Update articol:

Erste Bank a înregistrat un profit net de 369,8 milioane euro, în primele șase luni ale anului

Erste Bank (EBS) a înregistrat un profit net de 369,8 milioane euro, în primele șase luni ale anului, față de 937,1 milioane euro, în prima jumătate din 2019, conform raportului transmis azi de bancă.

„Vreau să le mulțumesc tuturor angajaților noștri din Austria și din întreaga regiune pentru eforturile excepționale depuse în cele mai dificile condiții, în ultimele câteva luni. Suntem una dintre principalele instituții financiare din Europa Centrală și de Est, prin urmare acțiunile noastre sunt vitale pentru menținerea unei economii funcționale în regiune. Am fost canalul de transmisie a măsurilor guvernamentale în valoare de peste 16 miliarde euro și ne-am păstrat deschise aproape toate sucursalele, în timp ce platforma noastră digitală George a înregistrat un record de utilizare. Datorită acestor eforturi, nevoile financiare ale clienților noștri au fost îndeplinite,” a declarat Bernd Spalt, CEO al Erste Group Bank AG, adăugând:
“Evoluția costurilor de risc a fost principalul factor care ne-a afectat profitul în prima jumătate a anului. Deși rata creditelor neperformante a rămas la un minim istoric de 2,4%, am făcut o planificare atentă pentru a lua în calcul, atât cât este posibil acum, deteriorarea preconizată a calității activelor. Am alocat provizioane semnificative în valoare de 675 milioane euro în primele șase luni. În consecință, profitul net a scăzut la 294 milioane euro în primele șase luni.
Creșterea stocului de depozite s-a menținut la un nivel ridicat, de peste cinci procente, reflectând încrederea pe care ne-o acordă clienții. Volumul creditelor a crescut cu peste două procente, fiind stimulat de măsurile guvernamentale de tipul suspendării plății ratelor la credite și a schemelor de garantare a creditelor. Dovada cea mai clară a poziției noastre puternice este dată de nivelul record al capitalului, indicele capitalului comun de rangul 1 (final) fiind la un nivel de 14,2%, cu mult peste cerințele minime de reglementare. Performanța financiară robustă, nivelul solid al capitalului și modelul profitabil de business confirmă că suntem un partener puternic pe care clienții se pot baza în continuare, chiar și în aceste vremuri fără precedent.”

