Update articol:

Confederația Patronală Concordia solicită adoptarea de măsuri privind corectarea deficitului bugetar

Confederația Patronală Concordia își exprimă preocuparea în legătură cu deteriorarea progresivă a echilibrelor macroeconomice din țara noastră în ultima perioadă. Confederația Patronală Concordia face apel la Guvernul României să acorde problematicii economice locul prioritar care i se cuvine pe agenda sa și, printr-o abordare constructivă, coerentă și în consultare cu mediul de afaceri și partenerii europeni, să ia măsurile necesare pentru restabilirea echilibrelor macro-economice din țara noastră.
Într-un comunicat de presă, patronatele susţin: “După situarea constantă a inflației anualizate din ultimele luni pe un palier de peste 5%, fenomen care erodează puterea de cumpărare și valoarea reală a economiilor consumatorilor și companiilor deopotrivă, cifrele la 6 luni privind deficitul bugetar, de 1,61% din PIB, în creștere de 2,4 ori comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, semnalează pericolul iminent al depășirii țintei de 3% la sfârșitul anului. Este de subliniat și faptul că această depășire s-ar înregistra într-o perioadă de creștere economică, în care ar fi mai degrabă normal ca deficitul să se reducă pe fondul creșterii veniturilor fiscale. Mai mult, accentuarea deficitului bugetar din ultimul an și jumătate nu a fost însoțită de o îmbunătățire vizibilă a volumului și calității serviciilor publice – sanătate, învățământ, apărare etc. – ca să nu mai vorbim despre stagnarea în domeniul dezvoltării infrastructurii, în special al celei rutiere și feroviare”.
Depășirea țintei privind deficitul bugetar, ca și accentuarea deficitului contului curent al balanței de plăți vulnerabilizează România în cazul unor posibile șocuri externe și creează pericolul unei aterizări dure a economiei, așa cum s-a întâmplat în perioada crizei din 2009-2010, susţin patronatele, precizând: “La acel moment, acțiunile de corecție au inclus tăieri de salarii, majorări de impozite și alte măsuri dureroase care au fost resimțite deopotrivă atât de companii, cât și de populație. Adoptarea unor noi astfel de măsuri, care ar putea deveni necesare dacă se mai întârzie adresarea actualelor dezechilibre, ar putea genera creșterea numărului de insolvențe, precum și un nou val de plecări din țară din partea populației, ceea ce ar agrava deficitul acut de forță de muncă cu care se confruntă deja cele mai multe activități economice.
Mediul de afaceri a atras în mod constant atenția asupra nesustenabilității pe termen lung a unora dintre măsurile adoptate de guvernarea actuală, în special cu privire la politicile salariale și de protecție socială, al căror dozaj ar fi trebuit corelat cu posibilitățile reale ale economiei. De asemenea, Comisia Europeană, prin recomăndarile specifice de țară, a semnalat insistent în ultimii ani necesitatea ca România să adopte măsuri pentru încadrarea în ținta de deficit bugetar și respectarea angajamentelor luate de țara noastră în cadrul obiectivului bugetar pe termen mediu (MTO). Aceste avertismente au rămas însă fără ecou. Acum, când România se pregătește să preia președinția europeană și deci ar trebui să constituie un exemplu în ce privește onorarea obligațiilor asumate față de partenerii săi, devierile de la aceste angajamente riscă să submineze autoritatea morală a României în sensul posibilității promovării propriei agende în această perioadă extrem de propice și cu care nu se va mai întâlni decât peste mai mult de un deceniu”.
Confederația Patronală Concordia susţine că este deschisă la dialog cu autoritățile pentru a identifica acele soluții care să rezolve problema derapajelor fiscale, într-un mod care să afecteze cât mai puțin dezvoltarea sustenabilă a României.
„CONCORDIA” este confederația patronală reprezentativă pentru mediul de afaceri, înființată în 2007, reunind cele mai puternice federații sectoriale din economia românească și cuprinzând 7 din primele 10 companii după numărul de angajați și cifra de afaceri.

BVB | Știri BVB

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (29/09/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017(R) 05.05.2023_29.09.2023

CEC 2028 EURO (CECRO28E) (29/09/2023)

Modificare calendar financiar 2023

CEC BANK SA (CECRO25E) (29/09/2023)

Modificare calendar financiar 2023

CEC BANK SA (CECRO25) (29/09/2023)

Modificare calendar financiar 2023