Update articol:

Gheorghe Cătălin Buzdea și Mihai Zoescu şi-au depus candidaturile pentru un loc în Consiliului de Administrație al SIF Oltenia

Gheorghe Cătălin Buzdea și Mihai Zoescu şi-au depus candidaturile pentru un loc în Consiliului de Administrație al SIF Oltenia, potrivit informaţiilor transmise BVB.

Astfel, SIF Oltenia S.A. aduce la cunoștință acționarilor faptul că, până la dată limita 02.04.2021, ora 16:00 (prevăzută în Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A.), pentru depunerea dosarelor de candidatura pentru funcția de administrator al societății, în vederea alegerii unui membru al Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru dată de 28.04.2021, au fost înregistrate două dosare de candidatura pentru funcția de administrator al S.I.F. Oltenia S.A., în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare la registratură S.I.F. Oltenia S.A., respectiv domnii Gheorghe Cătălin Buzdea și Mihai Zoescu.

Evaluarea candidaților pentru funcția de administrator se va efectua în perioada 03.04.2021 – 14.04.2021 de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și supusă spre analiză Consiliului de Administrație, care va aviza lista de candidaturi. Lista finală a candidaților va fi publicată pe dată de 15.04.2021, pe site-ul societății (www.sifolt.ro) la Secțiunea Informații Investitori/Adunări Generale/A.G.O.A. aprilie 2021.

 AGA din aprilie va hotarî alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății de Investiții Financiare Oltenia SA, pentru un mandat cu o durată de timp egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție, ce va exercita atribuțiile mandatului de la data autorizării acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Recent, acționarii SIF Oltenia (SIF5) au aprobat, din nou, dividendele pe 2019 și situațiile financiare, iar un loc în Consiliul de Administrație a rămas vacant.

La finalul lunii martie, instanța a respins anularea alegerilor SIF Oltenia din 29 octombrie 2020, potrivit unui comunicat transmis Bursei e Valori București:

AGA din 29 noiembrie a decis alegerea unui Consiliu de Administrație format din cinci membri – Cristian Bușu, Cioaca Sorin Iulian, Trifu Mihai, Andrici Adrian, Matei Codrin.

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (27/01/2023)

Solicitare completare ordine de zi AGA 15(16).02.2023

ROMCARBON SA (ROCE) (27/01/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) pentru S2, 2022