Venitul net din dobânzi a crescut – în principal în Austria, dar și în România – la 2.396,9 mil. EUR (+2,9%; 2.329,7 mil. EUR). Venitul net din taxe și comisioane a scăzut la 956,7 mil. EUR (-2,4%; 980,4 mil. EUR), în condițiile în care veniturile mai mici din serviciile de plată au fost doar parțial compensate de alte categorii de venituri. În timp ce venitul net din tranzacționare a scăzut semnificativ la -19,2 mil. EUR (310,1 mil. EUR), indicatorul câștiguri/pierderi aferente activelor financiare măsurate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere a crescut la 28,5 mil. EUR (-140,1 mil. EUR), evoluția celor doi indicatori fiind determinată de efectele de evaluare ca urmare a volatilității ridicate din piețele financiare, apărută pe fondul izbucnirii pandemiei Covid-19. Venitul operațional a scăzut la 3.471,9 mil. EUR (-3,4%; 3.592,9 mil. EUR). Cheltuielile administrative generale au scăzut până la 2.114,7 mil. EUR (-1,5%; 2.146,0 mil. EUR), în condițiile în care cheltuielile de personal au crescut la 1.265,5 mil. EUR (+0,8%; 1.255,9 mil. EUR), iar poziția „alte cheltuieli administrative” a scăzut până la 583,3 mil. EUR (-6,7%; 625,5 mil. EUR). Indicatorul „alte cheltuieli administrative” include apoape toate contribuțiile pentru schemele de garantare a depozitelor estimate pentru 2020, în valoare de 92,3 mil. EUR (92,9 mil. EUR). Deprecierea și amortizarea au crescut la  265,9 mil. EUR (264,6 mil. EUR). Per ansamblu, profitul operațional a scăzut la 1.357,2 mil. EUR (- 6,2%; 1.446,9 mil. EUR). Raportul cost/venit a crescut la 60,9% (59,7%).
Datorită alocărilor nete, rezultatul din deprecierea activelor financiare s-a situat la -675,4 mil. EUR, sau la 82 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienți (eliberări nete de 42,8 mil. EUR sau 2 puncte de bază). Alocările de provizioane pentru credite, dar și pentru angajamentele și garanțiile acordate, au crescut pe toate piețele principale. Această creștere a alocărilor de provizioane a fost determinată în principal de deteriorarea perspectivelor macroeconomice ca urmare a Covid-19. O contribuție pozitivă a avut-o venitul ridicat înregistrat din recuperarea unor credite deja scoase în afara bilanțului în România. Rata creditelor neperformante calculată la valoarea brută a creditelor către clienți s-a îmbunătățit la 2,4% (2,5%). Rata de acoperire a creditelor neperformante a crescut la 91,1% (77,1%).
Poziția „alte rezultate operaționale” s-a îmbunătățit la -169,9 mil. EUR (-351,0 mil. EUR). Cheltuielile cu contribuțiile anuale la fondurile de rezoluție incluse în acest indicator au crescut, în special în Austria, la 93,7 mil. EUR (76,3 mil. EUR). Creșterea taxelor pe activele și tranzacțiile bancare, până la 83,0 mil. EUR (64,7 mil. EUR), se datorează în principal dublării taxelor bancare în Slovacia, la 33,8 mil. EUR (16,0 mil. EUR), în condițiile în care legea adoptată în 2019 a fost modificată și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020. Taxa pe operațiunile bancare din Ungaria aferentă anului financiar 2020 s-a ridicat la 14,3 mil. EUR (12,6 mil. EUR). În perioada similară a anului trecut, indicatorul „alte rezultate operaționale” a inclus alocările pentru un provizion în valoare de 150,8 mil. EUR pentru pierderile preconizate ca urmare a unei hotărâri luate de o instanță supremă privind activitățile comerciale ale unei subsidiare românești.
Impozitul pe profit a scăzut la 140,3 mil. EUR (212,7 mil. EUR). Taxa pe participațiile minoritare a scăzut la 76,1 mil. EUR (205,2 mil. EUR), pe fondul unor rezultate mai slabe ale băncilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societății mamă a fost de 293,8 mil. EUR (-59,9%; 731,9 mil. EUR).
Capitalul total excluzând elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a crescut la 19,2 mld. EUR (31 decembrie 2019: 19,0 mld. EUR). După aplicarea deducerilor și filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1 (CET1, CRR final) a crescut la 16,4 mld. EUR (16,3 mld. EUR), fondurile proprii totale (CRR final) s-au situat la 22,0 mld. EUR (22,0 mld. EUR). Profitul preliminar este inclus în rezultatele de mai sus. Activele totale ponderate la risc (inclusiv riscurile de credit, de piață și operaționale, CRR final) au scăzut la 115,3 mld. EUR (118,6 mld. EUR). Indicele capitalului comun de rang 1 (CET1, CRR final) s-a situat la 14,2% (13,7%), iar indicele de capital total la 19,1% (18,5%).
Activele totale au crescut la 264,7 mld. EUR (245,7 mld. EUR). Numerarul și echivalentele de numerar au crescut la 18,4 mld. EUR (10,7 mld. EUR), în timp ce creditele și avansurile către instituțiile de credit s-au majorat la 27,4 mld. EUR (23,1 mld. EUR). Portofoliul net de credite și avansuri către clienți a crescut la 163,7 mld. EUR (+2,2%; 160,3 mld. EUR). În privința pasivelor, depozitele de la bănci au crescut semnificativ la 22,0 mld. EUR (13,1 mld. EUR) ca urmare a creșterii refinanțărilor acordate de Banca Centrală Europeană (operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung – OTRTL). Depozitele de la clienți au continuat să crească – în special în Republica Cehă și Austria – și au ajuns la 182,7 mld. EUR (+5,1%; 173,8 mld. EUR). Raportul credite/depozite s-a situat la 89,6% (92,2%).

