Update articol:

Erste Group raportează un profit net de aproape 1,8 miliarde de euro în 2018

www.erstegroup.com www.erstegroup.com

Dividend propus de 1,40 EUR pe acţiune

„Profitul net anual, care a crescut cu peste o treime, la aproape 1,8 miliarde de euro, nu este doar cel mai bun rezultat al nostru înregistrat vreodată, ci este şi un simbol pentru aniversarea noastră de 200 de ani, pentru durabilitatea unui model de afaceri care a schimbat semnificativ regiunea în care suntem şi astăzi activi”, a spus Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG.

 

Venitul net din dobânzi al Erste Group a crescut – în principal în Republica Cehă şi România, dar şi în Austria – la 4.582,0 mil. EUR (+5,3%; 4.353,2 mil. EUR). Venitul net din taxe şi comisioane a crescut la 1.908,4 mil. EUR (+3,1%; 1.851,6 mil. EUR), susţinut în principal de veniturile semnificativ mai mari din serviciile de plată şi administrarea de active.

În timp ce venitul net din tranzacţionare s-a redus la -1,7 mil. EUR (222,8 mil. EUR), indicatorul câştiguri/pierderi aferente activelor financiare măsurate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere s-a îmbunătăţit la 195,4 mil. EUR(-12,3 mil. EUR).

 

Venitul operaţional a crescut la 6.915,6 mil. EUR (+3,7%; 6.669,0 mil. EUR). Cheltuielile administrative generale au rămas aproape stabile la 4.181,1 mil. EUR (+0,5%; EUR 4.158,2 mil. EUR). Aceasta s-a datorat în principal unei scăderi raportate de categoria „alte cheltuieli administrative”, la 1.234,9 mil. EUR (-5,7%; 1.309,6 mil. EUR). Acest indicator include contribuţiile pentru schemele de garantare a depozitelor, în valoare totală de 88,6 mil. EUR (82,8 mil. EUR). Această reducere a compensat aproape integral creşterea cheltuielilor de personal, la 2.474,2 mil. EUR (+3,6%; 2.388,6 mil. EUR), şi avansul deprecierii şi amortizării (+2,6%).

Per ansamblu, profitul operaţional a crescut la 2.734,6 mil. EUR (+8,9%; 2.510,8 mil. EUR). Raportul cost/venit s-a îmbunătăţit la 60,5% (62,4%).

Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG, a declarat: 

„Faptul că acest rezultat a fost susţinut de fundamente puternice – o creştere cu 7% atât a depozitelor, cât şi a creditelor – arată încă o dată soliditatea modelului nostru de business. Regiunea în care activăm continuă să fie cea mai dinamică din punct de vedere economic din UE. Ratele scăzute ale şomajului, creşterea salariilor în termeni reali şi îmbunătăţirea competitivităţii economice i-au încurajat pe antreprenorii din regiune să-şi asume mai multe riscuri şi să investească – şi, astfel, să creeze locuri de muncă. Acest sentiment pozitiv este evident şi în rândul populaţiei, astfel că cererea clienţilor pentru credite de locuinţe şi de consum a rămas solidă. Depozitele au continuat să crească puternic, ceea ce subliniază, pe de o parte, încrederea pe care clienţii noştri o au în noi, ca instituţie cu o istorie de 200 de ani, dar reflectă şi eşecul pieţelor de capital de a oferi o alternativă convingătoare la carnetele de economii. Cât despre provocările specifice regiunii, anul trecut a arătat clar că riscul politic depăşeşte riscul comercial – dar acest fenomen nu este întâlnit doar în Europa Centrală şi de Est.
Modelul nostru de business a continuat să îşi valorifice punctele forte în 2018: mediul de risc constant favorabil a contribuit la o îmbunătăţire suplimentară a ratei creditelor neperformante la 3,2%. Venitul net din dobânzi a crescut cu 5,3%, în timp ce venitul net din comisioane a crescut cu 3,1%. Cheltuielile au rămas aproape neschimbate, şi au reprezentat astfel un factor pentru creşterea semnificativă a rezultatului operaţional cu aproape 9%.
Suntem mulţumiţi de nivelul indicatorilor noştri de capital şi de lichiditate: rata capitalului comun de rang 1 a fost de 13,5%, în timp ce indicele de capital total a fost de 18,2%. În acest context, dorim să împărţim rezultatul bun cu acţionarii noştri şi, prin urmare, vom propune în cadrul adunării generale anuale un dividend mai mare, în valoare de 1,40 euro pe acţiune.”

 

Rezultatul din deprecierea activelor financiare s-a situat la 59,3 mil. EUR, sau, ajustat pentru alocarea netă a provizioanelor pentru angajamente şi garanţii acordate, la -14 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienţi (alocări nete de 132,0 mil. EUR, respectiv 9 puncte de bază), datorită eliberării nete de provizioane pe fondul calităţii mai bune a activelor. Aceasta s-a datorat îmbunătăţirii semnificative a raportului dintre provizioanele constituite şi cele eliberate, aferente activităţii de creditare din aproape toate segmentele, în special în Croaţia şi Austria.

