Update articol:

Grupul Clienților cu Credite în CHF (GCCC) își exprimă totala dezaprobare cu privire la crearea Platformei Financiare de către 11 instituții financiare

 

Grupul Clienților cu Credite în CHF (GCCC) își exprimă, într-un comunicat de presă, totala dezaprobare cu privire la crearea Platformei Financiare de către 11 instituții financiare. 

GCCC susține: “Având în vedere aspectele comunicate în presă relativ la scopurile urmărite de Platforma financiară, între care, cităm, “Industria financiară din România propune încheierea unui acord cu autorităţile, de tipul „gentlemen’s agreement”, privind asigurarea predictibilităţii legislative pentru următorii 10 ani”, GCCC își exprimă totală dezaprobare.

Din punctul nostru de vedere, industria financiară încearcă să se asigure că nicio prevedere legislativă nu va veni în sprijinul consumatorilor, cu care această se află în conflict deschis. Considerăm acest deziderat o încercare directă de a influență puterea politică în sensul respingerii oricărei legi de protecție a consumatorului, de impunere a punctului de vedere al industriei financiare în detrimentul intereselor creditaților în franci elvețieni, care se vrea a fi, încă o dată, eludate.

Amintim faptul că și consumatorii, la semnarea contractelor, ar fi trebuit să beneficieze de predictibilitate, având în vedere că au semnat contracte pe 10, 25 sau 30 de ani, de o informare corectă asupra riscurilor la care se expun. În loc de această, au fost dezinformați de către sistemul bancar, care a prezentat CHF că fiind cea mai stabilă moneda, au plătit ani de zile rate umflate de clauze abuzive (comisioane și dobânzi impuse unilateral de către banca), dovedite prin mii de procese în instanțe. Sistemul bancar a ruinat sute de mii de persoane uzând de practici comerciale incorecte, dovedite în instanțe, iar acum are pretenția să se amestece în actul legislativ, în scopul protejării profiturilor.

Din punctul nostru de vedere, adoptarea unor legi de protecție a consumatorului împotriva practicilor comerciale abuzive ale băncilor a devenit o necesitate stringentă. După aproape cinci ani de la explozia cursului CHF, cu excepția legii dării în plata, statul nu a făcut nimic pentru protejarea cetățenilor împrumutați în CHF. Aceștia sunt în continuare pradă lăcomiei sistemului bancar, se lupta în instanțe unde, din păcate, nu se aplică decizii ale CJUE pe speță CHF și speră, de ani de zile, la intervenția statului român a cărui datorie ar trebui să fie protejarea cetățeanului, din banii căruia trăiește. Așteptăm legile de protecție a consumatorilor, printre care legea conversiei, în condiții echitabile pentru debitori, că pe o minimă măsură reparatorie, menită să acopere măcar în parte daunele incomensurabile provocate de către băncile care au acordat credite în CHF debitorilor și care nu vor putea fi reparate integral niciodată. Câtă vreme nu va exista un parteneriat echitabil, orice referire la profit va purta amprenta imoralității și nu a profesionalismului. Autoritățile române să-și amintească cine le da votul, pe cine reprezintă și către cine le este datoria”.

Și Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) și-a manifestat public îngrijorarea referitor la recent lansatul Acord pentru crearea Platformei Financiare. AURSF consideră că solicitările celor 11 organizații ale industriei financiare – autointitulate în mod incorect și cu potențial de dezinformare a publicului că “instituții financiare” în comunicatul de presă de lansare – de asigurare a unui “dialog deschis între Guvern, antreprenori, instituții financiare sub formă unor întâlniri de tip workshop” este de natură să afecteze caracterul deschis și altor stakeholderi al dezbaterilor care trebuie să însoțească lansarea oricărei inițiative a autorităților publice.

Acordul de Colaborare pentru crearea Platformei Financiare, proiect ce urmăreşte promovarea, în cooperare cu instituţiile interesate, a principiilor dezvoltării economice durabile şi ale progresului social, a fost semnat de 11 instituţii reprezentative ale industriei financiare din România, potrivit unui comunicat de presă comun al instituţiilor semnatare.