PERSPECTIVE
La nivel global, anul 2020 este marcat de pandemia COVID-19. Amplele restricții economice și sociale, impuse pentru a limita răspândirea coronavirusului, au provocat tulburări economice semnificative. Declinul macroeconomic este o consecință directă a măsurilor de restricționare, în diferite grade, a vieții publice impuse de guverne la nivel global. Pentru a diminua impactul negativ, uneori chiar dramatic, toate statele au aprobat pachete substanțiale de ajutor, precum moratorii privind plata creditelor bancare, garanții pentru credite și credite-punte, scheme de muncă pe termen scurt, scutire de taxe și plăți directe. Băncile centrale au redus ratele dobânzilor, au asigurat lichiditate la un nivel fără precedent și au decis să achiziționeze titluri de stat și obligațiuni corporative. Autoritățile de reglementare a sistemelor bancare au redus cerințele de capital și au recomandat o interpretare pragmatică a standardelor contabile financiare, precum și amânarea distribuirii de dividende până la o dată ulterioară.
Cu toate acestea, Produsul Intern Brut (PIB) este estimat să scadă considerabil, cu 4 până la 9 procente, în Austria și Europa Centrală și de Est în 2020. Această evoluție ar trebui să fie urmată de o recuperare în anul 2021, care, însă, nu va urma o traiectorie liniară, fiind dependentă de situația din plan sanitar și de măsurile administrative care vor fi luate. În condițiile unei activității economice mai reduse, venitul operațional este estimat să scadă. În termeni concreți, venitul net din dobânzi va scădea în 2020, ca urmare a reducerilor semnificative ale dobânzilor în Republica Cehă, România și Serbia, a unei creșteri organice mai reduse a creditării, a structurii schimbate de portofoliu cu activități garantate de stat la marje mai mici, și efectelor negative ale riscului valutar. Se preconizează că venitul din taxe și comisioane va fi afectat în mod negativ de restrângerea activității economice.
O scădere a rezultatului net din tranzacționare și din evaluarea activelor la valoarea justă era oricum estimată chiar și înainte de apariția coronavirusului, având în vedere că în 2019 au fost raportate câștiguri semnificative din evaluare. În acest context, cheltuielile de exploatare ar trebui să se îmbunătățească de la un an la altul, ca urmare a unor cheltuieli mai mici cu deplasările, economii de eficientizare și efecte pozitive ale cursului de schimb. În 2020, principalul impact asupra profitului va veni din costurile de risc: pentru întreg anul, provizioanele de risc sunt estimate la circa 65-80 de puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienți. Managementul Erste Group vizează să acopere anticipat costuri de risc în măsura în care acestea sunt justificate de datele macroeconomice și de prognoze, de evoluția ratingurilor companiei, precum și de evaluarea portofoliului de retail. În absența unor deprecieri ale fondului comercial, indicatorul „alte rezultate operaționale” ar trebui să se îmbunătățească în 2020 față de 2019, când a fost afectat puternic de efecte cu caracter excepțional. Rata impozitelor va crește aproape sigur, deoarece ne așteptăm ca profitabilitatea să scadă în țările cu cote reduse de impozitare. Per ansamblu, ne așteptăm la o scădere semnificativă a profitului net în 2020.
Indicele capitalului comun de rang 1 (CET1) este estimat să rămână la un nivel solid, oferind spațiu important de manevră în cazul în care situația economică se va deteriora. Pe termen mediu, Erste Group continuă să aibă drept țintă un nivel al indicelui capitalului comun de rang 1 de 13,5%. Erste Group este încrezător și hotărât să plătească dividende-cash pentru exercițiul financiar 2019, cât și pentru 2020, imediat ce interdicția privind distribuția de dividende impusă de autoritatea de supraveghere va fi ridicată începând cu 1 ianuarie 2021 și, desigur, în funcție de perspectivele economiei și ale mediului de business.
Riscuri privind perspectivele: criza Covid-19 să dureze mai mult decât estimările inițiale, impactul privind evoluția ratelor de dobândă alta decât cea preconizată, măsuri politice sau de reglementare împotriva băncilor, precum și evoluții economice geopolitice și globale. În plus, o deteriorare a mediului economic ar putea duce la deprecieri ale fondului comercial. De asemenea, Erste Group este expus riscurilor de ordin juridic care se pot materializa indiferent de mediul economic.

BVBStiri BVB

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (11/06/2021)

Investitie in actiunile Arctic Stream

MECANICA FINA SA (MECE) (11/06/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (11/06/2021)

Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 19 din Reg. (UE) 596/2014