Update articol:
Comisia a decis astăzi să trimită avize motivate unui număr de șapte state membre pe motiv că nu au comunicat parțial (Bulgaria, Grecia, România și Spania) sau integral (Cipru, Portugalia și Slovenia) măsurile luate în vederea transpunerii Directivei privind drepturile acționarilor,

Comisia Europeană cere României să notifice măsurile luate în vederea transpunerii Directivei privind drepturile acţionarilor

firme online, Economia digitală Sursa Pixabay

Comisia Europeană a decis, joi, să trimită avize motivate unui număr de şapte state membre pe motiv că nu au comunicat parţial (Bulgaria, Grecia, România şi Spania) sau integral (Cipru, Portugalia şi Slovenia) măsurile luate în vederea transpunerii Directivei privind drepturile acţionarilor, astfel cum a fost modificată (Directiva 2017/828/UE), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Statele membre aveau obligaţia de a transpune o parte a acestei directive în legislaţia lor naţională până la 10 iunie 2019 şi să comunice Comisiei măsurile luate în domeniul reglementat de dispoziţiile relevante din directiva respectivă. Angajamentul pe termen lung al acţionarilor faţă de societăţile în care investesc este esenţial pentru a asigura buna guvernanţă şi sustenabilitatea pe termen lung a societăţilor. În temeiul directivei, investitorii instituţionali şi administratorii de active trebuie să publice informaţii cu privire la strategiile lor de investiţii şi la politicile lor de implicare.

În plus, directiva sporeşte transparenţa remunerării directorilor şi permite acţionarilor să aibă un cuvânt de spus în privinţa remunerării. De asemenea, directiva introduce garanţii cu privire la tranzacţiile semnificative încheiate între părţile afiliate (de obicei societatea şi directorul sau acţionarul majoritar al acesteia). În iulie 2019, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere acestor şapte state membre pentru că nu au transpus normele UE în legislaţia naţională. Bulgaria, România, Grecia şi Spania au notificat anumite măsuri, declarând că transpunerea directivei este încă parţială; Cipru, Portugalia şi Slovenia nu au notificat încă nicio măsură de transpunere.

Cele şapte state membre au acum la dispoziţie trei luni pentru a răspunde avizelor motivate şi pentru a lua măsurile corespunzătoare, prin notificarea transpunerii integrale a directivei în legislaţiile lor naţionale; în caz contrar, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene poate fi sesizată cu privire la aceste cazuri.

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

 

BVB | Știri BVB

EB WTI INDEX 0,10 (EBWTI1) (18/08/2022)

Notificare Erste Group Bank AG referitoare modificare multiplicator - 0.0433567

BANCA TRANSILVANIA S.A. (TLV) (18/08/2022)

Reluare tranzactionare - ora 09:45 - conform Codului BVB (Titlu II - art. 115 si Titlu III - art. 6) - Informare Depozitarul Central - operare consolidare valoare nominala (consolidare 10:1, Hot AGA E 28.04.2022)