Comunicatul menţionează că proiectul de structurare a platformei program de colaborare în România pe zona financiară sub denumirea Platforma Financiară este o construcţie non juridică, bazată pe sinergie şi solidaritate, care permite intensificarea comunicării şi a colaborării între reprezentanţii pieţei financiare din România pentru îmbunătăţirea stabilităţii mediului economic şi financiar. Astfel, se doreşte consolidarea mediului de afaceri românesc prin îmbunătăţirea mai multor aspecte, printre care transparenţa şi predictibilitatea, elemente cheie ce stau la baza deciziilor strategice ale potenţialilor investitori.

Industria financiară din România propune încheierea unui acord cu autorităţile, de tipul „gentlemen’s agreement”, privind asigurarea predictibilităţii legislative pentru următorii 10 ani.

Prin intermediul acestuia, se recomandă asigurarea de consultări periodice cu industria financiară, evaluarea riscurilor iniţiativelor legislative propuse prin intermediul studiilor de impact şi asigurarea unui dialog deschis între Guvern, antreprenori, instituţii financiare sub forma unor întâlniri de tip workshop, panel de discuţie pentru a evalua impactul potenţial al modificărilor legislative.

Semnatarii Acordului de Colaborare sunt Asociaţia Română a Băncilor, Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România, Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din România, Asociaţia Brokerilor, Asociaţia de Plăţi Electronice din România, Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România, Asociaţia Română a Brokerilor de Credite, Asociaţia Societăţilor Financiare din România-ALB, Bursa de Valori Bucureşti, Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România şi Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România.

Prin intermediul Platformei Financiare se stabileşte modul în care membrii acesteia, în baza principiilor comune, precum dezvoltarea intermedierii financiare, prosperitatea economică, reputaţia, libera concurenţă, stabilitatea, transparenţa, inovaţia şi educaţia financiară vor colabora pentru realizarea obiectivelor comune.

Acordul de Colaborare are ca obiective conlucrarea în vederea dezvoltării şi consolidării sectorului financiar ca parte a unei pieţe performante, stabile şi eficiente. Astfel, se doreşte îmbunătăţirea mediului de afaceri din România şi perfecţionarea mecanismelor economice din sfera activităţilor comune, dar şi colaborarea între instituţii prin facilitarea dialogului deschis şi promovarea unor politici comune. Totodată, Acordul urmăreşte respectarea legalităţii, eticii profesionale, precum şi a normelor privind concurenţa în activitatea economică şi în relaţiile dintre părţi.

În comunicat se menţionează că pe parcursul colaborării nu se vor discuta aspecte care să contravină prevederilor Legii Concurenţei, fiind avută în vedere stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial adecvat.

În practică vom asista la reprezentarea, susţinerea intereselor legitime ale membrilor în relaţia cu instituţiile şi autorităţile publice şi cu alte persoane juridice şi fizice, în raport cu obiectul şi scopul de activitate ale membrilor, precum şi promovarea unei imagini favorabile a membrilor şi a domeniilor de interes pe plan naţional şi internaţional.

Semnatarii Acordului urmăresc realizarea unui dialog permanent cu autorităţile şi instituţiile statului, precum şi cu orice terţi pe probleme de interes economic general, inclusiv prin formularea de propuneri asupra proiectelor de acte normative specifice şi participarea la dezbaterile pe marginea acestora în domeniile de interes. Prin acest Acord, instituţiile partenere pot organiza programe comune, în baza unor acorduri separate, în domeniile pe care le reprezintă. Acordul a fost încheiat pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire a valabilităţii cu acordul partenerilor.

 

 

BVB | Știri BVB

BRK Argint Turbo Short 23 (BKSLVTS4) (02/12/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 02 si 05 Decembrie 2022

BRK Dow Turbo Short 34350 (BKDOWTSD8) (02/12/2022)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 02 si 05 Decembrie 2022

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (02/12/2022)

Semnare Memorandum de Intelegere privind Coridorul Vertical