Update articol:

Dan Armeanu, ASF: Fondurile de pensii private deţineau 1,61% din One United Properties, la 15 iulie 2022

Fondurile de pensii private deţineau 1,61% din One United Properties, la 15 iulie 2022, potrivit vicepreședintelui ASF Dan Armeanu.

Domnia sa ne-a transmis: “La data de 15.07.2022, valoarea totală a deținerilor fondurilor de pensii private în acțiunile emitentului One United Properties a fost de 52,41 milioane de lei, reprezentând 0,06% din total active sistem. Fondurile de pensii care dețineau acțiuni ale emitentului One United Properties sunt: FPAP BCR (0,25% din activ fond), FPAP Metropolitan Life (0,29% din activ fond), FPF Pensia Mea (0,14% din activ fond), FPF BCR Plus (0,29% din activ fond).

Menționăm faptul că investițiile fondurilor de pensii au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare atât din punct de vedere al claselor de active permise, cât și din punct de vedere al respectării limitelor investiționale”.

Întrebat de riscul fondurilor de pensii private de a investi în companii de pe piaţa imobiliară în actualele condiţii de piaţă – inflaţie mare, creşterea dobânzilor, o posibilă recesiune, în condiţiile în care ASF a interzis recent deţinerile fondurilor de pensii în private equity, domnul Dan Armeanu ne-a spus:

“Investițiile fondurilor de pensii private au fost efectuate în acțiuni ale emitentului One United Properties SA, admise la tranzacționare pe BVB. Posibilitatea investirii activelor fondurilor de pensii în valori mobiliare tranzacționate pe piața reglementată emise de societăți sau fonduri care desfășoară activități imobiliare, respectiv în investiții private de capital este prevăzută de cadrul legal în vigoare, respectiv de art. 25 alin. (1) lit. h2) și h3)  din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare și de art. 12 alin. (1) lit. l) și m) din Norma 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 50 din Norma 11/2011, fiecărui fond de pensii private i se asociază un grad de risc, iar în calculul gradului de risc al fondurilor de pensii private se aplică ponderi între 0% și 100% în funcție de cât de riscant este un anumit activ, cele mai riscante active fiind ponderate cu 0%. Ponderea aplicabilă acțiunilor și titlurilor de participare emise de fonduri de investiţii care desfăşoară activităţi imobiliare în calculul gradului de risc al fondului de pensii private este de 25%.

Astfel, fiecare fond de pensii private este obligat să se încadreze gradul de risc asumat prin prospectul schemei de pensii, valoarea totală a activelor ponderate în funcție de ponderea de risc alocată fiecărui activ neputând depăși încadrarea asumată”.

Săptămâna trecută, One United Properties (BVB: ONE), investitor și dezvoltator imobiliar, a anunțat închiderea primei etape a unei operațiuni de majorare a capitalului social, în urma căreia a atras 71 milioane de lei. Operațiunea de majorare a capitalului va continua cu a doua etapă – plasamentul privat, care vizează investitorii instituționali locali și internaționali,

Potrivit oficialilor companiei, noul capital propriu va fi investit cu prioritate în noi dezvoltări rezidențiale situate în principal în București. Compania își propune să investească capitalul atras în zece noi dezvoltări.

În prima etapă a operațiunii, acționarii existenți au subscris acțiuni nou emise în baza drepturilor de preferință ONER01. Investitorii au subscris un total de 50.021.464  acțiuni ONE. În etapa 1 a operațiunii de majorare a capitalului social, prețul de subscriere pentru o acțiune nouă a fost stabilit la un preț de maximum 1,42 lei, dar prețul final de subscriere pentru o acțiune nou subscrisă în etapa 1 va fi publicat după închiderea etapei 2. În cazul în care prețul final de subscriere în etapa 1 este stabilit ca fiind mai mic decât prețul maxim de subscriere, compania va returna investitorilor diferența dintre prețul maxim și prețul final.

Operațiunea de majorare a capitalului social care se desfășoară în prezent este a cincea majorare de capital pentru One United Properties, care în iulie 2021 s-a listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București, în urma unui IPO finalizat cu atragerea a 252 milioane de lei. La un an de la IPO, investitorii au tranzacționat acțiuni ONE în valoare de peste 362 milioane de lei, compania devenind astfel al nouălea cel mai tranzacționat emitent de la Bursa de Valori București între iulie 2021 și iulie 2022.

One United Properties închide prima etapă a operațiunii de majorare a capitalului social cu 71 milioane de lei atrași de la acționarii existenți

 

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Autonom Services 2024 (AUT24E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

Obligatiuni Autonom Services 2026 (AUT26E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (14/06/2024)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni