil că ASF a dat două răspunsuri – unul a nivel formal – că punctele trebuie incluse pe ordinea de zi și al doilea, că trebuie analizat dacă aceste măsuri propuse respectă sau nu prevederile legale. Nu cunosc exact situația descrisă.”

SIF Oltenia (SIF5) a convocat, pe 9 mai, Adunarea Generală, la solicitarea SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, pentru reducerea numărului de administratori, de la 7 la 5, și înființarea unui Comitet Investițional.

În convocator, se regăsesc și alte propuneri făcute de conducerea SIF Oltenia, precum aprobarea unui program de răscumpărare pentru 30.000.000 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând 5,1709 % din capitalul social actual, la prețul maxim de 2,75 lei/acțiune.

BVB | Știri BVB

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (29/09/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017(R) 05.05.2023_29.09.2023

CEC 2028 EURO (CECRO28E) (29/09/2023)

Modificare calendar financiar 2023

CEC BANK SA (CECRO25E) (29/09/2023)

Modificare calendar financiar 2023

CEC BANK SA (CECRO25) (29/09/2023)

Modificare calendar financiar 2023