Update articol:

Confederația Patronală Concordia: Majorarea salariului minim încurajează munca la negru și expune economia la riscul major al desființării a mii de locuri de muncă

concordia

Confederația Patronală Concordia (CPC), reprezentativă la nivel național, dezaprobă intenția Guvernului de majorare a salariului minim de la 1 noiembrie 2018, printr-o Hotărâre de Guvern care nu ține cont de un mecanism transparent, legat de factorii obiectivi de evoluție a economiei României, care să determine predictibilitatea salariului minim.

Confederația Patronală Concordia susţine: “Cu toții ne dorim, în mod legitim, venituri cât mai mari, care să ne asigure un trai mai bun, iar angajatorii responsabili sunt conștienți, mai ales când se confruntă cu o acută lipsă a forței de muncă, de faptul că un nivel cât mai ridicat al salariului este un stimulent important pentru ocuparea unui loc de muncă. Cu toate acestea, atragem atenția că orice majorare a salariului minim, fără o fundamentare serioasă și responsabilă a efectelor acestei măsuri în economie, încurajează munca la negru și expune economia la riscul major al desființării a mii de locuri de muncă. O creștere nesustenabilă și hazardată a salariului minim va fi rapid erodată de inflație și de alte dezechilibre care deja se constată în economia națională”.

Partenerii sociali au solicitat în permanență și și-au manifestat constant disponibilitatea pentru stabilirea de către Guvern, printr-o consultare reală cu patronatele și sindicatele reprezentative, a unui cadru predictibil de ajustare a nivelului salariului minim, care să se bazeze pe indicatori economici relevanți și verificabili la nivelul cât mai multor sectoare economice, dar în special la
nivelul acelora unde incidența salariului minim este cea mai pregnantă.

Mihai Bogza: “Dorim să fim un factor de dialog constructiv care să contribuie la progresul economic și social al României”

Concordia arată: “Fără a nega așadar dorința legitimă pentru venituri salariale mai mari, subliniem însă nevoia ca majorările salariale să fie corelate cu capacitatea economiei de a le susține într-un mod durabil și realist. Din păcate, desconsiderând cerința justificată a partenerilor sociali de stabilire a unui mecanism transparent și obiectiv de ajustare, Guvernul continuă politica de majorare discreționară a salariului minim, vulnerabilizând și mai mult economia și piața muncii.
Deși din ce în ce mai reticentă că apelul său la responsabilitate economică va fi realmente luat în considerare de către decidenții politici, în calitate de organizație reprezentativă a mediului de afaceri, CPC își reafirmă disponibilitatea de dialog și cooperare cu autoritățile și cu toți partenerii de dialog social, pentru a identifica soluții economice și legislative care să asigure dezvoltarea sustenabilă a României”.