Update articol:

Curtea de Conturi: Peste 300 de constatări care reflectă deficiențe în întregul sistem de management al riscului de cutremur; Bucureștiul este cea mai vulnerabilă zonă seismică din România

Curtea de Conturi a României a realizat,  în perioada 11 septembrie 2017 – 01 aprilie 2021,  o acțiune de audit al performanței cu tema „Eficiența și eficacitatea programelor și măsurilor întreprinse în scopul prevenirii, răspunsului și înlăturării efectelor unui cutremur major în municipiul București” la Ministerul Afacerilor Interne și alte 19 entități publice cu atribuții în domeniile managementului situațiilor de urgență în cazul unui cutremur major.

Misiunea de audit a vizat perioada 2014 – 2020, obiectivul general al acesteia fiind evaluarea eficienței și eficacității programelor și măsurilor întreprinse în scopul prevenirii, intervenției și înlăturării efectelor unui cutremur major în Municipiul București.

Raportul de audit cuprinde peste 300 de constatări care reflectă deficiențe în întregul sistem de management al riscului de cutremur.Formularea acestor constatări a presupus mii de ore de documentare, multiple vizite la nivelul instituțiilor auditate și analiză de studii de caz, auditorii participând inclusiv la exercițiul Seism 2018, pe baza căruia au putut formula recomandări practice cu privire la funcționalitatea sistemelor mobilizate.

Au fost identificate deficiențe pe toate palierele: strategic, legislativ, instituțional și
operațional – afectând în mod special capacitatea autorităților de a asigura măsuri
de prevenție, pregătire și răspuns. Raportul identifică cu claritate zonele critice,
acestea ținând de: lacune majore ale cadrului strategic, lipsa de coordonare între
actorii instituționali, neasigurarea unul nivel optim de reprezentare instituțională
în structurile decizionale, mobilizarea deficitară a resurselor necesare,
necunoașterea responsabilităților ce decurg din cadrul legal, ineficiența măsurilor
întreprinse sau absența în totalitate a măsurilor ce ar fi trebuit întreprinse conform
obligațiilor legale.

Iminența unui cutremur devastator a fost confirmată de către instituțiile publice specializate în acest domeniu, însă, în prezent, la nivelul Municipiului
București sistemul de management nu este operațional în cea mai mare parte – Concluzia principală a misiunii de audit al performanței recent derulată de Curtea de Conturi a României.

Concluzia generală a misiunii este că sistemul de management al riscului
de cutremur în Municipiul București nu răspunde în integralitate nevoilor ce
țin de producerea unui astfel de dezastru natural și nu sunt îndeplinite toate
obligațiile internaționale asumate de România în acest domeniu. Cutremurele majore din Vrancea se produc de obicei la adâncimi mari și aceasta face ca aria afectată să cuprindă suprafețe vaste, peste 60% din populație fiind localizată în zonele cu risc seismic puternic.

Misiunea de audit a mai evidențiat faptul că nu există o politică de consolidare asumată de toate autoritățile competente, nefiind elaborată și aprobată o strategie de consolidare pe termen lung a clădirilor cu risc ridicat din București (clădiri rezidențiale, monumente istorice, clădiri cu funcțiuni vitale, etc).

Un aspect important care trebuie semnalat ca efect parțial al auditului derulat de Curtea de Conturi constă în faptul că unele instituții auditate au demarat acțiuni de remediere pe domeniile de prevenire, pregătire și răspuns pentru înlăturarea efectelor unui posibil cutremur major.

Soluționarea acestor deficiențe va necesita nu doar responsabilizarea diferiților actori instituționali auditați, ci și asigurarea prioritizării acestui domeniu ca fiind de
siguranța națională.

Pentru remedierea deficiențelor echipa de auditori a formulat o serie de
recomandări instituțiilor auditate. Însă activitatea Curții de Conturi nu se
termină aici. Echipa Curții de Conturi va continua să verifice progresul procesului
de remediere a deficiențelor constatate, și va realiza viitoare misiuni de follow-up pentru a evalua modul de ducere la îndeplinire a recomandărilor formulate în
acest raport.

Prin această misiune de audit al performanței, Curtea de Conturi a României își propune să contribuie la conștientizarea și creșterea nivelului de pregătire în ceea ce privește gestionarea riscului seismic. Importanța principalelor constatări și a concluziilor acestei misiuni de audit este determinată și de faptul că multe dintre acestea vizează domeniul protecției civile și politica de securitate națională. Astfel, recomandările formulate pentru remedierea deficiențelor constatate necesită nu doar responsabilizarea diferiților actori instituționali auditați, ci și asigurarea prioritizării acestui domeniu.

Sinteza Raportului de audit al performanței privind eficiența și eficacitatea programelor și măsurilor întreprinse în scopul prevenirii, răspunsului și înlăturării efectelor unui cutremur major în municipiul București”, aprobată de Plenul Curții de Conturi a României, poate fi consultată pe site-ul instituției noastre, accesând link-ul https://www.curteadeconturi.ro/uploads/75198c3a/509e042a/e4593e20/7a34ae98/f0cf2eee/d2303bb1/6e2be7d0/7ed99734/Raport_1_A4_ecran_site__1_.pdf.

 

BVB | Știri BVB

OMV PETROM S.A. (SNP) (03/10/2022)

Raport tranzactii cu parti afiliate 29 august - 2 octombrie 2022

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (03/10/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 26.09.2022-30.09.2022

FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET PATRIA-TRADEVILLE (TVBETETF) (03/10/2022)

Notificare cu privire la numarul de titluri de participare aflate in circulatie

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (03/10/2022)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 26 - 30 septembrie 2022