Update articol:
SCRISOARE DESCHISĂ COMISIEI DE BUGET, FINANŢE, BĂNCI DIN CAMERA DEPUTAŢILOR

Frank Hajdinjak, ACUE: O abrogare bruscă a OUG 114, fără măsuri tranzitorii pentru o perioadă corespunzătoare de timp, este un scenariu care riscă să creeze dezechilibre majore și ar trebui evaluate cu atenție implicațiile

O nouă schimbare majoră a legislației privind piețele de energie electrică și gaze naturale, în mai puțin de un an de zile de la ultima modificare, este nocivă pentru buna funcționare a piețelor de energie.

Frank Hajdinjak, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie ACUE, a transmis pe 30 august o scrisoare Comisiei de buget, finanţe, bănci din Camera Deputaţilor, prin care spune că o abrogare bruscă a OUG 114, fără măsuri tranzitorii pentru o perioadă corespunzătoare de timp, este un scenariu care riscă să creeze dezechilibre majore și ar trebui evaluate cu atenție implicațiile.

Frank Hajdinjak spune: 

“În numele Federației ACUE, din care fac parte, alături de alte companii, operatorii de distribuție și furnizare a energiei electrice și gazelor naturale, vă supunem atenţiei dumneavoastră anumite aspecte care sunt de natură să aibă un efect contrar celui scontat de către legiuitor și să aibă un impact negativ asupra stabilității economice și bunăstării cetățenilor.

În acest sens, ne referim la propunerile de modificare a OUG nr.114/2018 prin legea de aprobare care se dezbate în comisiile Camerei Deputaților, respectiv amendamentele propuse în cadrul Comisiei de industrii și servicii care conduc la eliminarea prețurilor reglementate pe piața angro pentru gaze naturale și energie electrică destinate populației, cu consecințe asupra creșterii prețurilor și disfuncționalități în piețele de energie.

Considerăm că o nouă schimbare majoră a legislației privind piețele de energie electrică și gaze naturale, în mai puțin de un an de zile de la ultima modificare, este nocivă pentru buna funcționare a piețelor de energie. ACUE observă cu îngrijorare faptul că, în timp ce legislația privind funcționarea piețelor de energie și gaze naturale a fost schimbată în mod radical în decembrie 2018, fără o consultare prealabilă a actorilor relevanți, această nouă decizie ar reprezenta o nouă perturbare radicală a cadrului legislativ, însă tot fără consultări adecvate, cu consecințe semnificative pentru consumatorii casnici. Orice schimbare a legislației primare ar trebui realizată după consultarea tuturor actorilor relevanți, astfel încât măsurile avute în vedere să producă cât mai puține perturbări în funcționarea piețelor de energie.

Membrii ACUE și-au reafirmat, în repetate rânduri, sprijinul pentru liberalizarea pieței și pentru dereglementarea prețurilor. În același timp, considerăm că redeschiderea piețelor de energie și gaze naturale trebuie să se realizeze gradual, după un calendar bine stabilit, pentru a se evita o creștere bruscă a prețurilor pentru consumatorii finali casnici și apariția unor întreruperi în aprovizionarea și siguranța alimentării acestui segment de consumatori. De asemenea, ACUE susține necesitatea de a defini consumatorii vulnerabili și de a implementa o schemă funcțională de susținere a acestei categorii înainte de dereglementarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale, care devine critică în contextul creșterii așteptate a prețurilor angros ca urmare a amendamentelor propuse.

În plus, o schimbare radicală de legislație va avea un efect perturbator asupra aprovizionării consumatorilor casnici pe durata sezonului rece. ACUE atrage atenția asupra faptului că, în acest moment, majoritatea furnizorilor și-au încheiat contractele de achiziție a gazelor naturale și energie electrică necesare pentru acoperirea consumului casnic în iarna următoare, astfel încât o modificare fundamentală de legislație va conduce la creșterea abruptă a prețurilor și va pune în pericol capacitatea furnizorilor de a-și onora contractele către clienții finali, inclusiv producătorii de energie termică care întâmpină deja dificultăți financiare majore.

Modificările legislative, dacă vor fi menținute de comisiile de fond și de plenul Camerei Deputaților, vor genera un impact puternic asupra consumatorilor casnici, conducând la o creștere rapidă a prețurilor finale ale energiei electrice și gazelor naturale.