Rata creditelor neperformante, calculată în funcţie de creditele brute către clienţi, s-a îmbunătăţit din nou la 3,2 % (4,0%). Rata de acoperire a creditelor neperformante a fost de 73,0% (68,8%).

Poziţia „alte rezultate operaţionale” s-a îmbunătăţit la -304,5 mil. EUR (-457,4 mil. EUR), incluzând cheltuielile cu contribuţiile anuale la fondurile de rezoluţie, în valoare de 70,3 mil. EUR (65,8 mil. EUR).

Taxele pe operaţiunile bancare şi financiare au crescut la 112,2 mil. EUR (105,7 mil. EUR). Alte taxe au fost pe plus, respectiv 1,0 mil. EUR (-37,7 mil. EUR), datorită unor efecte cu caracter excepţional. În anul financiar 2017, poziţia „alte rezultate operaţionale” a inclus provizioane de 45,0 mil. EUR pentru pierderile din credite acordate clienţilor ca urmare a deciziilor curţii supreme referitoare la ratele negative ale dobânzii de referinţă din Austria.

Impozitul pe venit a scăzut semnificativ la 332,4 mil. EUR (410,1 mil. EUR) ca urmare a recunoaşterii creanţelor privind impozitul amânat, rezultând un venit din impozitul amânat. Taxa pe participaţiile minoritare a crescut la 369,1 mil. EUR (+5,0%; 351,5 mil. EUR). Rezultatul net atribuibil proprietarilor societăţii mamă a crescut la 1.793,4 mil. EUR (+36,3%; 1.316,2 mil. EUR).

Capitalul total excluzând elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a crescut la 17,9 mld. EUR (17,3 mld. EUR). Trecerea la noul standard de raportare financiară IFRS 9 începând cu 1 ianuarie 2018 a dus la o scădere de 0,7 mld. EUR a capitalului total. După aplicarea deducerilor şi filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parţial) s-a situat la 15,5 mld. EUR (+5,3%, 14,7 mld. EUR).

Fondurile proprii totale (Basel 3 implementat parţial) s-au situat la 20,9 mld. EUR (20,3 mld. EUR). Activele totale ponderate la risc (inclusiv riscurile de credit, de piaţă şi operaţionale, Basel 3 implementat parţial) au crescut la 114,6 mld. EUR (110,0 mld. EUR). Capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat parţial) s-a situat la 13,5% (13,4%), iar indicele de capital total (Basel 3 implementat parţial) la 18,2% (18,5%).

Activele totale au crescut la 236,8 mld. EUR (+7,3%; 220,7 mld. EUR). Numerarul şi echivalentele de numerar au scăzut la 17,5 mld. EUR (21,8 mld. EUR), în timp ce creditele şi avansurile către instituţiile de credit s-au majorat la 19,1 mld. EUR (9,1 mld. EUR). Portofoliul net de credite şi avansuri către clienţi a crescut la 149,3 mld. EUR (+7,0%; 139,5 mld. EUR). În privinţa pasivelor, depozitele de la bănci s-au majorat la 17,7 mld. EUR (16,3 mld. EUR), iar depozitele de la clienţi au continuat să crească – în toate pieţele principale – şi au ajuns la 162,6 mld. EUR (+7,7%; 151,0 mld. EUR). Rata credite/depozite s-a situat la 91,8% (92,4%).

PERSPECTIVE

Perspectivele se bazează pe o evoluţie macroeconomică solidă în regiunea Europei Centrale şi de Est (ECE). Estimările privind creşterea reală a PIB sunt de circa 3% pentru ECE şi de peste 2% pentru Austria. Aceasta ar urma să fie susţinută de cererea internă solidă, salariile mai mari în termeni reali, scăderea ratei şomajului şi de disciplina fiscală la nivelul întregii regiuni.

Oficialii Erste Group susţin: “Bazându-ne pe o creştere de 4-6% a creditării, ne aşteptăm ca veniturile să crească mai mult decât cheltuielile. Costurile de risc vor creşte, dar vor rămâne la minime istorice (10-20 puncte de bază). Indicatorul „alte rezultate operaţionale” va fi afectat negativ de taxa bancară din România. Ca urmare a ratelor medii scăzute de impozitare din Europa Centrală şi de Est, rata de impozitare a Erste Group este estimată să rămână sub 20%.
Bazându-ne pe această ipoteză, rata capitalului tangibil (ROTE) estimată pentru 2019 este de peste 11%.

 

BVB | Știri BVB

SIF HOTELURI SA (CAOR) (03/02/2023)

Convocare AGAE 09(10).03.2023

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (03/02/2023)

Prelungire & suplimentare credit Unicredit Bank - Elian Solutions

FONDUL INCHIS DE INVESTITII BET FI INDEX INVEST (BTF) (03/02/2023)

Materiale info investitori - Document cu informatii esentiale

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (03/02/2023)

Alegere Presedinte CA si Comitete Consultative

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (03/02/2023)

Contract ROMGAZ - SOCAR TRADING