În cazul gazelor naturale, această creștere a prețurilor finale va fi cauzată de diferența majoră între prețul reglementat de 68 de lei/MWh și prețurile de tranzacționare a gazelor naturale pe bursele BRM și OPCOM. Conform ultimelor tranzacții publicate de către BRM, prețul de tranzacționare pentru gazele naturale pe piața forward pentru anul gazier care începe la 1 octombrie 2019 a fost de 115 lei/MWh (reprezentând o creștere de aproximativ 70% față de prețul angro reglementat), în timp ce prețul mediu pe piața de ziua următoare a fost în jur de 100 lei/MWh.În baza acestor date, creșterea imediată a prețurilor gazelor naturale la clienții finali va fi de circa 25-30%.

În cazul energiei electrice, prețul angro mediu pentru anul de livrare 2020 este de peste 300 lei/MWh, cu cel puțin 100 de lei/MWh mai mult decât costul de achiziție avut în vedere la stabilirea prețurilor reglementate pentru consumatorii casnici. În baza acestor date, creșterea imediată a prețurilor energiei electrice la consumatorii finali va fi de circa 20%.

ACUE solicită ca astfel de intervenții publice în stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice să respecte criteriile stabilite prin Directiva UE 2019/944 din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică: să urmărească un interes economic general, să nu depășească ceea ce este necesar în vederea atingerii respectivului interes economic general, să nu aibă drept rezultat costuri suplimentare pentru participanții la piață într-un mod discriminatoriu.

ACUE face apel la autoritățile publice ca efectele schimbărilor legislative să fie evaluate pe termen scurt și mediu și ca termenele de implementare să fie rezonabile pentru a asigura o tranziție fără șocuri pentru consumator și o piață funcțională de energie electrică și gaze naturale, asigurând o protecție socială adecvată a consumatorilor vulnerabili.

În sprijinul analizei dvs, vă supunem atenției următoarele aspecte:

1. Efecte pe termen scurt în piaţa de gaze naturale

Dacă prevederile din OUG 114 care vizează piața de energie sunt abrogate, efectul va fi că vânzătorii vor denunţa contractele imediat, punând furnizorii într-o situație de incapacitate în a găsi gaz pentru populație. De la momentul la care OUG 114/2018 nu mai produce efecte, contractele pot fi anulate, deoarece este stipulat explicit că acestea se bazează pe dispozițiile legale în vigoare. Nu există nicio garanție că acele cantități vor fi oferite pe piață pentru a acoperi consumul intern. Dacă contractele alocate sunt anulate în timpul iernii, capacitatea de import și cantitățile extraSe din depozitele de gaze sunt insuficiente pentru a suplini volumele din consumul domestic intern.

În cel mai rău caz, pierderea volumelor din contractele anulate, coroborată cu riscul de tranzit din Ucraina care să se materializeze chiar și pentru câteva zile, vom avea o situaţie de ilichiditate în piaţă.

Întreruperile temporare potențiale în tranzitul prin Ucraina agravează impactul declanşat de abrogarea prevederilor OUG 114/2018, făcând importul complet indisponibil. Este de așteptat ca Ungaria și Bulgaria să întâmpine aceleași probleme, ceea ce le va împiedica exportul în țările vecine. Capacitatea de extracție este limitată din punct de vedere tehnic, ceea ce înseamnă că stocarea nu poate acoperi volumele dislocate din contractele reglementate.

2. Efecte negative pe termen scurt şi mediu în economie

• Inflație: liberalizarea bruscă și completă a prețurilor utilizatorilor finali va crește aceste prețuri cu aproximativ 45 – 50 de lei pentru gaz, de la 115 RON/MWh în prezent, și cu aproximativ 100 de lei pentru energia electrică, de la 490 RON/MWh în prezent. Există, de asemenea, efecte secundare asupra altor prețuri pentru bunuri și servicii. Condiderăm că este necesar să se solicite Băncii Naționale a României calculul acestui impact;

• Deprecierea monedei;

• Creşterea dobânzilor, ceea ce va duce la o rambursare mai scumpă a împrumutului;

• Încetinirea creșterii economice: venitul disponibil populaţiei va fi diminuat, afectând negativ consumul și creșterea economică. În contextul riscurilor mai mari la nivelul UE (încetinirea creșterii în Germania, Brexit fără acord) și la nivel mondial și, având în vedere dezechilibrele interne, o creștere mai scăzută în România va avea un impact negativ asupra întregii economii și asupra nivelului de trai al populației.

Efectele combinate ale venitului disponibil mai scăzut și ale prețurilor mai mari vor deteriora și mai mult nivelul de trai al populației. Este important de știut că prețurile interne actuale pentru gospodării sunt deja printre cele mai ridicate din UE în ceea ce privește puterea de cumpărare, în timp ce consumatorii români vulnerabili nu sunt protejați de legislație.

3. Problemele structurale ale pieţei

OUG 114 /2018 a fost adoptată de Guvern pentru a stabiliza volatilitatea pieței angro din 2018, cauzată de lipsa mecanismelor de piață mature. Însă nu au fost înregistrate progrese semnificative în ceea ce privește elementele fundamentale ale pieței de atunci, pentru a indica o poziție mai bună pentru a realiza liberalizarea imediat.

Prin OUG 114 s-a dorit o atenuare a creșterii prețurilor la consumatori finali, care ar fi avut loc dacă prețurile angro ar fi fost reflectate integral. Volatilitatea ridicată și lichiditatea redusă au avut loc pe fondul unor mecanismele de piaţă imature. Nu există dovezi care să arate că suntem într-o situație mai bună acum.

Soluția propusă

Dereglementarea este un proces. Măsurile tranzitorii sunt obligatorii și asigură respectarea legislației UE, așa cum a fost indicat în discuțiile anterioare cu DG Energy.

O abrogare bruscă a OUG 114, fără măsuri tranzitorii pentru o perioadă corespunzătoare de timp, este un scenariu care riscă să creeze dezechilibre majore și ar trebui evaluate cu atenție implicațiile. Este necesar un timp rezonabil pentru trecerea la o piață liberă, dacă dorim să nu expunem consumatorii unor șocuri de preț.

Primul pas este dezvoltarea unei piețe lichide și competitive, cu descoperire de preț fiabilă și acces egal la sursă pentru toți actorii pieței, printr-un program de disponibilizare a gazelor (gas release program). Acesta ar permite apariția unui indice de preț intern, care favorizează toți participanții la piață.

În același timp, un mecanism de sprijin dedicat ar trebui să fie pus în aplicare înainte de dereglementarea prețurilor, pentru a proteja eficient consumatorii vulnerabili și pentru a reduce presiunea pe preţurile de piață.

Programul de disponibilizare a gazelor se bazează pe un calendar de licitații tranzitoriu care ar trebui:

a. Să fie implementat cel puțin un an pentru a fi concludent și permite descoperirea fiabilă a prețurilor

b. Să stabilească mai multe tranzacții periodice, de ex. produse lunare, trimestriale și anuale

c. Să aibă un preț de pornire stabilit de ANRE.

Odată ce aceste măsuri sunt puse în aplicare, indicele generat va permite injectarea prețurilor de piață în plafonul de preț, în același timp o scădere treptată a volumelor vândute la prețul reglementat. Acest parcurs etapizat ar servi la minimizarea riscului de a avea șocuri de preț resimțite de consumatori.

Dacă nu este implementată o astfel de foaie de parcurs treptată pentru a rezolva problemele structurale de piață expuse, nu există nicio garanție că liberalizarea va fi durabilă.

Acest set de măsuri propus sunt în conformitate cu legislația UE și ar oferi o soluție pentru cazurile pe care Comisia Europeană le are deschise în ceea ce priveşte România.Identificarea urgentă a unor soluții potrivite în perioada imediat următoare și asumarea acestora de către autoritățile române vor convinge Comisia Europeană să închidă cazurile de infringement deschise împotriva României.

Având în vedere importanţa celor menţionate mai sus, vă mulţumim anticipat şi vă rugăm să acceptați o întâlnire cu membrii ACUE, cât mai curând posibil, pentru clarificări și detalii suplimentare cu privire la cele de mai sus.”

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (28/07/2021)

Semnare contracte vanzare-cumparare actiuni

OMV PETROM S.A. (SNP) (28/07/2021)

Rezultate financiare semestriale S1 2021 (rezultate individuale OMV PETROM S.A.)

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (28/07/2021)

Situatia detaliata a investitiilor la 30.06.2021

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (28/07/2021)

Perioada inchisa tranzactionare: 29.07.2021 - 27.08.2021